Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке світове господарство, світова економіка, світовий ринок?

2. Як пов’язані поняття «спеціалізаціях та «міжнародний поділ праці»?

3. Які є типи економічних систем?

4. Яку роль у світовій економіці й економіці України відіграють транснаціональні корпорації та міжнародні організації?

• Сутність і види глобалізації. Одним із ключових моментів сьогодення є всеохопна глобалізація, яка торкається майже всіх сфер людської діяльності.

Соціально-економічна географія оцінює глобалізацію як суспільно-політичне явище, під впливом якого змінюється роль державних кордонів, а національні економіки країн розчиняються в діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) і міжнародних організацій.

Розрізняють три види (форми) глобалізації: економічну, політичну й соціокультурну.

1. Для економічних аспектів глобалізації характерні вільна торгівля, вільне пересування капіталу, зниження різних податків тощо. Жодна національна економіка не може більше бути самодостатньою з огляду на існуючі чинники виробництва, технології і потреби в капіталі. Жодна держава не в змозі раціонально формувати й реалізовувати економічну стратегію розвитку, не зважаючи на пріоритети і норми поведінки основних учасників світогосподарської діяльності.

Поширенню глобалізації сприяли науково-технічна революція (НТР) і бурхливий розвиток світової системи інформації. Інформаційно-комунікативні системи надали можливість поширення інформації для практично необмеженого кола споживачів. Виняткову роль при цьому відіграє Інтернет. У 2016 р. кількість користувачів Інтернету становила близько 3,4 млрд осіб (майже 1/2 населення Землі) (мал. 4).

2. Глобалізаційні процеси в політиці призводять до певного послаблення ролі національних держав. Це відбувається через те, що сучасні країни делегують дедалі більше повноважень впливовим міжнародним організаціям, як-от ООН та її структурам (Світова організація торгівлі, МВФ, МБРР тощо), Європейському Союзу, НАТО, Африканському Союзу та ін. У XXI ст. водночас із глобалізацією відбувається і процес регіоналізації, тобто регіональні союзи та блоки щораз більше впливають на міжнародні відносини, а також посилюється вплив регіону на внутрішні справи держави. Наочним прикладом успішної регіоналізації є Європейський Союз, який поступово не лише стає політичним і економічним ядром у всій Європі, а й відіграє подекуди вирішальну роль і на світовій арені.

Глобалізація - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації.

3. Для культурної глобалізації характерне зближення ділової і споживчої культури між різними країнами світу і збільшення міжнародного спілкування. Це сприяє популяризації окремих видів національної культури на світовому рівні. Сучасні кінофільми виходять на екрани одночасно в багатьох країнах світу, книжки перекладаються і стають популярними в читачів із різних країн світу. Так, твори Тараса Шевченка перекладено більше ніж 100 мовами світу, а книжки відомої англійської письменниці Джоан Роулінг про пригоди Гаррі Поттера - більш ніж 60 мовами світу. Величезну роль у культурній глобалізації відіграє повсюдне поширення Інтернету, дедалі більшої популярності набуває міжнародний туризм.

• Склад політичної карти світу. У сучасному світі налічують понад 250 країн і територій. З них суверенними державами є близько 80 % країн. За XX ст. кількість незалежних держав значно збільшилася. Якщо на початку XX ст. на політичній карті світу існувало усього 56 суверенних держав, то у 2018 р. - вже 194 держави (мал. 5).

Головні об’єкти, що показані на політичній карті, - це країни й держави. Потрібно чітко розрізняти ці поняття, оскільки між ними існує суттєва відмінність. Якщо країна набуває суверенітету і стає повністю незалежною, це означає, що вона набуває політичного змісту держави. Носієм суверенітету може бути лише народ, який здійснює свою суверенну владу через виборне представництво і главу держави.

Окрім суверенних держав, на політичній карті світу залишилося понад 60 залежних територій, які часто називають колоніями, але це не правомірно.

Мал. 4. Країни-лідери за кількістю користувачів Інтернету (на 2016 р.)

Політична карта світу - тематична географічна карта, яка дає територіально-політичну характеристику світу, материків або великих географічних регіонів.

Країна - це заселена територія з визначеними кордонами, яка в політико-географічному аспекті може мати державний суверенітет або бути залежною.

Держава - суверенне політичне утворення, що має особливу систему органів і організацій, які здійснюють свої повноваження на певній території.

Мал. 5. Динаміка кількості держав у світі

Колонія - країна чи територія, що перебуває під владою іноземної держави (метрополії), не має політико-економічної самостійності й управління якою здійснюється на основі спеціального режиму.

Територія держави - частина земної кулі з властивими їй природними, а також створеними людською діяльністю умовами і ресурсами, що перебувають під суверенітетом певної країни.

Нині під різним режимом управління перебувають території загальною площею близько 135,4 тис. км2, з населенням понад 12 млн осіб.

