Основи здоров'я. 9 клас. Бех

Основи здоров'я. 9 клас. Бех

Підручник «Основи здоров'я» створено відповідно до навчальної програми з основ здоров'я для учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він реалізує компетентнісний підхід за тематичним спрямуванням і за методами навчання.

Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров'я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.

Розділ 1. Здоров’я людини

§ 1. Феномен життя і здоров’я людини

§ 2. Життя як проект

§ 3. Сучасне уявлення про здоров’я

§ 4. Чинники впливу на здоров’я

Підсумкові завдання до розділу 1. Здоров’я людини

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

§ 5. Оцінка рівня фізичного здоров’я

§ 6. Рухова активність

§ 7. Біологічні ритми і здоров’я

§ 8. Особиста гігієна

§ 9. Принципи здорового харчування

§ 10. Харчування і контроль маси тіла

§ 11. Моніторинг фізичної форми

Підсумкові завдання до розділу 2. Фізична складова здоров’я

Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

§ 12. Стратегія самореалізації

§ 13. Життєве самовизначення

§ 14. Емоційна саморегуляція

§ 15. Уміння вчитися

§ 16. Способи ефективного навчання

§ 17. Характер і цінності

§ 18. Самооцінка характеру

§ 19. Самовиховання характеру

Підсумкові завдання до розділу 3. Психічна і духовна складові здоров'я

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя

§ 20. Ефективне спілкування

§ 21. Формування здорових стосунків

§ 22. Цінність родини

§ 23. Репродуктивне здоров'я молоді

§ 24. Школа майбутніх батьків

§ 25. ВІЛ/СНІД: виклик людині

§ 26. ВІЛ/СНІД: виклик людству

Підсумкові завдання до глави 1 розділу 4

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 27. Рівні, види і заходи безпеки

§ 28. Національна безпека України

§ 29. Розвиток людства і глобальні небезпеки

§ 30. На шляху до сталого розвитку

Підсумкові завдання до глави 2 розділу 4

Словничок термінів