Основи здоров'я. 9 клас. Бех

§ 4. Чинники впливу на здоров’я

У цьому параграфі ви:

 • пригадаєте чинники, що впливають на здоров’я;
 • проведете дослідження вашого способу життя та його впливу на різні аспекти здоров’я;
 • оціните рівень сформованості своїх життєвих навичок.

СТАРТОВЕ ЗАВДАННЯ

Середня тривалість життя у країнах світу суттєво різниться. Наприклад, громадяни Японії в середньому живуть 82 роки, тоді як жителі Анголи — 38.

Чим, на вашу думку, пояснюється така різниця у тривалості життя в цих країнах. Відповідь обґрунтуйте.

Що впливає на здоров’я населення

Здоров’я населення оцінюють за трьома показниками. Перший — показник дитячої смертності. Другий — кількість робочих днів, пропущених через хворобу. Третій — середня тривалість життя. Вплив медицини на ці показники, за оцінками ВООЗ, не перевищує 10 %. Решта залежить від спадковості (20 %), стану довкілля (19 %), а найбільше (51 %) — від нашого способу життя (мал. 8).

Мал. 8

На деякі з цих чинників ми можемо впливати повністю, на інші — лише частково, на решту не маємо жодного впливу.

Спадковість

Спадковість — це те, що біологічно передається людині від батьків: колір очей, форма носа, зріст, особливості статури тощо.

Науково доведено вплив спадковості майже на всі аспекти фізичного і психічного здоров’я. Однак це не знімає відповідальності кожного за своє здоров’я. Навпаки, ті, хто успадкував схильність до певного захворювання (наприклад, діабету), мають вести такий спосіб життя, щоб знизити ймовірність його виникнення.

Окрім фізичного здоров’я, спадковість впливає на базові інтелектуальні здібності й таланти — у спорті, музиці, образотворчому мистецтві.

Медицина

Якість і доступність медичних послуг — важливий чинник охорони здоров’я. У кризових ситуаціях він є вирішальним. Але набагато важливіше запобігти проблемам зі здоров’ям, тобто більше уваги приділяти профілактиці. Недаремно британці кажуть, що фунт профілактики кращий за тонну ліків.

Середовище (природне, техногенне, соціальне)

Навіть прихильники здорового способу життя не в змозі повністю компенсувати вплив несприятливих кліматичних умов, забрудненого повітря, підвищеного рівня шуму, радіації чи наслідків соціальних потрясінь.

З-поміж природних чинників на здоров’я людей найбільше впливають несприятливі погодні умови. Влітку зростає ризик для людей із серцево-судинними захворюваннями, а восени і взимку збільшується кількість тих, хто захворів на застуду і грип. Ризикують і ті, хто потрапив у зону стихійного лиха: землетрусу, виверження вулкана, посухи чи повені.

Технології — це доступні нам досягнення технічного прогресу. Сучасні медичні технології у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захворювань, ВІЛ-інфекції допомагають багатьом людям жити довше і мати кращу якість життя. Інші технології — пастеризація молока, дезінфекція у лікарнях, вакцинація — суттєво зменшили поширення інфекційних захворювань. Існують технології очищення викидів промислових підприємств, що уможливлюють зниження рівня забруднення довкілля. Однак розвиток технологій може і негативно позначатися на здоров’ї. Механізми та автомати майже повністю звільнили людину від фізичної праці. Нині багато хто веде малорухливий спосіб життя: сидить на роботі, користується транспортом замість того, щоб ходити пішки, удома відпочиває перед телевізором або грає в комп’ютерні ігри. Рівень фізичної активності таких людей дуже низький, і у них виникають проблеми зі здоров’ям.

Негативним наслідком технічного прогресу є техногенні аварії, що загрожують життю і здоров’ю людей. Сукупний ефект техногенних забруднень (хімічних, радіаційних, шумових) впливає на кожного, хто живе у забруднених зонах або вживає вирощені у них продукти.

Соціальне середовище — це насамперед родина, друзі, інші люди, з якими ви щодня спілкуєтеся. Сприятливе оточення — важливий чинник підтримання психологічної рівноваги.

Невід’ємною складовою життя підлітків є спілкування з однолітками (друзями, приятелями, однокласниками). Ті, хто дбає про своє здоров’я, можуть позитивно впливати і на здоров’я своїх друзів. А ті, хто поводиться ризиковано (курить, вживає алкоголь, порушує закон), нерідко психологічно тиснуть на своїх друзів, спекулюючи на їхній потребі належати до групи.

Соціальне середовище людини не обмежується її найближчим оточенням. На здоров’я впливають і такі соціальні чинники, як культура і засоби масової інформації.

Особливості національної кухні, народні традиції, релігія — усе це елементи культури, які можуть впливати на здоров’я. Пізнання культури свого народу допомагає краще зрозуміти самого себе, сприяє формуванню ідентичності, а ознайомлення з різними культурами спонукає краще розуміти інших людей, формує толерантність.

Засоби масової інформації (ЗМІ) — телебачення, Інтернет, радіо, газети, журнали, друкована реклама — надають інформацію. Вони також відіграють вирішальну роль у формуванні громадської думки. На жаль, не вся поширювана у ЗМІ інформація є достовірною. Так, реклама має на меті збільшення прибутків від продажу товару, тому нерідко висвітлює лише його кращі якості й приховує недоліки.

При виборі товарів, продуктів, від яких залежить наше здоров’я, довіряти треба лише достовірним джерелам інформації (наприклад, публікаціям професійних організацій у сфері охорони здоров’я — Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я, державних санітарних служб тощо).

Спосіб життя

Здоров’я і благополуччя залежать передусім від нас самих. Кожному під силу правильно харчуватися, покращувати фізичну форму, керувати стресами, не курити, не вживати алкоголю чи інших психоактивних речовин. Кожен здатен подбати про своє довкілля, гармонійні стосунки з оточенням, особистісний розвиток і наповненість життя глибоким сенсом.

Розпитайте батьків, інших близьких родичів, чи були у членів вашої родини випадки захворювання на цукровий діабет II типу, онкологічні та серцево-судинні захворювання.

Якщо ви маєте спадкову схильність до цих захворювань, вам необхідно регулярно проходити медичний огляд та вести здоровий спосіб життя. Адже головними чинниками ризику цих захворювань є незбалансоване харчування, малорухливий спосіб життя, а також надлишкова маса тіла та ожиріння.

Важливий елемент здорового способу життя — володіння сприятливими для здоров’я спеціальними і життєвими навичками, з якими ви детально ознайомились у 5—8-му класах (табл. 3).

Таблиця 3

Соціальні навички

Психологічні навички

Інтелектуальні

Емоційно-вольові

Ефективне спілкування:

 • активне слухання;
 • уміння чітко висловлювати свої думки і почуття без тривоги і звинувачень;
 • володіння «мовою жестів»;
 • адекватна реакція на критику;
 • прохання про допомогу.

Навички співпереживання:

 • здатність розуміти почуття і проблеми інших людей;
 • уміння надати підтримку і допомогу.

Розв’язання конфліктів:

 • здатність розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;
 • уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;
 • уміння розв’язувати конфлікти інтересів шляхом конструктивних переговорів.

Протидія соціальному тиску:

 • навички упевненої поведінки;
 • уміння обстоювати свою позицію і відмовлятися від небезпечних пропозицій;
 • протидія дискримінації.

Навички роботи в команді:

 • уміння бути членом команди, висловлювати повагу до внеску інших людей;
 • лідерські навички;
 • уміння встановлювати контакти, мотивувати і переконувати.

Самоусвідомлення і самооцінка:

 • здатність усвідомити свою унікальність;
 • позитивне ставлення до себе, інших людей і життєвих перспектив;
 • здатність реально оцінювати свої здібності і можливості, адекватно сприймати оцінки інших людей;
 • усвідомлення своїх прав, потреб, цінностей і пріоритетів;
 • постановка життєвої мети.

Аналіз проблем і прийняття рішень:

 • уміння визначити суть проблеми і причини її виникнення;
 • здатність сформулювати варіанти розв’язання проблеми;
 • уміння передбачити наслідки кожного варіанта для себе та інших людей;
 • здатність обрати оптимальне рішення.

Критичне мислення:

 • уміння відрізняти факти від міфів;
 • аналіз ставлень, цінностей, соціальних норм і стереотипів;
 • аналіз впливу однолітків і ЗМІ.

Навички самоконтролю:

 • контроль виявів гніву;
 • уміння долати тривогу;
 • уміння переживати невдачі.

Керування стресами:

 • планування часу;
 • позитивне мислення; й методи релаксації;
 • уміння пережити горе, втрату, травму, насилля.

Мотивація успіху і гартування волі:

 • віра, що ти — господар свого життя;
 • налаштованість на успіх;
 • здатність концентруватися на досягненні мети;
 • розвиток наполегливості та працьовитості.

Оцініть рівень сформованості своїх життєвих навичок. Для цього на окремих картках запишіть групи життєвих навичок і розкладіть картки у формі діаманта:

 • на вершині — група навичок, якими володієте найкраще;
 • внизу — найменш сформовані у вас навички;
 • решту карток розкладіть посередині.

ПІДСУМКИ

Вплив медицини на здоров’я не перевищує 10 %. Лікарі можуть допомогти вилікувати деякі хвороби, але насамперед від нас самих залежить, чи будемо ми здоровими.

Кожному під силу правильно харчуватися, покращувати фізичну форму, керувати стресами, відмовитися від куріння, вживання алкоголю та наркотиків. Кожен здатний подбати про гармонійні стосунки з оточенням, особистісний розвиток і наповненість свого життя глибоким змістом.