Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Безуглий

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі прані

§ 28. Сучасний стан національної економіки України

ПРИГАДАЙТЕ: Дайте визначення поняттям «національна економіка (національне господарство)», «економічний розвиток», «валовий внутрішній продукт». Що ви знаєте про секторальну модель економіки країни? З яких секторів складається структура національного господарства України?

• Основні риси економічного розвитку України. Україна - одна з найбільших індустріально-аграрних країн Східної Європи. Її економіка є сукупністю територіально взаємопов’язаних сфер матеріального виробництва й невиробничої сфери.

Головним універсальним показником економічного розвитку будь-якої країни є валовий внутрішній продукт (ВВП) - ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, що вироблені за рік у всіх сферах економіки на території держави для споживання, експорту й накопичення незалежно від національної приналежності використаних чинників виробництва. За цим показником Україна у 2017 р. перебувала на 61-му місці у світі (119 млрд дол.), однак її показник ВВП на душу населення - один з найгірших у Європі (128-ме місце у світі) (табл. 1).

Основа української економіки - сформований ще за часів СРСР капітал, отриманий приватними власниками в незалежній Україні в період проведення масової приватизації. Нині економіка України страждає як від світової фінансової та економічної кризи, так і через військові дії на сході країни. За офіційними даними, у 2017 р. кількість безробітних становила 1,69 млн осіб - це не найгірший показник у Європі (мал. 1).

Неможливість знайти високооплачувану роботу в Україні призвела до появи такого явища, як заробітчанство. За оцінками Міжнародної організації міграції, у 2017 р. знайшли роботу за межами країни або збиралися знайти в найближчому майбутньому 12 % українців. Основний аргумент для трудової міграції - висока зарплатня і безпека. Найпопулярнішими напрямками трудової міграції є країни ЄС, Росія, Білорусь, Туреччина, ОАЕ тощо. Масовий відтік кадрів перешкоджає зростанню темпів виробництва передусім у будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті й зв’язку. В Україні вже виникла загрозлива нестача кваліфікованих кадрів у стратегічно важливих сферах економіки. Водночас трудові мігранти рятують валютний ринок України, переводячи свої зароблені кошти родинам, і фактично насичують країну валютою. За 2017 р. українці перерахували на батьківщину приблизно 9,3 млрд дол. (мал. 2).

Таблиця 1. Динаміка показника ВВП на душу населення в Україні

Роки

ВВП на душу населення, дол.

2002

879

2005

1828

2010

2974

2013

4030

2017

2582

Мал. 1. Місце України за рівнем безробіття серед країн Європи (на 2017 р.), %

Мал. 2. Надходження валюти до України від трудових мігрантів

В Україні погіршилася ситуація й з іноземними інвестиціями (довгострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку). Якщо в 2010 р. обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив 5,98 млрд дол., то в 2017-му - 1,86 млрд дол. Інвестиції надходять з майже 125 країн світу, однак основними інвесторами української економіки є країни Євросоюзу (Німеччина, Нідерланди, Австрія, Велика Британія, Франція, Швеція), США. Найбільший обсяг інвестицій надійшов у фінансову та страхову діяльність, промисловість, оптову й роздрібну торгівлю. Отже, глобальні потоки прямих іноземних інвестицій мають тенденцію до зниження, а експерти ООН вважають, що нині іноземні інвестиції, від яких особливо залежить економіка України, зростатимуть залежно від того, як швидко відновлюватиметься світова економіка та стабілізуватиметься у країні військово-політичний стан.

• Секторальна структура економіки України. Національна економіка України має складну структуру. Підприємства й організації групуються за видами господарської діяльності.

У секторальному плані структура національної економіки представлена трьома основними секторами. З економічною діяльністю первісних людей були пов’язані первинні види господарської діяльності (сільське господарство, рибальство, мисливство, добувна промисловість). Первинний сектор склався найпершим в історії людства й домінував аж до початку промислової революції (середина XVIII ст.), після чого поступився першістю вторинним виробництвам (обробна промисловість і будівництво). Суспільство, що існує в умовах пануючого вторинного сектору економіки, називається індустріальним. На сучасному етапі розвитку світової економіки спостерігається збільшення значення третинного сектору (сфери послуг). Часто із третинної сфери економіки виділяють четвертинну - послуги для бізнесу (маркетинг, банківські й фінансові тощо, пов’язані з плануванням і організацією виробництва) і п’ятинну - послуги населенню, що потребують високого рівня кваліфікації персоналу.

