Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 12. РОСІЯ

• Офіційна назва - Російська Федерація

• Столиця - Москва

• Площа - 17 млн км2

• Населення - 142,2 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова - російська

• Форма державного правління - президентсько-парламентська республіка

• Форма державного устрою - федеративна держава

• Адміністративний поділ - 21 республіка, 9 країв, 46 областей, 2 міста федерального значення, 4 автономних округи й 1 автономна область

• Найбільші міста - Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Казань

• ВВП на душу населення - 8447 дол. (2017 р.)

ПРИГАДАЙТЕ

1. До складу яких частин світу належить Росія?

2. З якими країнами межує Росія суходолом? Наскільки справедливо стверджувати, що найбільша за площею у світі держава має найбільшу кількість сусідів?

3. Яку роль відіграє Росія в сучасному політичному житті світу та Європи?

• Загальні відомості та ЕГП країни. Росія - найбільша за площею країна світу, яка на 25 % території розміщена в Європі, решта - в Азії (Сибір і Далекий Схід). Вона тягнеться в широтному напрямку на 9 тис. км (11 часових поясів). Територія Росії обмежена здебільшого морськими кордонами: понад 2/3 її кордонів є морськими й лише 1/3 - суходільними.

Слов’янські держави у Східній Європі відомі ще з IX ст., однак лише в XIV ст. почалося об’єднання руських земель навколо Москви. Поступово землі на захід, південь та на схід від столиці ставали складовими імперії, яка воювала із сусідами (шведами, турками тощо), зміцнюючи свою могутність. Наприкінці грудня 1922 р. утворився Радянський Союз, до складу якого первісно увійшли Росія, Україна, Білорусь і Закавказька республіка. У кінці 1992 р. СРСР перестав існувати, Російська Федерація стала найбільшою суверенною державою у світі.

Росія - президентсько-парламентська республіка на чолі з президентом, який відповідає за діяльність уряду та є верховним головнокомандувачем, йому підпорядковуються силові міністерства та спецслужби. Законодавча влада здійснюється двопалатними федеральними зборами.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Надра країни є «геологічною коморою» світового значення, де наявні величезні поклади мінеральних ресурсів:

> паливних ресурсів: вугілля (Кузнецький, Печорський, Іркутський, Південно-Якутський кам’яновугільні та Кансько-Ачинський і Підмосковний буровугільні басейни); нафти й газу (Волго-Уральський, Західносибірський, Північнокавказький); торфу (Центральна Росія), горючих сланців (Поволжя) й урану;

> рудних ресурсів: залізних руд - на Уралі, в Сибіру, КМА (Курська магнітна аномалія); марганцевих руд - на Уралі та Сибіру; кольорових металів (мідних, поліметалевих, олов’яних, алюмінієвих (боксити), дорогоцінних, рідкісних і рідкоземельних) - на Уралі та в Західному Сибіру;

> нерудних ресурсів: калійної та кам’яної солі, фосфоритів, апатитів, сірки, азбесту, алмазів, різноманітних будівельних матеріалів тощо.

У Росії налічують близько 120 тисяч річок (завдовжки понад 10 км). Найбільші з них - Об, Єнісей, Лена, Північна Двіна, Печора, Індигірка, Колима, що впадають у Північний Льодовитий океан. Найповноводніша - Єнісей (585 км3/рік), а найдовша - Об (5410 км). До басейну Тихого океану належать Амур, Анадир тощо, Атлантичного - Дон, Кубань, Нева тощо. Волга - найдовша річка Європи (3694 км) - впадає у Каспій. У Росії налічують близько 2 млн озер. Байкал - найглибше у світі озеро (максимальна глибина - 1620 м, містить понад 20 % усіх запасів прісної води на поверхні Землі). Значна частина острівної Арктики охоплена льодовиками, а величезні території Західного Сибіру - болотами. Лісистість території Росії - 49 % (1/5 частина лісів світу і 1/2 хвойних лісів). Лише половина площі лісів країни доступна для експлуатації (мал. 43).

Мал. 43. Поширення лісів територією Росії

Природні рекреаційні ресурси (моря, річки, озера, мінеральні води, мальовничі ландшафти) дуже різноманітні. Однак суворі кліматичні умови, невирішені екологічні проблеми, відсталість інфраструктури значно знижують можливості їх повноцінного використання.

Через загальне скорочення населення країни скорочуються і трудові ресурси, особливо швидко це відбувається у виробничій сфері. Це пов’язано як з переходом частини економічно активного населення в невиробничу сферу (мал. 44), так і зі зростанням безробіття. Більше половини працівників виробничої сфери належать до робітників некваліфікованої праці.

