Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Безуглий

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 11. Ресурсний потенціал атмосфери

ПРИГАДАЙТЕ: Що називають кліматичними ресурсами? У яких сферах господарської діяльності в Україні використовуються чи можуть використовуватися кліматичні ресурси? Наведіть приклади впливу погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини.

• Вплив клімату на розселення та господарську діяльність людини. Як фактор природного середовища клімат безпосередньо впливає на географічний розподіл рослинності, ґрунтів і водних ресурсів, а отже - на землекористування, розселення населення й розміщення сфер економіки, а також на умови життя і здоров’я людини (мал. 1).

Для комфортного життя людини велике значення мають певні кліматичні показники (розподіл тепла й вологи). Звісно, великі райони з екстремальними погодними умовами (пустелі, льодовики, екваторіальні ліси, високогір’я тощо) не створюють сприятливих передумов для життя людей (мал. 2, а). Через це переважна частина людей мешкає в межах помірного, субтропічного і субекваторіального кліматичних поясів, а майже 15 % суходолу з екстремальними природно-кліматичними умовами зовсім не освоєні людьми. Ще із сивої давнини люди прагнули селитися ближче до моря, де більш комфортні погодні умови та є можливості вести різноманітну господарську діяльність (мал. 2, б).

Клімат чинить істотний вплив на розвиток сільськогосподарського виробництва, особливо рослинництва. Відповідно до біологічних вимог рослин щодо сонячного світла, тепла й вологи встановлюється структура рослинництва та розробляються агротехнічні заходи для досягнення найвищих врожаїв сільськогосподарських культур.

У визначенні спеціалізації сільського господарства беруться до уваги різні агрокліматичні умови, до яких належать температурний режим, кількість і характер атмосферних опадів, зокрема під час вегетації рослин, тривалість і висота снігового покриву, кількість сонячних і хмарних днів, а також напрямок і сила переважних вітрів. Через це теплолюбні рослини з тривалим вегетаційним періодом вирощують у більш теплих південних районах, а морозостійкі - у північніших. Тваринництво менше залежить від кліматичних чинників, проте умови його утримання і кормова база є наслідком певних кліматичних умов.

Такі безмежні енергетичні кліматичні ресурси, як сила вітру й сонячна енергія, використовуються людиною віддавна. З розвитком техніки сила вітру використовується з більшою ефективністю - для роботи двигунів (водопостачання, зрошення, переробки кормів, вироблення електроенергії тощо). За допомогою сучасної техніки в багатьох місцях використовується сонячна енергія. У Казахстані, Середній Азії, на Кавказі, півдні України працюють геліопристрої.

Мал. 1. Вплив клімату на життя і діяльність людини

Мал. 2. Розподіл населення за абсолютною висотою над рівнем моря і за відстанню від моря

Значно більше клімат впливає на роботу транспорту. Працівники річкового транспорту мусять ураховувати тривалість замерзання річок, наявність повеней, меженей. Значними перешкодами в авіаційному транспорті є тумани, густі хмари, частково вітри. Під час прокладання трубопроводів слід зважати на глибину промерзання ґрунту. Роботі автомобільного й залізничного транспорту перешкоджають снігові замети.

Несприятливі погодні умови значно впливають на будівельну сферу. Виконання всіх етапів будівництва залежить від погодних умов.

• Стихійні атмосферні явища та їхнє прогнозування. В атмосфері утворюються різні стихійні явища, які чинять безпосередню загрозу для життя і здоров’я людей. До таких природних лих відносять урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки тощо. Злива, снігопад, заморозки, ожеледиця та інші явища можуть мати характер стихійних лих за раптового різкого наставання або за незвично високої інтенсивності (таблиця).

