Пізнаємо природу. 5 клас. Біда

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 24. Про що розповідають географічні карти

Той, хто вміє читати географічну карту, може дізнатися багато цікавого про дуже віддалені, зовсім незнайомі місця. Різноманітні кольори, переплетені лінії, значки, цифри і слова пояснюють усе, що зображено на карті. Для цього потрібно навчитися їх розуміти.

1. Із чого складаються карти. Складовою частиною карти є її елементи (мал. 91).

Мал. 91. Елементи карти

Працюємо разом

Розгляньте кілька карт шкільного атласу. Наведіть приклади, де їх використовують. Опишіть одну з них: назва карти; що на ній зображено; елементи карти. Спробуйте її прочитати. Який, на вашу думку, найважливіший елемент карти? Що можна назвати «абеткою» карти?

2. Що називають легендою карти. Основу змісту будь-якої карти становлять умовні знаки - позначення, які застосовують на картах або планах для зображення різних об’єктів. Умовні знаки для карт - це те, що й букви для книжки. Карту неможливо прочитати, не знаючи умовних знаків.

Пояснення умовних знаків виносять на вільні від картографічного зображення місця карти і називають легендою. Вона полегшує читання карти.

Запитання

Пригадай, що таке умовні знаки. Які ти знаєш умовні знаки? Наведи приклади (мал. 92).

Мал. 92. Приклади умовних знаків карт

Бувають особливі географічні карти, які дають змогу тобі зобразити будь-які географічні об’єкти, явища, процеси, події за допомогою умовних позначень, - це контурні карти.

Запитання

Пригадай, як на карті позначають рельєф. Які кольори для цього використовують?

Кольори на карті також є умовними знаками. Різним кольором зображують рельєф: низовини - відтінками зеленого кольору, височини - жовтого, гори - коричневого. А відтінками блакитного кольору показані океани, моря, озера.

Розшифрування кольору розміщене на шкалі висот і глибин за принципом «що вище або глибше, то темніше забарвлення». Знайди на полях карти шкалу (мал. 93) із зазначенням глибин і висот у метрах.

Мал. 93. Шкала висот і глибин

Завдання

Розглянь шкільний атлас. Прокоментуй вислів: «Атлас - це географічна енциклопедія, в якій зібрано знання... Це картографічний шедевр...».

Робота з картою

Користуючись шкалою висот фізичної карти України, досліди, які форми рельєфу переважають на території України. А на території твоєї області? Назви їх і покажи на карті. Визнач їхні найвищі висоти. Заповни таблицю в зошиті.

Це цікаво

Картографам для складання географічних карт потрібно було мати фіксований напрямок, пов’язаний з нерухомим об’єктом. Таким об’єктом є Полярна зоря, яка в наш час указує на північ. Саме тому на картах північ традиційно почали зображати вгорі, а південь унизу. З недавнього часу в країнах Південної півкулі, наприклад Австралії або Нової Зеландії, популярні перевернуті карти з півднем угорі.

Завдання

Прочитай статтю Людмили Даценко «Мова карти: від глибин історії до сьогодення» і дізнайся більше про історію карти.

Мова карти

Запитання

Чи доводилося тобі користуватися картами? За яких обставин? Як ти гадаєш, людям яких професій потрібні карти?

3. Яке значення карт. Для людини, яка вміє читати карту і має уяву, за умовними позначеннями постає реальна дійсність - річки, озера, гори, міста, промислові та сільськогосподарські об’єкти. Карти потрібні людям різних професій. За ними проєктують будівництво доріг, нафтопроводів і газопроводів, електростанцій та автомагістралей. Карти потрібні метеорологам, космонавтам, морякам, льотчикам, геологам, сільськогосподарським працівникам та людям інших професій. Особливого значення набувають карти у військовій справі.

Є карти, призначені для туризму. На них указано місцезнаходження архітектурних та історичних пам’яток, заповідників, національних парків, музеїв тощо. За допомогою спеціальних туристичних карт можна з легкістю знайти об’єкти обслуговування туристів - готелі, туристичні бази, кемпінги. З кожним роком розширюється також сфера наукового використання карт.

Працюємо разом

Прочитайте слова видатного географа П. Семенова-Тянь-Шанського: «Карта важливіша за текст, бо говорить часто яскравіше, наочніше, лаконічніше, ніж найкращий текст». Як ви їх розумієте? Пригадайте, що таке карта. Які бувають карти? Для чого потрібні карти?

Практична робота. Описування місцевості за географічною картою України

Користуючись фізичною та адміністративною картою України шкільного атласу з’ясуй:

1. Де розташована область, у якій ти проживаєш? Обведи її межі на контурній карті. Підпиши назву обласного центру.

2. Які форми рельєфу переважають на її території (гори, височини, рівнини)? За шкалою висот визнач їхні висоти.

3. Підпиши найбільші річки та озера області на контурній карті.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

• Основними елементами карт є: масштаб, зміст і легенда карт.

• Карти мають велике значення в житті та діяльності людини, а також для наукових досліджень.

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Що таке карта? Назви її елементи. Який з них, на твою думку, найважливіший? Чому?

2. Знайди на карті України свій обласний центр. Використовуючи різноманітні джерела інформації, дізнайся, чому він має таку назву.

3. Користуючись шкалою глибин карти півкуль, з’ясуй, який океан найглибший, а який - наймілководніший. Запиши у зошиті назву і глибину найбільшої океанічної западини.

4. Склади у зошиті схему або напиши розповідь на тему «Значення карт у житті людини».

5. Про що нове та корисне вдалося дізнатися на уроці? Які уміння, набуті під час вивчення теми, знадобляться для розв’язання життєвих ситуацій?