• Населення. У Росії складна демографічна ситуація. Тривалий час панує від’ємний природний приріст населення (-0,08 % у 2016 р.), за низької народжуваності й підвищеної смертності; чисельність населення з 1990 р. постійно зменшується.

Росія - багатонаціональна держава, на території якої мешкають понад 200 народностей, серед яких переважають етнічні росіяни. Найбільшими за чисельністю етнічними групами є татари, українці, чуваші, башкири, білоруси, мордвини, чеченці, вірмени тощо. У Росії проживає найбільша у світі українська діаспора (близько 7 млн українців). Найбільше українців проживає в Москві, Санкт-Петербурзі, Приамур’ї, Приморському краї, Тюменській області, а також на Кубані, куди за часів Катерини II переселено українських козаків. Значна частина українців у Росії є не просто тимчасові працівники на заробітках, вони обіймають вагомі посади в урядових структурах, у нафтогазовому та фінансовому секторах.

Зважаючи на природні особливості, населення в країні розміщене вкрай нерівномірно. Середня густота населення становить усього 9 осіб/км2, а в Сибіру мешкає менше 25 % населення країни (мал. 45).

Мал. 44. Розподіл трудових ресурсів Росії за секторами економіки (2016 р.)

Мал. 45. Густота населення по території Росії (осіб/км2)

Рівень урбанізації досяг 74 % і кількість міського населення продовжує зростати. Нині в країні налічують понад 1 тис. міст і більше 2 тис. селищ міського типу. Переважна кількість міського населення мешкає у великих містах (табл. 1), найбільші з яких об’єднуються в агломерації (Московська, Петербурзька, Єкатеринбурзька, Новосибірська й ін.).

Таблиця 1. Найбільші міста Росії

Місто

Заснування

Площа, км2

Населення, млн осіб

1

Москва

1147 р.

1081

12,3

2

Санкт-Петербург

1703 р.

1439

5,2

3

Новосибірськ

1893 р.

506,7

1,6

4

Єкатеринбург

1723 р.

491

1,5

5

Нижній Новгород

1221 р.

411

1,2

• Сучасний стан господарства. Росія - індустріально-аграрна країна, у якій здійснюється перехід до соціально орієнтованої ринкової економіки. Частка російської економіки у світі незначна (3 % ВВП), хоча країна входить до Групи двадцяти (G-20) найбільших економік світу. Росія й досі дуже централізована держава, де монополія влади (з Москви) істотна як у політичній сфері, так і при перерозподілі економічних ресурсів країни. Власне сама столиця є найбільшим економічним регіоном країни, частка якого у ВВП Росії в 2016 р. становила 16,2 %. У країні створені численні державні монополії (холдинги) у більшості привабливих секторах економіки (Газпром, ВТБ, Роснафта, Сбербанк, Російські залізниці, Транснафта та ін.).

Російська промисловість має складну структуру, її частка у ВВП становить 33 %, на промислових підприємствах зайнято понад 27 % працівників. Росія посідає лідерські позиції у світі за видобутком природного газу (642 млрд м3 - II місце), нафти (554 млн т - II), залізної руди (101 млн т - V), вугілля (385 млн т — VI), апатитів, калійної і кам’яної солі, фосфоритів, алмазів тощо. Останнім часом зростає виробництво електроенергії, переважно на ТЕС (66 %). У Росії збудовані одні з найбільших у світі ГЕС Ангаро-Єнісейського та Волзького каскадів. Перша у світі АЕС була російською (Обнінська в Калузькій області, побудована 1954 р.). Нині в країні діють 10 АЕС, що виробляють 19 % електроенергії.

Металургія є базовим виробництвом Росії. Найбільшою металургійною базою країни є Урал (Магнітогорськ, Челябінськ, Нижній Тагіл), де виплавляється майже 50 % російського чавуну й сталі. Велика металургійна база сформувалася в Сибіру (Новокузнецьк) та в Центральній Росії (Липецьк, Тула). Машинобудування перебуває в глибокій кризі (за винятком автомобілебудування та збирання персональних комп’ютерів) через різке скорочення внутрішнього попиту і неконкурентоспроможність російської продукції на зовнішніх ринках. Центрами авіабудування є Казань, Нижній Новгород, Самара. Виробництво автомобілів зосереджено в Тольятті (АвтоВАЗ), Нижньому Новгороді (ГАЗ), Набережних Човнах (КамАЗ). Центрами російського суднобудування є Санкт-Петербург, Сєверодвінськ, Нижній Новгород; підприємства з випуску електронної продукції працюють у Москві, Санкт-Петербурзі, Новгороді, Володимирі тощо.