У секторальній структурі економіки України намітилася тенденція до зменшення частки промисловості та сільського господарства (табл. 2).

Відсоток третинної сфери в економіці України хоч і має тенденцію до зростання, однак є нижчим, ніж у розвинутих країнах світу (США - 77 %, Японія - 76 %, Євросоюз - 73 %, Канада - 71 %).

Таблиця 2. Частка секторів економіки у ВВП України, %

Роки

Первинний сектор

Вторинний сектор

Третинний сектор

2005

19

45

36

2010

10

33

57

2017

14

28

58

Сучасна секторальна структура національної економіки України відзначається певного нераціональністю. Про це свідчать:

- значна залежність господарства від постачання енергоносіїв, сировини для легкої промисловості (через обмеженість власних енергоресурсів Україна у 2017 р. вимушена імпортувати 14,5 млрд м3 природного газу й 1 млн т нафти. Основні постачання енергоресурсів здійснювалися зі Словаччини, Білорусі та Росії);

- конкурент ні переваги України на світових ринках рудної сировини і металів (традиційно стабільним попитом на світовому ринку користується вітчизняна продукція металургійного комплексу - прокат чорних металів, сталеві труби, залізорудна сировина, феросплави. Україна входить до п’ятірки провідних країн-експортерів залізної руди у світі й до десятки світових виробників сталі. Металургійні підприємства у 2017 р. дали 20,1 % від загального експорту країни (мал. 3);

- надмірний розвиток військово-промислового комплексу (ВПК) при обмеженому розвитку виробництва товарів народного споживання. Військова агресія Росії на сході та окупація Криму призвели до кардинальної зміни умов розвитку ВПК: до 2014 р. основний попит на вітчизняну продукцію ВПК припадав на іноземні ринки, нині - потреби національної оборони й безпеки. ВПК є генератором передових наукових, технічних, технологічних досягнень і розробок, що уможливлюють створювати не тільки техніку високого рівня складності, а й наукомістку продукцію конверсійного призначення. За поставками продукції військового призначення на світовий ринок у 2016 р. Україна покращила свої позиції, посівши 10-те місце, випередивши Туреччину, Швецію, Норвегію, Польщу, Іспанію, Нідерланди тощо;

Мал. 3. Товарна структура експорту України у 2017 р., млрд дол.

- поступовий ефективний розвиток агровиробництва. Україна має всі передумови для розвитку агровиробництва як ефективного та перспективного сектору вітчизняної економіки. Сільськогосподарське виробництво України забезпечує приблизно 18 % вітчизняного ВВП і майже 40 % експортних надходжень. Україна є беззаперечним лідером у торгівлі зерновими культурами (пшеницею, кукурудзою, ячменем), соняшниковою олією, також добрі позиції спостерігаються в торгівлі тваринницькою продукцією, зокрема курятиною й окремими молочними продуктами. Вітчизняна продукція постачається в понад 190 країн світу, переважно до країн Азії (понад 40 %), Євросоюзу (майже 32 %), Африки (17 %);

- технічна відсталість і зношеність устаткування, технологічна недосконалість підприємств, що зумовлюють високу енерго- й матеріалозатратність економіки. Україна має високий ступінь зношеності основних засобів виробництва, технічного обладнання (устаткування), нагальну потребу його модернізації та технічного переоснащення. У країні зареєстровано майже 350 тис. підприємств, але більшість із них мають застарілі, дуже зношені, а то й зруйновані виробничі фонди, що потребують корінного оновлення або демонтування;

- значна концентрація брудних виробництв, що спричиняє високий рівень забруднення навколишнього середовища. Сучасну екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого часу. Це сталося через застарілі технології виробництва та обладнання, високу енергомісткість виробництва, високий рівень концентрації промислових об’єктів, несприятливу структуру промислового виробництва зі значною концентрацією екологічно небезпечних виробництв, особливо в енергетичній, металургійній і хімічній промисловості.