Велика кількість залежних територій залишається й досі під управлінням Великої Британії (Гібралтар, о-ви Святої Єлени, Фолклендські (Маввінські) о-ви тощо), США (Гуам, Маріанські о-ви, Пуерто-Рико тощо), Франції (Гваделупа, Мартиніка, Французька Гвіана, Реюньйон тощо), Австралії (о. Різдва) та деяких інших держав у всіх регіонах світу.

Спірні території - це ділянки земної поверхні та акваторії, на які претендують дві або більше держави. У світі існує до 300 ділянок і територій, які є предметами суперечок, а в 100 з них наявна гостра конфліктна ситуація. Це часто призводить до виникнення осередків міжнародної напруженості («гарячих точок»), що зумовлює нестабільність політичної карти.

ПОМІРКУЙТЕ

1. Що ви знаєте про державну територію країни? З яких елементів складається державна територія України? 2. Яка різниця між внутрішніми водами та територіальними водами як складовими частинами державної території? 3. Що таке державний кордон? Як ви можете охарактеризувати державний кордон України?

Кожна держава займає певну територію, що є частиною географічного простору і включає все його різноманіття: форми рельєфу, річки, озера, ландшафти, сільськогосподарські угіддя, населені пункти та багато іншого.

До складу державної території включають три основні елементи: суходіл із його надрами; акваторію (внутрішні й територіальні води); повітряний простір над суходолом і водами (мал. 6). Юридично до державної території за міжнародними угодами також прирівнюються: морські судна, які належать державі й офіційно перебувають за її межами, літаки, засоби зв’язку, посольства держави за кордоном тощо.

У приморських країнах державна територія поширюється ще на певну відстань від берега в море або океан - територіальні води, кордон яких установлюється на відстані 12 морських миль (1 морська миля - 1853 м) від узбережжя. Хоча у світі існують країни, які в односторонньому порядку оголосили своїми територіальними водами ширші смуги (до 200 миль), зокрема Бразилія, Перу, Уругвай, Еквадор. У середині XX ст. країни Латинської Америки ініціювали створення виключних економічних зон на морі (або морських економічних зон - це район поза межами територіальних вод) завширшки 200 морських миль, у якому приморська держава має суверенні права на розвідування й розробку живих і мінеральних ресурсів моря (стаття 57 Конвенції ООН). На морські економічні зони припадає 40 % площі Світового океану.

Мал. 6. Склад державної території

Державний кордон - лінія на поверхні землі (суходолу або водного простору) та уявна вертикальна поверхня, яка проходить через неї у повітряному просторі та в надрах землі, що визначає межу території держави і відокремлює її від інших держав і відкритих морів.

У світі існує кілька країн, оточених з усіх боків територією іншої держави. Такі країни мають назву анклави. Анклавами є Сан-Марино, яке з усіх боків оточене територією Італії; Ватикан, який не тільки розміщений усередині Італії, а ще й безпосередньо в її столиці — Римі; Лесото — з усіх боків оточене територією Південно-Африканської Республіки. Якщо така територія виокремлена територією інших держав не з усіх боків (частково виходить до моря), то вона зветься напіванклавом (наприклад, Монако).

Політичну карту світу дуже часто порівнюють зі строкатою мозаїкою, складеною з територій держав і країн, розділених державними кордонами.

Державні кордони визначають межі державної території, і в цьому полягає основне їх призначення. Існують два типи встановлення державного кордону - делімітація (визначення за угодою загального напрямку проходження державного кордону і нанесення його на географічну карту) і демаркація (оформлення державного кордону на місцевості й позначення його відповідними прикордонними знаками).

У сучасному світі однією з найважливіших характеристик державних кордонів є їхня функція, яка загалом проявляється у двох напрямках - розмежування (бар’єрна функція) та об’єднання (контактна функція). Функція розмежування реалізується через обмеження умов виникнення та проходження потоків між країнами. Для цього вводять, наприклад, заборони або важкоздоланні формальності, створюють перешкоди для маятникових міграцій через кордон. Контактна функція пов’язана з об’єктивними процесами інтернаціоналізації господарського життя, різнобічними зв’язками між державами (створення на межі двох держав спільних природних заповідників, відкритих економічних зон тощо). Посилення контактної функції кордонів - лише тенденція, яка проявляється здебільшого в Європі й Північній Америці. В інших регіонах світу все-таки переважає перша функція - бар’єрна.

1. Що таке глобалізація? Назвіть передумови виникнення глобалізаційних процесів у світі.

2. Які види глобалізації розрізняють?

3. Поясніть, чому кожну державу можна назвати країною, але не кожну країну можна назвати державою.

4. Що таке державна територія? Як змінилося розуміння вами сутності цього поняття порівняно з попередніми шкільними географічними курсами?

5. За якими ознаками можна порівнювати державні території? Спробуйте визначити за названими ознаками, якими є території таких країн: США, Індії, Франції, України, Швеції, Південного Судану, Австралійського Союзу.

6. Що таке державний кордон? Чи з усіма країнами-сусідами Україна має однакові за функціями державні кордони? Відповідь обґрунтуйте.