Хімічна промисловість орієнтована на зовнішній ринок і спеціалізується на виробництві мінеральних добрив, хімічних волокон, автошин, оргсинтезі тощо. Лісовий комплекс Росії виробляє пиломатеріали, деревні плити, фанеру, товарну целюлозу, папір, картон, меблі тощо. Легка промисловість - один з найстаріших видів діяльності країни, що спеціалізується на виробництві льняних, бавовняних і шовкових тканин (Іваново, Орєхово-Зуєво, Москва). По всій території Росії працюють підприємства харчової промисловості: м’ясної, маслоробної, молочної, молочноконсервної, кондитерської промисловості, пивоваріння тощо.

У сільському господарстві переважає землеробство. Країна володіє 10 % усіх орних земель світу, більше 4/5 ріллі в Росії припадає на Центральне Поволжя, Північний Кавказ, Урал і Західний Сибір. Основні агрокультури: зернові (пшениця, ячмінь, кукурудза), цукровий буряк, соняшник, картопля, льон. Здавна в Росії вирощували плодові дерева: на півночі - яблуні, вишні, груші, сливи; на півдні - до них додаються черешні, абрикоси, персики, хурма. Багато вирощують ягідних культур (смородину, аґрус, малину, ожину). Основу тваринництва становить розведення великої рогатої худоби, свиней, а також птахівництво, оленярство.

В умовах переходу Росії до ринкової економіки зростає роль третинного сектору, на який припадає вже 63 % ВВП. Найбільшими його галузями стали торгівля, транспорт, фінанси, кредит і страхування, зв’язок, розвиваються туристична (зокрема, готельна) і банківська сфери, медицина, освіта тощо. Останніми десятиліттями оптова і роздрібна торгівля стала одним із найбільших секторів економіки Росії, 2016 р. в ній було задіяно 19 % від усіх працюючих у сфері послуг.

Транспорт Росії забезпечує зв’язки між ланками господарства й окремими її територіями. Залізниці розміщені нерівномірно (загальна довжина 87 тис. км - III місце у світі), найгустіше - в Європейській частині, їх майже немає на півночі Сибіру. Важлива транспортна артерія - Транссибірська магістраль («9,3 тис. км, мал. 46).

Шосейних шляхів у країні налічується 1,28 млн км, ліпші з них проходять на заході та півдні Європейської частини, тим часом у багатьох регіонах панує бездоріжжя. Морський транспорт забезпечує розвиток внутрішніх зв’язків і зовнішньоекономічну діяльність. Основні порти - на Чорному, Балтійському, Баренцовому, Білому та Японському морях. Роль річкового транспорту різко зростає на Півночі, у Сибіру й на Далекому Сході. У багатьох районах Півночі та Далекого Сходу єдиним видом транспорту є авіація; найбільші аеропорти діють у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі тощо. Найбільший авіаційний холдинг - «Аерофлот» (хаб - Шереметьєво).

Мал. 46. Транзитні залізничні магістралі Росії

Туризм у Росії активно розвивається. Туристів приваблює багата культурна спадщина і природа Росії. За останні п’ять років чисельність іноземних туристів значно зросла і 2016 р. становила 24,5 млн осіб. Більшість туристичних центрів зосереджено в Санкт-Петербурзі та Москві, велику популярність мають міста «Золотого кільця» з їхньою неповторною архітектурою та історією.

ПОМІРКУЙТЕ

1. Користуючись шкільним атласом, визначте місцеположення та найбільші райони зосередження видів виробництв Росії: а) первинної сфери економіки (вугільної, нафтової та газової промисловості); б) обробної промисловості (чорної та кольорової металургії, транспортного машинобудування, хімічної індустрії); в) туризму як складової сфери послуг. 2. Простежте залежність спеціалізації районів Росії від основних чинників розміщення виробництва і фінансів.

• Характерні риси просторової організації господарства. Росію поділено на 12 великих економічних районів, з огляду на природні й економічні особливості цієї великої території.

Європейська частина Росії займає 25 % території, де мешкає понад 80 % населення. Тут розміщені 12 міст-мільйонерів, більша частина великих міських агломерацій, виробляється 85 % промислової та сільськогосподарської продукції. До Європейської частини належать Центральна Росія, Північ, Північний Кавказ, Поволжя, Урал.

