Пізнаємо природу. 5 клас. Біда

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Пізнаємо природу Землі

§ 19. Як виникла Земля

Людина здавна прагнула пізнати навколишній світ. Особливо цікавила Земля, яка є її домівкою. Не одне тисячоліття людство намагалося відповісти на запитання «Як виникла Земля?».

Працюємо разом

Користуючись тлумачним словником української мови, порівняйте поняття «легенда» і «гіпотеза». Подумайте, чи доречно у цій темі вживати поняття «докази». Пригадайте, що ви знаєте про Землю.

Земля - третя від Сонця планета Сонячної системи, єдина планета, на якій існує життя. Земля належить до планет земної групи (Меркурій, Венера, Земля, Марс) і є найбільшою із цих планет у Сонячній системі. Назва планети «Земля» походить від стародавнього кореня зем, що у перекладі означає «підлога» або «низ». В англійській мові нашу планету називають словом Earth, що означає «ґрунт».

Завдання

Дослідіть, які ще існують версії походження назви нашої планети.

1. Які існують гіпотези виникнення Землі. За час розвитку науки було висунуто багато версій походження нашої планети. Перші гіпотези виникнення Землі з’явилися у 18 ст., коли наука накопичила достатню кількість даних про нашу планету та Сонячну систему.

Працюємо разом

Ознайомтеся з гіпотезами виникнення Землі. Придумайте і намалюйте умовні знаки, які відобразили б головні відмінності кожної із гіпотез про походження Землі. Поясніть ваше рішення.

Французький учений Жорж Бюффон (1707-1788) припустив, що земна куля виникла в результаті катастрофи. У дуже віддалений час якесь небесне тіло (він вважав, що це була комета) зіткнулося із Сонцем. Під час зіткнення виникло багато «бризок». Найбільші з них, поступово охолоджуючись, дали початок планетам.

Німецький учений Іммануїл Кант (1724-1804) припустив, що Сонячна система утворилася з гігантської холодної пилоподібної хмари. Частини цієї хмари перебували в постійному хаотичному русі, взаємно притягували одна одну, стикалися, ущільнювалися, утворюючи згущення, які стали рости і з часом дали початок Сонцю та планетам.

П’єр Лаплас (1749-1827), французький астроном і математик - запропонував свою гіпотезу появи Сонячної системи. На його думку, Сонце і планети виникли з гігантської розжареної газової хмари. Вона поступово остигала, стискалася і дала початок Сонцю та планетам

Академік Отто Юлійович Шмідт (1891-1956) вважав, що мільярди років тому навколо Сонця була гігантська хмара з холодного пилу і замерзлого газу. Під час руху її компоненти взаємно притягуючись одні до одних, згущувалися і дали початок планетам Сонячної системи. Унаслідок зіткнення планет з космічними тілами їхні розміри збільшувалися. Теорію Отто Шмідта розвивають і в наш час.

Гіпотези І. Канта та О. Шмідта були дуже близькі. Багато припущень учених лягли в основу сучасного уявлення про походження Землі й усієї Сонячної системи.

Працюємо разом

Порівняйте гіпотези І. Канта та О. Ю. Шмідта. Що між ними спільного і чим вони відрізняються?

2. Які існують сучасні уявлення про виникнення Землі. За сучасними науковими даними, вік найдавніших порід на Землі сягає понад чотири з половиною мільярдів років. Вік Сонця становить приблизно п’ять мільярдів років.

Згідно з теорією О. Шмідта, Земля утворилась з розсіяної газово-пилової хмари, яка існувала в космічному просторі. Поблизу цієї хмари вибухнула наднова зоря, і це призвело до розкручування речовини. Поступово під час обертання у центрі хмари накопичувались легкі гази, які із часом утворили Сонце. Мінеральні речовини газово-пилового диску кружляли навколо Сонця, збирались у згустки - так звані планетезималі, які зіштовхувалися, руйнувалися і об’єднувалися. Такі об’єкти стали будівельним матеріалом для планет, а найбільші планетезималі - їхніми «зародками».

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

• Перші наукові уявлення про виникнення Землі з’явилися у 18 ст. Гіпотези І. Канта, О. Шмідта та багатьох інших учених стали основою сучасних уявлень про походження Землі.

• Сучасні вчені припускають, що Сонце і планети виникли майже водночас з міжзоряної речовини - пилу і газу. Ця речовина стискалася, потім розпалася на згустки, один з яких дав початок Сонцю. Навколо Сонця виникла газово-пилова хмара, зі згустків якої утворилися планети, серед яких і наша Земля.

ЗАПИТАННЯ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. У чому суть гіпотези О. Шмідта про виникнення Землі?

2. Розкажи, як І. Кант пояснював утворення небесних тіл.

3. Які існують сучасні уявлення про походження планет?

4. Як ти вважаєш, чому тільки в 18 ст. з’явилися перші наукові уявлення про виникнення Землі?

5. Використовуючи різноманітні джерела інформації, підготуй розповідь про одного з учених (за вибором), які пояснювали походження Землі.

6. Прочитай ключове слово. Добери слова, пов’язані з темою уроку, в яких була б літера, зазначена у стовпчику.

7. Продовж речення:

Сьогодні я дізнався/-лася...,

Було складно...,

Я зрозумів/-ла, що...,

Я навчився/-лася...,

Було цікаво дізнатися, що...,

Мене здивувало...,

Мені захотілося... .Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.