Пізнаємо природу. 5 клас. Біда

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Які є способи зображення Землі

З давніх часів освоєння Землі люди прагнули запам’ятати простір, який їх оточував. Вони робили спроби замальовувати невеликі ділянки на стінах печер, на бересті, кістках, деревині, камінні тощо. Це і були перші, дуже прості карти земної поверхні.

Запитання

Як ти гадаєш, що з’явилося раніше: зображення земної поверхні чи писемність?

1. Хто створює карти. Науку про карти як особливий спосіб зображення земної поверхні, про створення та використання карт називають картографією.

Карта - основний інструмент, що допомагає мандрівникові орієнтуватися. Щоб процес орієнтування був точним і безпечним, мандрівникові потрібно володіти певними навичками орієнтування за картами та мовою карти.

Запитання

Припусти, що таке мова карти.

Мал. 87. Давня карта Єгипту

Це цікаво

Відомо, що перша карта виникла ще у 3 столітті до нашої ери. Її автор - «батько географії» Ератосфен. На карту було нанесено усі відомі того часу частини світу.

2. У який спосіб можна зобразити земну поверхню. Нині існують різні способи зображення земної поверхні. Усі вони - маленькі моделі світу, що нас оточує. Найпоширеніші серед них - малюнки, фотознімки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки і космічні знімки (мал. 88).

Мал. 88. Способи зображення Землі: 1 - малюнок; 2 - фотознімок; 3 - план місцевості; 4 - аерофотознімок; 5 - космічний знімок; 6 - карта;

Запитання

Які із зазначених способів зображення Землі ти вже знаєш?

Працюємо разом

Обговоріть у групі один зі способів зображення Землі. Укажіть його особливості. Яку інформацію можна здобути за допомогою цього способу? Наведіть приклад ситуації, коли вам доводилося або знадобиться скористатися відповідним способом зображення Землі.

Малюнок і фотознімок зазвичай роблять з поверхні Землі. Земну поверхню зображають у її реальному, але зменшеному вигляді під будь-яким кутом зору. І малюнок, і фотознімок дають уявлення про місцевість, проте на них не видно, які розміри і форми має ділянка загалом.

Зображення місцевості згори, наприклад з літака, називають аерофотознімком. На ньому об’єкти схожі на їхній дійсний вигляд на місцевості, видно їхні розміри і взаємне розташування. Аерофотознімки і космічні знімки є зменшеними зображеннями реального вигляду земної поверхні зверху.

Плани, карти і глобуси є зменшеними картографічними зображеннями земної поверхні, оскільки для її відображення на них використовують систему умовних позначень.

План місцевості - це зменшене, виконане за допомогою умовних знаків зображення невеликої ділянки земної поверхні. На відміну від знімків, на планах і картах дрібні й неістотні деталі не зображені, а про об’єкти місцевості додається якісна і кількісна характеристика. Наприклад, кількість поверхів будівлі, матеріал покриття дороги тощо.

Запитання

Пригадай, що ти знаєш про плани місцевості з початкової школи.

Географічна карта - це зменшене, узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних позначень.

Завдання

Щоб дізнатися більше про карти, прочитай статтю «Як виникли географічні карти».

Глобус (від латинського слова - куля) - об’ємна модель планети, зменшена в багато мільйонів разів. На глобусі всі материки, океани, моря показані відповідно до їхнього розміщення на земній кулі. Масштаб залишається однаковим на всій поверхні глобуса. Глобус краще, ніж інші картографічні зображення, передає форму нашої планети. Розмір глобуса визначають відповідно до діаметра: малі мають діаметр до 60 см, середні - 60-120 см, великі - понад 120 см.

Це цікаво

Перший глобус створив купець і мореплавець Мартін Бехайм (1492). Він назвав його «Erdapfel», що у перекладі з німецької означає «Земне яблуко». На глобусі Мартіна Бехайма зображена Європа, майже вся Азія та більша частина Африки, але Америки на ньому не було.

У США є найбільший глобус світу - Ерта, який імітує рух Землі (мал. 89). Він розміщується у центральному офісі фірми DeLorme, яка виготовляє картографічні товари. Діаметр штучної земної кулі - майже дванадцять з половиною метрів, а маса - понад дві тонни.

Мал. 89. Глобус Ерта

Завдання

Користуючись текстом підручника, склади у зошиті схему (ментальну карту) «Способи зображення Землі».

Глобуси також поділяють на загальногеографічні та тематичні (мал. 90). Глобус загальногеографічний, або фізичний, демонструє природу, насамперед рельєф суходолу та морського дна. На політичному глобусі кожну країну світу позначено окремим кольором, чітко розмежовано кордони, вказано розташування та назви столиць і великих міст.

Мал. 90. 1. Фізичний глобус. 2. Політичний глобус

Працюємо разом

Уявіть, що ви відпочиваєте у Карпатах і хочете поділитися з друзями інформацією про місцеві краєвиди. Який спосіб зображення поверхні ви оберете? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання

Дізнайся більше про глобуси.

Незвичайні глобуси

Робота з картою

Пригадай і покажи на глобусі та карті світу материки, частини світу, океани. За зображеннями на глобусі з’ясуй, який материк найбільший, а який - найменший.

Працюємо разом

Використайте електронні карти google.com/maps для отримання інформації про ваш населений пункт. Запишіть її. Поділіться з однокласниками/однокласницями інформацією, яку ви отримали.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

• Існують різні способи зображення земної поверхні: малюнки, фотознімки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки і космічні знімки.

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Розглянь шкільний атлас. Дізнайся, яку інформацію можна з нього отримати. Знайди інформацію, яка стосується теми уроку. Які способи зображення земної поверхні містить атлас?

2. Порівняй глобус і географічну карту. Визнач, чим вони подібні та чим відрізняються. Чи є у тебе вдома карта чи глобус?

3. Чим перший глобус відрізняється від сучасного?

4. Чим відрізняється фізичний глобус від політичного?

5. Знайди на карті України географічні об’єкти: Кримські гори, Українські Карпати, Чорне й Азовське моря, річки: Дніпро, Південний Буг, Дунай. Підготуй розповідь (презентацію, повідомлення) про один із цих об’єктів. Зверни увагу на його особливості. Презентуй однокласникам/однокласницям.

6. Що в цій темі залишилося для тебе незрозумілим? Де знайти відповіді на ці запитання? Подумай, у яких життєвих ситуаціях тобі знадобляться отримані знання.