Пізнаємо природу. 5 клас. Біда

§ 30. Де міститься вода на Землі

Ця дивовижна речовина є всюди. Вона є на поверхні Землі: в океанах, річках, озерах, льодовиках. Вода заповнює підземні порожнечі та тріщини, просочує ґрунт. Туман і хмари - це теж вода. Для життєдіяльності людини важливою є прісна вода, найдоступніші джерела якої - річки та озера.

Вода відіграє вирішальну роль у виникненні та розвитку життя на планеті. Саме вода є складовою кожного організму і міститься в усіх оболонках планети.

1. Скільки води на планеті Земля. Величезна площа Землі охоплена водою. Найбільше її міститься в океанах (їх п’ять - Тихий, Атлантичний, Північний Льодовитий, Індійський, Південний) і морях. Це солона вода, непридатна для використання людиною. Більша частина прісної води зосереджена у вигляді льодовиків. Невелика кількість її міститься в надрах землі (мал. 115). Річки є джерелом прісної води, придатної для використання людиною.

Мал. 115. Розподіл води на Землі

Отже, на Землі дуже мало води, придатної для споживання. Третина жителів Землі (понад 2 млрд осіб) не мають доступу до безпечної питної води. Щороку мільйони людей помирають через хвороби, які спричинило споживання брудної та нефільтрованої води.

Запитання

Користуючись малюнком 116, пригадай, за яких умов вода переходить з одного стану в інший. Як називають ці процеси?

Мал. 116. Зміна агрегатних станів води

2. Як мандрує вода. Під впливом енергії Сонця вода легко переходить з одного стану в інший та постійно переміщується. Завдяки цій особливості в природі відбувається великий (світовий) колообіг води.

Працюємо разом

Користуючись малюнком 117 та моделлю колообігу води (с. 46), складіть розповідь про великий колообіг води.

Мал. 117. Колообіг води в природі

Безперервний процес переміщення води із Світового океану на суходіл через повітряну оболонку та із суходолу знову у Світовий океан називають світовим (великим) колообігом води. Розрізняють малий (океан - повітряна оболонка - океан) і великий (океан - повітряна оболонка - суходіл - океан) колообіги води (мал. 117).

Найбільше вологи випаровує Світовий океан. Як відомо, вода в ньому солона. Однак під час випаровування вона стає прісною. Таким чином, океанічні води є справжнісінькою фабрикою з виробництва прісної води, без якої життя на земній кулі було б неможливим.

Дослідження

Проведи дослід і переконайся у цьому. Як відбувається процес випаровування у Світовому океані?

Як опріснюється вода

3. Де міститься прісна вода на Землі. Прісна вода утворює річки, водосховища, болота, джерела, льодовики, підземні води. Найбільш потужний льодовиковий покрив - в Антарктиді. Тут на деяких ділянках товщина льодовика сягає чотирьох кілометрів.

Завдання

Створи модель або схему «Джерела прісної води на Землі».

Прісні води - це найцінніше джерело постачання питної води, тому людство повинно їх охороняти від забруднення, щоб утримувати воду в необхідній якості.

Працюємо разом

Чи існують проблеми водопостачання у вашому населеному пункті? Які саме? Як кожен з нас може долучитися до вирішення цієї проблеми?

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

• Води Землі є всюди.

• Завдяки здатності води переходити з одного стану в інший під дією Сонця відбувається колообіг води в природі.

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Поясни, чому вода не вичерпується на Землі.

2. Чим відрізняється малий колообіг води в природі від великого?

3. Які оболонки Землі беруть участь у колообігу води?

4. Чим загрожує людству зменшення запасів якісної прісної води?

5. Дізнайся більше про те, «Де живе вода».

Де живе вода

6. Придумайте запитання для іншої групи з теми уроку, які розпочинаються зі слів: Як..., Назвіть..., Де..., Поясніть чому..., Що буде, коли...