Основними промисловими центрами Європейської Росії є Москва, Санкт-Петербург (важливий економічний, науковий, туристичний і культурний центр Росії), Нижній Новгород (машинобудування, металообробка, інформаційні технології), Казань (машинобудування, хімічна промисловість), найбільший у Росії IT-парк і один із найбільших у Європі технопарк «Ідея»), Самара (машинобудування), Ростов-на-Дону (порт п’яти морів, значний промисловий, науковий і культурний центр півдня країни), Єкатеринбург (головний культурний, науково-освітній і промисловий осередок Уральського району) і Уфа (великий транспортний і логістичний вузол).

Азійська частина Росії охоплює 75 % території, а мешкає тут усього 20 % населення. До Азійської частини належать Західний і Східний Сибір, Далекий Схід. Видобуток нафти й природного газу зосереджений у Західному Сибіру; ГЕС, кольорова металургія та лісова промисловість - у Східному Сибіру; Далекий Схід відомий видобутком золота, алмазів, виловом риби та морепродуктів. Основними промисловими центрами та вузлами є Новосибірськ (найбільше місто Сибіру, є великим транспортним, індустріальним та науковим центром), Омськ (центр ВПК, машинобудування, металургії) і Красноярськ (один із найважливіших транспортних і промислових вузлів).

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Після впровадження економічних санкцій у 2014 р. провідних країн світу (ЄС, США, Канади, Австралії) проти агресії з боку Російської Федерації щодо України її зовнішньоекономічна політика була переорієнтована на співпрацю з Китаєм, країнами БРІКС, СНД і Туреччиною. До них Росія масово експортує паливо, пально-мастильні та сировинні матеріали, машини й устаткування, зброю, текстиль, хімікати й ін.; в імпорті переважають машини й устаткування, м’ясо, цукор, цитрусові, чай тощо.

• Населення - 12,4 млн мешканців (2017 р.); густота населення - 4830 осіб/ км2.

• Москва лежить у Європейській частині країни, на р. Москва.

• Уперше згадується в літописі 1147 р. З XIII ст. стала центром князівства, з другої половини XV ст. - столицею єдиної Російської держави. З перенесенням столиці Росії до Санкт-Петербурга в 1712 р. зберегла значення другої столиці. З 1918 р. після встановлення радянської влади стала столицею РРСФР, а з 1991 р. - Російської Федерації.

• Москва - найбільший економічний центр країни, тут розвинуті автомобілебудування, верстатобудування, електротехнічна промисловість, металургійні, годинникові, хімічні та нафтохімічні заводи, підприємства легкої та харчової промисловості. Це великий транспортний вузол: 9 залізничних вокзалів, автошляхи, 3 річкові порти, 6 аеропортів, діє метрополітен (з 1935 р., 207 станцій).

• Історичне ядро Москви - ансамбль Московського Кремля, Червона площа, храм Василія Блаженного. Славнозвісні архітектурні комплекси монастирів (Андроникова, Донського, Свято-Данилів, Новодівочого та ін.), ансамблі садиб (Кусково, Останкіно, Царицине тощо), церкви та окремі будівлі XVII ст., житлові та громадські споруди XVIII ст. - першої половини XIX ст. у стилі класицизму.

Двосторонні відносини між Україною і Росією завжди будувалися на принципах рівноправного партнерства. Проте все кардинально змінилося з лютого 2014 р., коли Росія вчинила анексію Криму, розв’язала кривавий конфлікт на Сході України. Тому й українсько-російська торговельно-економічна співпраця останніми роками здійснювалася у складних умовах, що призвело до зменшення обсягів товарообігу. Якщо ще 2013 р. Росія була основним торговельним партнером України, то 2016 р. першість в експортно-імпортних операціях України посів Європейський Союз. У 2016 р. ці тенденції доповнилися двостороннім запровадженням обома країнами ембарго щодо продовольчих і промислових товарів, ускладненням транзиту територією обох країн тощо.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

• Транссибірська залізнична магістраль (Транссиб) - найдовша залізниця у світі. Великий Сибірський Шлях, що з’єднує Москву з Владивостоком (тривалість подорожі швидкісним фірмовим потягом - понад 6 діб, протяжністю 9298 км), перетинає 8 часових поясів, проходить через 87 міст і населених пунктів і долає 16 річок.

• У культурній столиці Росії - Санкт-Петербурзі - налічують 2000 бібліотек, 221 музей, 100 концертних організацій, понад 80 театрів, 80 клубів і будинків культури, 62 кінотеатри, 45 картинних галерей.

1. Які переваги ЕГП Росії? Які риси властиві сучасному геополітичному положенню Росії?

2. Перелічіть чинники, що визначили спеціалізацію Росії в МПП. До якої категорії країн за структурою економіки належить РФ?

3. Порівняйте систему розселення населення Європейської та Азійської частин Росії. У чому полягають причини виявлених відмінностей?

4. Назвіть провідні ТНК Росії. Визначте їхню сферу спеціалізації. Покажіть на карті найбільші промислові райони Росії.

5. Які види діяльності третинного сектору економіки Росії мають пріоритетний розвиток у країні і досягни міжнародного визнання?

6. Визначте характерні риси просторової організації господарства Росії. Яку роль відіграє Москва в економічному житті країни?

7. Як відобразилися на зовнішній економічній діяльності Росії санкції ООН та Євросоюзу у зв’язку з агресією РФ проти України? Які зміни відбулися в українсько-російських зв’язках на тлі анексії Криму та конфлікту на Донбасі?

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

Тести з однією правильною відповіддю

1. Субрегіон Європи, у якому немає жодної монархії:

А Північний

Б Західний

В Східний

Г Південний

2. До значних за площею (понад 500 тис. км2) країн Європи належить:

А Білорусь

Б Німеччина

В Польща

Г Франція

3. За показником ІЛР найрозвиненішою країною Європи та світу є:

А Велика Британія

Б Франція

В ФРН

Г Норвегія

4. У якій країні Європи серед мінеральних природних ресурсів виділяються запаси кам’яного та бурого вугілля, калійних солей і будівельних матеріалів?

А Італія

Б Німеччина

В Франція

Г Велика Британія

5. Яка країна має значні гідроенергетичні ресурси, посідаючи в Європі III місце після Норвегії та Швейцарії?

А Франція

Б Італія

В Німеччина

Г Велика Британія

6. Яка країна Європи може характеризуватися таким набором мінерально-сировинних ресурсів: кам’яне вугілля, мідна руда, бурштин?

А Франція

Б Польща

В Білорусь

Г Італія

7. Країна, якій належить найбільший острів на Землі:

А Данія

Б Росія

В Велика Британія

Г Франція

8. Країна Європи, що посідає І місце у світі за кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО:

А Франція

Б Росія

В Німеччина

Г Італія

9. Під час шостого розширення (1 квітня 2009 р.) до блоку НАТО увійшла:

А Хорватія

Б Чорногорія

В Македонія

Г Австрія

Тести на встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між концернами ФРН та сферами їхньої спеціалізації:

А Автомобілебудування

Б Авіаційна промисловість

В Хімічна промисловість

Г Чорна металургія

Д Електротехніка, електроніка

1 Siemens, Robert Bosch

2 Bayer, BASF

3 Volkswagen, Daimler

4 Airbus

11. Установіть відповідність між країною та одиницями адміністративно-територіального устрою:

А департаменти

Б області

В кантони та напівкантони

Г воєводства

Д історичні області та графства

1 Велика Британія

2 Франція

3 Польща

4 Італія

12. Установіть відповідність між країнами та поєднанням їх форм державного правління і устрою:

А Швеція

Б Італія

В Бельгія

Г Австрія

Д Швейцарія

1 федеративна республіка

2 унітарна республіка

3 федеративна монархія

4 унітарна монархія

Тести з кількома правильними відповідями

13. Сухопутними сусідами Німеччини є:

А Чехія

Б Угорщина

В Швеція

Г Іспанія

Д Австрія

Е Нідерланди

14. До складу мегалополісу «Золотий банан» (або європейський «Сонячний пояс») входять агломерації:

А Іспанії

Б Німеччини

В Італії

Г Нідерландів

Д Андорри

Е Словенії

15. Які країни є членами Європейського Союзу?

А Австрія

Б Литва

В Норвегія

Г Ісландія

Д Сербія

Е Болгарія

16. Велика Британія, Польща й Данія є членами:

А НАТО

Б АСЕАН

В МЕРКОСУР

Г ЮНЕСКО

Д ЄС

Е Франкофонії

Тести з пропущеними відповідями

17. Парламент якої країни є найстарішим у світі? ______.

18. Країна з м’яким кліматом, розвинутою промисловістю, провідний виробник нафти у Європі, видобуває вугілля й газ, має важливий фінансовий центр, сільське господарство спеціалізується на тваринництві: країна ______ ; столиця ______ ; регіон ______.

19. Унітарна конституційна монархія у Європі, має значні запаси залізної руди та експортує її; виробляє та експортує автомобілі, літаки, устаткування для лісової й целюлозно-паперової промисловості, папір, лісову продукцію, рівень урбанізації становить приблизно 90 %: країна ______; столиця ______; регіон ______.

20. Східноєвропейська країна, населення якої належить до уральської мовної сім’ї, є великим виробником глинозему, автобусів, не має виходу до моря: країна ______; столиця ______; регіон ______.