Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 4. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЄВРОПИ. НАСЕЛЕННЯ

ПРИГАДАЙТЕ

1. У чому принципова відмінність між поняттями «природні ресурси» та «природні умови»?

2. Як визначають показник ресурсозабезпеченості? У яких одиницях обчислюють ресурсозабезпеченість країни чи регіону?

3. За якими показниками проводять географічний аналіз народонаселення світу (регіону, країни)?

• Природні умови і ресурси Європи. Природні умови Європи дуже різноманітні. Хоча до субрегіону Східна Європа за класифікацією ООН відносять усю Росію, величезна територія якої розташовується у двох частинах світу - Європі та Азії, однак для географічної достовірності в цьому підрозділі характеризуються природні умови лише Європейської частини Росії.

У місцевому рельєфі чергуються низовини, пагорбкуваті рівнини і гори.

Середні висоти становлять майже 300 м, максимальна - 4807 м (г. Монблан).

У Європі панує рівнинний рельєф (мал. 11). Майже весь схід займає Східноєвропейська (Руська) рівнина, значні площі охоплюють рівнини у Фенноскандії. В інших районах рівнини (Середньодунайська, Нижньодунайська, Паризький басейн тощо) лежать між горами. На крайньому сході простяглися гори Урал, на північному заході - Скандинавські гори. Смуга невеликих за площею та висотою гір охоплює південну частину Середньої Європи: Центральний масив, Вогези, Шварцвальд, Рейнські Сланцеві гори та ін. З півдня ця смуга оточена найвищими горами Європи - Альпами та Карпатами. Гірський рельєф переважає у Південній Європі: Піренеї, Андалузькі гори, Апеннінські гори, Стара-Планина, Динарські гори, Родопи тощо.

На більшій частині Європи панує помірний клімат, а наявність західного перенесення повітря з Атлантичного океану зумовлює переважання морських і перехідних від морських до континентальних типів клімату. Загалом зима м’яка, і тільки на сході — морозна, зі стійким сніговим покривом.

Найвищі середньомісячні температури січня властиві для Середземномор’я (+10...+12 °С). Середні температури липня коливаються від +30 °С у Середземномор’ї до +4 °С в Арктиці. Річна сума опадів зменшується із заходу (1000-2000 мм) на схід (300-500 мм).

Мал. 11. Розподіл форм рельєфу Європи за висотою над рівнем моря

Мал. 12. Лісистість країн Європи

Великі річки зосереджені на рівнинах Східної Європи. Перше місце за довжиною (3530 км), площею басейну (1360 тис. км2) та середньою річною витратою води (понад 8000 м3/с) посідає Волга. Великими річками є також Урал, Дніпро, Дон, Печора, Дністер, Північна Двіна. Територією Західної Європи протікають Дунай (довжина - 2850 км, площа басейну - 817 тис. км2), Рейн, Ельба, Вісла, Луара, Тахо, Одра. У Європі налічується багато озер, особливо у Фенноскандії, на Британських островах і в Альпах. Більшість озер належать до прісних проточних водойм.

Європа має потужні гідроенергетичні ресурси, на які особливо багаті гірські райони Скандинавії, Альп, Піренеїв тощо.

Європа дуже добре освоєна та заселена, тому рослинам і тваринам доводиться відвойовувати ареали поширення. Однак рослинний і тваринний світ дуже різноманітний. Представники флори та фауни європейських країн, а також унікальні пам’ятки природи зберігаються в численних національних парках і заповідниках.

У Європі загальна площа земель, укритих лісами, становить 1,02 млрд га, або близько 45 % європейської території. Лісистість неоднорідна і коливається від 0,3 % в Ісландії до 73 % у Фінляндії (мал. 12).

У надрах Європи зосереджені різноманітні мінеральні ресурси. Деякі види сировини утворюють доволі великі концентрації (табл. 2) і можуть майже повністю забезпечити потреби загальноєвропейського господарства (вугілля, ртуть, свинець, цинк, калійні солі, графіт тощо). Однак більша частина мінеральних ресурсів у Європі кількісно незначна, зокрема нафта й природний газ, марганцеві й нікелеві руди, хроміти, фосфорити, золото й срібло тощо, тому Європа імпортує їх у великій кількості.

Таблиця 2. Поширення мінеральної сировини на території Європи

Корисна копалина

Країна розташування

Басейн

Паливні ресурси

Кам’яне вугілля

Росія

Кузбас, Печорський, Південноякутський і російська частина Донецького

Німеччина

Рурський, Саарський

Польща

Верхньосілезький, Люблінський

Україна

Донецький

Велика Британія

Йоркшир-Ноттінгемшир, Південний Уельс, Ньюкаслський

Чехія

Остраво-Карвинський

Корисна копалина

Країна розташування

Басейн

Буре вугілля

Росія

Кансько-Ачинський

Німеччина

Нижньорейнський, Галле-Лейпцизький

Україна

Дніпровський

Болгарія, Угорщина, Чехія

Нафта й природний газ

Росія

Західносибірський, Волго-Уральський

Велика Британія

Норвегія

Нідерланди

Північне море

Рудні ресурси

Росія

Курська магнітна аномалія (КМА)

Залізна руда

Франція

Лотаринзький

Швеція

Кіруна

Україна

Кривбас, Кременчуцький

Мідна руда

Росія, Польща, Фінляндія

Уранова руда

Франція, Швеція

Боксити

Росія, Франція, Угорщина, Греція, Боснія і Герцеговина

Нерудні ресурси

Калійна сіль

Білорусь, Росія, Німеччина, Франція, Україна

ПОМІРКУЙТЕ

1. Користуючись шкільним атласом, визначте місцеположення основних районів видобування мінеральних ресурсів: а) Верхня Сілезія, б) Північне море, в) Скандинавія. Які види мінеральних ресурсів зосереджені в цих районах? Для яких промислових видів виробництва ці ресурси є сировинною базою? 2. У межах яких країн Європи проходить Північний лісовий пояс? Які породи дерев використовують під час лісозаготівлі? 3. Які природні ресурси належать до групи рекреаційних ресурсів? Визначте головні райони рекреації в Європі.

• Демографічні процеси в Європі. Країни Європи характеризуються несприятливою демографічною ситуацією, якій властиві низька народжуваність, висока смертність (через значні темпи старіння) і низький природний приріст. Майже всі європейські країни (окрім Албанії) належать до першого типу відтворення населення, а в ряді країн спостерігається природне скорочення населення (депопуляція) (табл. 3).

У Європі спостерігається одна з найвищих у світі тривалість життя (табл. 4), найменше живуть у Молдові, Росії та Україні. У віковій структурі постійно знижується частка дітей і зростає - літніх людей.

Європейські країни активно проводять демографічну політику, що спрямована на підвищення народжуваності, однак вона не досягає бажаних результатів. У більшості з них здійснюється цілий комплекс заходів з метою підвищити рівень народжуваності (надаються великі грошові виплати, різні пільги), однак ці демографічні заходи не змогли поліпшити демографічний стан у європейських країнах. Проблему дещо допомагають поліпшити іммігранти з мусульманських країн, для яких традиційна висока народжуваність.

Таблиця 3. Природний приріст у деяких країнах Європи (на 2017 р.)

Країна

Природний приріст (%)

Країна

Природний приріст (%)

Ірландія

1,2

Польща

-0,1

Швеція

0,8

Німеччина

-0,2

Австрія

0,5

Україна

-0,4

Велика Британія

0,5

Сербія

-0,5

Франція

0,4

Болгарія

-0,6

Італія

0,2

Латвія

-1,1

Чехія

0,1

Молдова

-1,1

Таблиця 4. Очікувана тривалість життя в деяких країнах Європи (на 2017 р.)