Таблиця. Особливості та поширення стихійних атмосферних явищ

Закінчення таблиці

Важливу роль у прогнозуванні стихійних атмосферних явищ відіграють гідрометеорологічні служби країн світу. В Україні початок перших інструментальних метеорологічних спостережень датується 1771 р., коли біля Києва розпочали перші систематичні спостереження за погодою. Нині гідрометеорологічна служба України об’єднує понад тисячу спостережних пунктів за станом атмосфери та водойм, у ній працюють більше ніж 5 тис. спеціалістів. Щорічно організації гідрометеорологічної служби складають і доводять до споживачів приблизно 270 тис. гідрометеорологічних прогнозів, штормових попереджень про небезпечні та стихійні атмосферні явища. Саме гідрометеорологи відіграють ключову роль у попередженні населення та органів влади про небезпечні явища погоди, що насуваються на територію, щоб вжити запобіжних заходів.

• Кліматичні зміни на планеті. Останнім часом клімат на Землі помітно змінюється: одні території страждають від аномальної спеки, інші - від дуже суворих і засніжених зим. Фахівці мовлять про початок глобальних змін клімату, що включає підвищення середньорічної температури, яка викликає танення льодовиків і підвищення рівня Світового океану, розбалансування всіх природних систем, що призводить до зміни режиму випадіння опадів, температурних аномалій і збільшення частоти екстремальних явищ.

Екологи стверджують, що підвищення концентрації деяких газів в атмосфері збільшує загальну тенденцію до потепління. Багато газів пропускають значну частину теплової та світлової енергії Сонця до поверхні Землі, але перешкоджають швидкій віддачі випромінюваного нею тепла в навколишній простір. Основними газами, що спричиняють парниковий ефект, є водяна пара, вуглекислий газ, метан, фторвуглеводи та оксиди азоту. Учені вважають, що підвищення середньої глобальної температури після 1850 р. відбулося переважно внаслідок підвищення вмісту в атмосфері вуглекислого газу та інших парникових газів антропогенного походження.

Фахівці стверджують, якщо держави активно не візьмуться за розв’язання проблеми охорони навколишнього середовища, то до 2100 р. середня температура на нашій планеті може підвищитися на 3,7-4,8°. І тоді розпочнуться такі незворотні природні процеси, як: 1) кліматичні пояси зрушаться, а зміни погоди стануть більш різкими (сильні морози змінюються раптовими відлигами, зростає число аномально спекотних днів улітку); 2) деякі країни через підвищення вологості й високої середньої температури до 2100 р. можуть стати непридатними для життя; 3) імовірно зникне до 30-40 % видів рослин і тварин, оскільки їхнє середовище існування швидко змінюватиметься; 4) нестача питної води, голод та епідемії; 5) танення льодовиків і підвищення рівня Світового океану (експерти вважають, що підвищення рівня моря у XXI ст. становитиме до 1 м, що затопить Нідерланди, Багамські й Мальдівські острови тощо.

Підсумуйте свої знання:

  • 1. Поясніть значення понять: ресурсний потенціал атмосфери, агрокліматичні умови й ресурси, енергетичні кліматичні ресурси, стихійне атмосферне явище, глобальне потепління.
  • 2. На основі конкретних прикладів оцініть безпосередню загрозу життю і здоров’ю людей атмосферних стихійних явищ своєї місцевості (України, окремих регіонів на материках - на власний вибір).
  • 3. Підготуйте повідомлення «Вплив клімату на спеціалізацію сільського господарства (роботу транспорту, будівництво, туризм)» - на власний вибір.

Перевірте, чого навчилися:

1. Спираючись на документи світових зустрічей з питань клімату Землі, визначте пріоритетні заходи захисту атмосфери. Доведіть вплив наукових конференцій на розв’язання проблем виживання людства (на власний вибір)'.

  • Кіотський протокол про обмеження викидів в атмосферу парникових газів (1992 р.);
  • Рамкові конвенції ООН з питань зміни клімату (1995-2017 рр.);
  • Копенгагенська кліматична угода (2009 р.);
  • Паризька угода щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. (2015 р.).

2. Ураховуючи наявні у вашому населеному пункті проблеми із забруднення атмосфери, запропонуйте способи їх розв’язання.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ (на вибір)

1. Ресурсний потенціал атмосфери своєї місцевості та приклади його використання.

2. Система протидії засухам у своїй місцевості.