ЗАУВАЖТЕ

Ознайомтеся з найцікавішими проектами, які здійснені з використанням української металургійної продукції:

- судолисти виробництва «Азовсталі» використано в будівництві найбільшого у світі парусного судна Flying Clipper, а магістральні рейки Р50 - при зведенні нової залізниці на Кубі;

- зі сталі підприємства групи «Метінвест» споруджено турецький танкер Т. Esra та шлюзові ворота Панамського каналу;

- колісні пари «Інтерпайп», крім «Укрзалізниці», купують німецькі виробники Deutsche Bahn, австрійські, польські, індійські залізниці, ними пересуваються потяги Bombardier, Hyundai, Siemens; труби - задіяні в розробці нафтових родовищ Північної Америки, ОАЕ, Кувейту, Єгипту тощо, у будівництві метро й аеропорту Дубаї та аеропорту в столиці Катару;

- сталь заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг» використана для зведення церкви Святої Трійці, церков на горі Махата в Грузії, 35-поверхових будівель, доріг і тунелів;

- окатки Ferrexpo постачаються до Японії (сталеливарній компанії JFE Steel Corp), Австрії (сталеливарній компанії Voestalpine GmbH).

Підсумуйте свої знання:

 • 1. Поясніть значення понять: національна економіка, секторальна структура економіки (первинний, вторинний, третинний сектори).
 • 2. За інформацією, поданою в параграфі, на конкретних прикладах охарактеризуйте сучасні риси національного господарства: досягнення, проблеми, перспективи.
 • 3. Підготуйте повідомлення «Місце України у світових економічних рейтингах», «Українське заробітчанство: причини трудової міграції, види та умови робіт» (на власний вибір).

Перевірте, чого навчилися:

 • 1. Користуючись наявними у шкільному атласі географічними картами, визначте особливості просторової організації складників національної економіки (національного господарства) України. Визначте вплив чинників на розміщення виробництв різних секторів економіки за регіонами нашої країни.
 • 2. Спираючись на офіційну інформацію Державної служби статистики України, ознайомтеся з показниками економічної статистики. Зробіть висновки про сучасний стан і тенденції розвитку господарства України в цілому (окремих секторів і виробництв, регіональних відмінностей економічних показників) (на власний вибір).

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

Тема. Аналіз секторальної структури економіки України.

Мета. Закріпити знання про секторальну структуру економіки України; розвивати вміння розрізняти сектори національної економіки (первинний, вторинний, третинний, четвертинний, п’ятинний); визначати роль і значення секторів економіки, аналізувати структуру ВВП України та причини, що окреслили динаміку економічних показників у країні.

Завдання 1. Ознайомтеся зі структурою ВВП України у 20__р.

Структура ВВП України у 20__р.

 • а) У таблиці вкажіть приналежність кожного складника ВВП до певного сектору економіки України (первинний, вторинний, третинний, четвертинний, п’ятинний).

Сектор економіки

Складові валового внутрішнього продукту

Частка ВВП, %

Сільське, лісове та рибне господарство

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Переробна промисловість

Будівництво

Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

Тимчасове розташування й організація харчування

Інформація та телекомунікація

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

Професійна, наукова та технічна діяльність

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

Державне управління й оборона

Освіта

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Інші послуги

Усього:

100%

 • б) Обчисліть частку кожного із секторів економіки України на 20__р.

Сектор економіки

Частка ВВП, %

первинний

вторинний

третинний

четвертинний

п’ятинний

Усього:

100%

 • в) Побудуйте секторну діаграму структури ВВП економіки України на 20__р. за результатами обчислення секторів. Зробіть висновок про сучасний тип економіки України за структурою ВВП.

Завдання 2. Ознайомтеся з динамікою ВВП України (за 2002-2017 рр.).

Загальний розмір ВВП і розмір ВВП на 1 особу (за 2002-2017 рр.)

Дата

ВВП (млн грн)

ВВП, на 1 особу (грн)

01.01.2002

225 810

4681,9

01.01.2003

267 344

5591,5

01.01.2004

345 113

7272,9

01.01.2005

441 452

9371,6

01.01.2006

544 153

11 630,2

01.01.2007

720 731

15 496,5

01.01.2008

948 056

20 494,9

01.01.2009

913 345

19 832,3

01.01.2010

1 082 569

23 600,4

01.01.2011

1 316 600

28 813,9

01.01.2012

1 408 889

30 912,5

01.01.2013

1 454 931

31 988,7

01.01.2014

1 566 728

35 834,0

01.01.2015

1 979 458

46 210,2

01.01.2016

2 383 182

55 853,5

01.01.2017

2 982 920

70 224,3

Зробіть самостійні висновки з даних, що представлені в таблиці:

 • а) темпи динаміки ВВП України за 2002-2017 рр.;
 • б) найкращі роки вітчизняної економіки (які були для цього причини?);
 • в) найскладніші роки вітчизняної економіки (які були для цього причини?);
 • г) чи співпадають темпи змін загального ВВП України та ВВП у розрахунку на 1 особу?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.