Країна

Тривалість життя (роки)

Країна

Тривалість життя (роки)

Монако

89,4

Словаччина

77,3

Ісландія

83,1

Литва

75,0

Швейцарія

82,6

Болгарія

74,7

Люксембург

82,3

Білорусь

73,0

Італія

82,3

Україна

72,1

Швеція

82,1

Росія

71,0

Франція

81,9

Молдова

71,0

• Етнічний і релігійний склад населення. Сучасний етнічний склад населення Європи сформувався внаслідок тривалого історичного процесу і взаємодії багатьох народів та етносів. Загалом нині в Європі налічують понад 90 різних народів, серед яких найчисленнішими є 30 (росіяни, німці, французи, британці, італійці, українці, іспанці, поляки тощо).

Після Другої світової війни етнічний склад європейського населення ускладнився через посилення міграційних потоків із країн «третього світу» (колишніх колоній). Мільйони арабів, азіатів, латиноамериканців та африканців спрямувалися, здебільшого нелегально, до Європи. Багато іммігрантів не лише прижилися в Німеччині, Франції, Великій Британії, Скандинавських країнах, а й отримали в них офіційне громадянство. Нова хвиля масового міграційного напливу розпочалася з 2015 р., коли в Європу ринули потоки біженців з країн Північної Африки (Алжиру, Лівії, Єгипту) та Близького Сходу (Сирії, Іраку, Ємену). За даними незалежних агенцій, тільки за 2016 р. до Європи прибуло 1,82 млн мігрантів.

Більшість держав є однонаціональними, національні меншини є у Франції (корсиканці, фламандці), ФРН (турки, італійці, греки), Великій Британії (шотландці, ірландці, валлійці), Швейцарії, Фінляндії (6 % шведів), Латвії, Україні, Білорусі (росіяни), Угорщині (роми), Чехії (словаки), Болгарії (турки) тощо. Найбільш багатонаціональною країною є Росія, на території якої мешкають понад 200 національностей.

Майже в усіх європейських країнах панівною релігією є християнство, яке зародилося в I—II ст. у Східному Середземномор’ї, а в 1054 р. розкололося на католицьку і православну гілки. Нині ж католицизм особливо поширений в Іспанії, Португалії, Італії, Франції, Ірландії, Бельгії, Австрії, Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині, а також у карликових державах Європи (Мальті, Люксембурзі, Монако, Ліхтенштейні, Сан-Марино, Андоррі). Протестантизм панує нині в Норвегії, Швеції, Данії, Ісландії, Фінляндії, північній частині Німеччини, Нідерландах, Швейцарії, Великій Британії (англіканство). Православ’я здавна поширене в Греції, Росії, Україні, Білорусі, Болгарії, Румунії, Сербії тощо. Іслам принесли на Балкани турки-османи в XIV-XV ст., і донині його дотримуються албанці, боснійці, частина болгар і численні мігранти з Близького Сходу та Північної Африки. Іудаїзм поширений там, де є віруючі євреї.

• Розселення населення. Світові міста в Європі. Європа - найзаселеніша частина світу, однак густота населення неоднорідна (мал. 13). Так, слабо заселені Фенноскандія у Фінляндії та північні території Росії, найменшу густоту населення мають Ісландія (3,3 особи/км2), Росія (8,5 особи/км2) і Норвегія (13,1 особи/км2). І навпаки, дуже густо заселена смуга, що тягнеться від Південно-Східної Англії, через Бельгію і Нідерланди, долиною Рейну і доходить до річки По в Італії. Особливо густо заселені Монако (18 700 осіб/км2), Мальта (1432 особи/км2), Сан-Марино (516 осіб/км2), Нідерланди (414 осіб/км2) і Бельгія (341 особа/км2).

У Європі переважає міське населення, на яке припадає нині понад 77 %, найбільш урбанізованими країнами стали Монако (100 %), Бельгія (98 %), Мальта (96 %), Ісландія (94 %), Нідерланди (92 %), Люксембург (91 %), Велика Британія (83 %) тощо, мінімальних значень частка міського населення набула в Ліхтенштейні (14 %), Боснії та Герцеговині (40 %), Молдові (45 %) й Албанії (59 %).

Мал. 13. Густота населення в Європі (осіб/км2)

У Європі налічують понад 35 міст-мільйонерів, причому серед них переважають міста з населенням, яке ненабагато перевищує 1 млн осіб. Одночасно тут отримала широкий розвиток така форма міського розселення, як міська агломерація. Зливаючись, ці агломерації утворюють цілі смуги міського населення. У Європі сформувалися кілька великих міських агломерацій та кілька гігантських мегалополісів (табл. 5).

Таблиця 5. Мегалополіси і найбільші агломерації в Європі

Назва

Країна

Населення (млн осіб)

Густота населення (осіб/км2)

Мегалополіси

Європейський банан (Блакитний банан)

Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, ФРН, Франція, Швейцарія, Італія

130

~1500-2000

Золотий банан (Європейський сонячний пояс)

Італія, Франція, Монако, Іспанія, Андорра

40—45

~1500-1700

Зелений банан (Східноєвропейський мегалополіс)

Польща, Чехія, Австрія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Хорватія, Італія

40

~1000-1500

Агломерації

Московська

Росія

20,0

2900

Санкт-Петербурзька

7,0

~1000

Лондонська

Велика Британія

13,8

5600

Паризька

Франція

12,1

3700

Рейнсько-Рурська

ФРН

11,4

1600

Міланська

Італія

7,5

2800

Прирейнська (Рандстад)

Нідерланди

7,1

1500

Мадридська

Іспанія

6,3

4800

Серед тенденцій сучасного розселення у Європі найважливішими є такі:

> розвиток субурбанізації (переміщення міського населення до передмість, що стало наслідком масової автомобілізації населення і безперервного осучаснення транспортної інфраструктури);

> розповсюдження рурбанізації (процесу поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість). Нині майже в усіх розвинутих європейських країнах сільські мешканці, так само, як і міські, забезпечені всіма «благами цивілізації» (водопостачанням і каналізацією, електрикою і газом, автомобілями і дорогами, засобами зв’язку, медичним обслуговуванням);

> із середини 1960-х років поява джентрифікації - явища, протилежного субурбанізації, а саме - реконструкція та оновлення будівель у раніше непривабливих частинах міста й асоційований із ними переїзд до району багатших мешканців.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Термін «світове місто» уперше використала С. Сассен у своїй праці «The global city» (1991) для опису таких міст, як Лондон, Нью-Йорк і Токіо, і протиставила його терміну «мегаполіс».

Європа є дуже важливим центром політичного, економічного і культурного впливу у світі. Тут сформувалися так звані глобальні (світові) міста, які чинять прямий і відчутний вплив на глобальні процеси, використовуючи для цього економічні, соціальні, культурні та політичні засоби. Світове місто характеризується низкою ознак, серед яких: велика чисельність населення, зосередження штаб-квартир найбільших ТНК, міжнародних економічних і геополітичних організацій; є світовим фінансовим центром, має високорозвинуту сферу ділових послуг. До таких міст належать 50 найбільших населених пунктів тридцяти країн Європи, переважно столиці: наприклад, у Великій Британії - Лондон, Манчестер, Бірмінгем, Глазго тощо, у ФРН - Берлін, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Дюссельдорф, Гамбург, Штутгарт, Кельн, у Швейцарії - Цюрих, Женева, в Україні - Київ тощо.

1. Як природні умови вплинули на розселення населення Європи? Наскільки контрастною для життєдіяльності суспільства є європейська природа?

2. Порівняйте розподіл різних видів ресурсів за субрегіонами Європи. Про які з субрегіонів Європи можна сказати: а) найбагатший на паливні мінеральні ресурси; б) «лісовий цех» Європи; в) найкомфортніша рекреаційна зона Європи?

3. Яка демографічна ситуація характеризує країни Європи на початку XXI ст.? Визначте головні причини процесів старіння та депопуляції корінного населення Європи.

4. Назвіть сучасні ознаки європейської урбанізації. Як ви розумієте зміст понять «субурбанізація» та «джентрифікація»?

5. Що означає термін «світове місто»? Знайдіть і покажіть на карті світові міста Європи: Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на-Майні, Цюрих, Женеву, Відень, Мілан.