Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Безуглий

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Безуглий

Вітаємо вас із початком останнього навчального року у школі! Пропонуємо за допомогою нашого підручника опанувати заключний курс шкільної географічної освіти. Новий курс 11-го класу сприяє досягненню багатьох навчальних цілей: актуалізує, розширює та поглиблює ваші компетентності, що ви набули раніше, вивчаючи географію; знайомить із сучасними досягненнями географічної науки; допомагає досягти відповідного рівня вашої готовності до складання ДПА та ЗНО з географії.

Вступ

§ 1. Географія як система наук. Роль географії у сучасному світі

Розділ 1. Топографія і картографія

Тема 1. Топографія

§ 2. Топографічна карта, її складові та використання

Тема 2. Картографія

§ 3. Сучасні картографічні твори та їхня математична основа

Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

§ 4. Геоїд. Види руху Землі та їхні наслідки

Тема 2. Географічна оболонка Землі

§ 5. Склад, будова й закономірності географічної оболонки

Тема 3. Геологічне середовише людства

§ 6. Властивості літосфери та її структура

§ 7. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Рельєф

§ 8. Ресурсні властивості літосфери

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

§ 9. Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера

§ 10. Клімат і кліматотвірні чинники

§ 11. Ресурсний потенціал атмосфери

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 12. Світовий океан: його складові та ресурсний потенціал

§ 13. Води суходолу

§ 14. Прісні води як джерело життя на Землі

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 15. Біосфера та біологічні ресурси

§ 16. Ґрунти та природні зони світу

Розділ 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір

§ 17. Світосистема: сутність і функціонально-компонентний склад

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 18. Демографічний стан населення

§ 19. Демографічна політика та сучасні міграції у світі

Тема 3. Глобальна економіка

§ 20. Сучасна глобальна економіка та тенденції її розвитку

§ 21. Первинний сектор економіки

§ 22. Вторинний сектор економіки

§ 23. Третинний сектор економіки

Тема 4. Політична географія та геополітика

§ 24. Політична географія і геополітика та їхні складові

Розділ 4. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава

§ 25. Територія та політико-географічне положення України

Тема 2. Населення України

§ 26. Сучасна демографічна ситуація в Україні

§ 27. Система розселення в Україні

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі прані

§ 28. Сучасний стан національної економіки України

§ 29. Первинний сектор економіки України

§ 30. Вторинний сектор економіки України: металургія, енергетика, авіаракетобудування

§ 31. Вторинний сектор економіки України: машинобудування, хімічна, легка та харчова промисловість

§ 32. Третинний сектор економіки України

§ 33. Плани сталого (збалансованого) розвитку в країнах світу і стратегія збалансованого розвитку України

Словник географічних термінів