Біологія. 8 клас. Базанова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. 8 клас. Базанова

Підручник відповідає чинній програмі з біології для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому ґрунтовно викладено теоретичний матеріал з біології людини, а також подано розробки лабораторних робіт, лабораторних досліджень та дослідницьких практикумів. Для закріплення вивченого матеріалу запропоновано різнорівневі завдання. Окрім того, підручник містить різноманітні цікаві рубрики, алфавітний покажчик та відомості про видатних українських учених.

Вступ

§ 1. Організм людини як біологічна система. Хімічний склад організму людини

§ 2. Різноманітність клітин організму людини. Тканини

§ 3. Органи. Фізіологічні системи

§ 4. Регуляторні системи організму людини

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого

§ 6. Харчування й обмін речовин

§ 7. Їжа та її компоненти. Харчові та енергетичні потреби людини. Склад і значення харчових продуктів

Тема 2. Травлення

§ 8. Огляд будови травної системи

§ 9. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, тонкому кишечнику

§ 10. Травлення в товстому кишечнику. Печінка й підшлункова залоза

§ 11. Регуляція травлення

Тема 3. