Основи здоров’я. Повторне видання. 7 клас. Бех

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словничок термінів

Абстинентний синдром, або ломка — фізичні страждання, які настають, коли наркозалежннй не приймає чергової дози наркотику.

Акселерація — прискорення фізичного розвитку підлітків.

Анорексія — нервово-психічне захворювання, що проявляється у порушенні апетиту внаслідок відмови від їжі.

Відчуття — найпростіші психічні явища, що виникають у результаті подразнення рецепторів органів чуттів і збудження відповідних центрів головного мозку.

Гормони — хімічні речовини в організмі, своєрідні «посланці», що контролюють процеси росту, розвитку та обміну речовин в організмі. Розносяться з кров’ю.

Дерма — шар шкіри, що містить потові й сальні залози, больові і теплові рецептори, волосяні фолікули, кровоносні судини.

Дискримінація — словесні образи, обмеження чи позбавлення прав за статевою, расовою, етнічною, релігійною або іншою ознакою.

Дистрес — перенапруження або виснаження організму внаслідок дуже сильного чи накопиченого стресу.

Домінантний — першочерговий, головний.

Емоції — швидкоплинні переживання, підсвідома експрес-оцінка відчуттів або думок.

Епідерміс — верхній шар шкіри, який постійно оновлюється.

Естроген і прогестерон — жіночі статеві гормони, що відіграють вирішальну роль у статевому дозріванні дівчинки.

Життєві або психосоціальні навички — уміння, які допомагають людині адаптуватись у сучасному світі й долати труднощі щоденного життя. Важливими для здоров’я життєвими навичками є: самоконтроль, критичне і творче мислення, прийняття рішень, ефективне спілкування, конструктивне розв’язання конфліктів тощо.

Канцерогени — речовини, що спричиняють виникнення злоякісних пухлин.

Конфлікт інтересів — зіткнення інтересів, потреб чи бажань, які можна задовольнити за рахунок спільних ресурсів.

Конфлікт поглядів — зіткнення, спричинене розбіжностями у поглядах, смаках, уподобаннях людей.

Конфліктогени — слова або дії, які провокують чи розпалюють конфлікт.

Креативність (творче мислення) — здатність відходити від стереотипів, знаходити свіжі ідеї та оригінальні рішення.

Мнемонічні прийоми — техніки, які допомагають швидше і надійніше запам’ятовувати та ефективніше пригадувати інформацію.

Наркотична залежність — неконтрольоване вживання наркотичних речовин.

Підшкірна жирова клітковина — шар шкіри, що складається з жирових клітин і великої кількості кровоносних судин.

Поведінковий стереотип — звичний спосіб поведінки за відповідних обставин.

Почуття — стійкі емоційні ставлення до себе, інших людей та навколишнього світу.

Психоактивні речовини — речовини, які впливають на психіку людини: наркотики, алкоголь, тютюнові вироби, деякі препарати побутової хімії.

Психологічна залежність — свідоме або підсвідоме бажання повернутися до вживання психоактивних речовин. Проявляється на рівні почуттів і підсвідомих поведінкових стереотипів (коли «рука сама тягнеться» до сигарети, чарки чи шприца).

Ризик — загроза життю, здоров’ю чи добробуту людей. Є три види ризику: фізичний, психологічний і соціальний.

Самооцінка — ставлення людини до себе. Формується під впливом досвіду і ставлення інших людей.

Стигма, або тавро — переконаність, яка існує в суспільстві щодо того, що певні якості людей або їхня поведінка є ганебними чи аморальними.

Стрес — стан психічного і фізичного напруження, що виникає як захисна реакція організму на зміну внутрішнього чи зовнішнього середовища.

Тестостерон — чоловічий статевий гормон, який відіграє вирішальну роль у статевому дозріванні хлопчиків.

Толерантність — здатність поважати право іншої людини на власну, відмінну від твоєї, думку.

Толерантність до наркотику — звикання до наркотику, зменшення сили його дії, внаслідок чого організм потребує щоразу більшої дози.

Фізична залежність — потреба організму в психоактивних речовинах, що виникає внаслідок пригнічення природних біохімічних процесів.

Цінності — те, що є важливим для людини, за допомогою чого вона оцінює і звіряє будь-що у своєму житті, визначає власні пріоритети.

Чинники ураження — джерела ризику. Розрізняють джерела ризику, пов’язані з власного поведінкою, і ті, що пов’язані з навколишнім середовищем (соціальним, природним, техногенним).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст