Пізнаємо природу. 5 клас. Біда

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Які бувають масштаби та як за їхньою допомогою виміряти відстані на карті й місцевості

На картах зображають території, різні за розмірами. Наприклад, на карті півкуль зображено всю земну поверхню; на карті Євразії - відповідний материк. Можуть бути карти країн, наприклад «Фізична карта України», окремої області, карти районів, карти (плани) населених пунктів тощо.

Для того щоб помістити зображення будь-якої території на географічній карті або плані, всі об’єкти місцевості потрібно зменшити в однакову кількість разів, щоб зберегти пропорції.

Запитання

Пригадай, у яких одиницях вимірюють відстані на місцевості.

Наприклад, відстань від школи до спортивного майданчика - 300 м. Таку відстань зобразити на папері неможливо. Тому на картах або планах відстань подають у зменшеному вигляді - у сантиметрах або міліметрах. Для того щоб перевести великі відстані на місцевості у малі, на плані чи карті використовують масштаб.

1. Що таке масштаб. Масштаб (з німецької - мірна палиця) - це ступінь зменшення довжини ліній на карті (плані, глобусі) порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані чи карті менша за відстань на місцевості.

Це цікаво

Масштаб застосовують для створення не тільки планів і карт, але і копій об’єктів, які виконують зі зменшенням або збільшенням розмірів у тому самому співвідношенні. Наприклад, клітину бактерії не можна зобразити в натуральну величину, тому її зображення, одержане за допомогою мікроскопа, збільшують у кілька тисяч разів.

Є кілька способів запису масштабу (мал. 94). Ти вже ознайомився/-лася у 4 класі з іменованим масштабом.

Мал. 94. Види масштабів

2. Що таке іменований масштаб. Іменований масштаб показує, яка відстань на місцевості відповідає 1 см на плані. Записують, наприклад: «в 1 сантиметрі 250 кілометрів», або «1 см - 250 км».

Що більший масштаб, то більше зменшення. Що більше зменшення, то більшу за площею територію можна зобразити. Але що більше зменшення, то дрібнішими і менш виразними стають об’єкти на плані або карті. Отже, що більше в 1 см кілометрів, то масштаб дрібніший.

Працюємо разом

1. Який із зазначених масштабів дає змогу показати на карті географічні об’єкти території детальніше?

1) М в 1 см - 600 м; 2) М в 1 см - 800 м

2. Відстань на місцевості становить 600 м. Зобразіть цю відстань у вигляді відрізка у масштабах: 1) М в 1 см - 300 м; 2) М в 1 см - 100 м.

3. Зобразіть відстань між пунктами А і Б, яка становить 800 м у масштабі: в 1 см - 200 м; в 1 см - 400 м. Який з масштабів дрібніший?

3. Як користуватися лінійним масштабом. На картах і планах, крім іменованого масштабу, вказують інші види масштабів: числовий і лінійний. Про числовий масштаб ти дізнаєшся у 6 класі. Спробуємо навчитися користуватися лінійним масштабом.

Лінійний масштаб застосовують для вимірювання відстаней на карті за допомогою циркуля-вимірювача або лінійки. Масштабна стрічка має поділки, що відповідають певним проміжкам. Стрічка розділена на дві частини: праву (це великі поділки, які називають основними, наприклад 100 метрів або 500 метрів) та ліву (це одна велика поділка, поділена на 10 рівних частин) (мал. 95).

Мал. 95. Лінійний масштаб

Ці частини називають найменшою поділкою лінійного масштабу.

Для визначення відстані за допомогою лінійного масштабу на плані чи карті беруть відрізок розхилом циркуля-вимірювача (мал. 96). Потім циркуль-вимірювач прикладають до лінійного масштабу так, щоб ліва голка вимірювача розташувалась у межах крайньої лівої основи, а права - на одному зі штрихів лінійного масштабу, що відділяють цілі основи праворуч від нуля. Наприклад, довжина великого відрізка ліворуч від 0 на малюнку 96 дорівнює 100 м. Цей відрізок розділений на 10 дрібних частин. Це означає, що довжина однієї такої частини становить 100 м : 10 = 10 м.

Мал. 96. Визначення відстаней за допомогою лінійного масштабу

За допомогою лінійного масштабу можна визначити довжину кривих ліній, наприклад звивистої річки або дороги. Для цього можна скористатися звичайною ниткою, яку прикладають до кривої лінії на плані, повторюючи її вигини (мал. 97). Потім, випрямивши нитку, вимірюють її довжину лінійкою.

Мал. 97. Визначення довжини кривих ліній на карті

4. Як вибрати масштаб для зображення відстані. Масштаб вибирають залежно від величини відстаней. Наприклад, треба зобразити відстань у 7 км. Тоді масштаб в 1 см - 10 м не підходить, тому що цю відстань зображують лінією в 700 см, тобто в 7 м; але лінію в 7 м не можна помістити на звичайному аркуші паперу. Зручніше взяти масштаб: в 1 см - 1 км. За такого масштабу відстань у 7 км відповідатиме лінії в 7 см.

Глобуси теж мають масштаб. Він показує, у скільки разів глобус менший за дійсні розміри Землі. На відміну від карт, на глобусах зменшення земної поверхні значне. Наприклад, на глобусі з масштабом в 1 см - 300 км усі земні об’єкти зменшені у 30 млн разів. На глобусі відстані зручно вимірювати гнучкою лінійкою, смужкою паперу чи ниткою. Далі, використовуючи масштаб, визначають відстань або довжину на місцевості.

Практична робота. Визначення відстаней між об’єктами на карті і глобусі за допомогою масштабу

Тобі знадобиться: нитка, лінійка, шкільний атлас.

1. За фізичною картою України визнач довжину річки Південний Буг.

2. За глобусом визнач відстань між Києвом і Парижем, використовуючи іменований масштаб. Отримані результати запиши у зошит.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

• Масштаб - це ступінь зменшення довжини ліній на карті (плані, глобусі) порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні.

• Існує кілька видів масштабів: іменований, лінійний і числовий.

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що таке масштаб? Які є види масштабів?

2. Для чого потрібні масштаби? Де їх використовують?

3. Накресліть у зошиті відстань АВ, яка на місцевості дорівнює 16 м, у масштабах: 1) в 1 см - 4 м; 2) в 1 см - 8 м; 3) в 1 см - 2 м.

4. Відстань між містами на карті дорівнює 4 см. Розрахуй, яка буде відстань між цими населеними пунктами на місцевості, якщо масштаб карти в 1 см - 12 км.

5. Для чого використовують лінійний масштаб?

6. Продовж речення: Було цікаво..., Тепер я можу..., Мені знадобиться у житті...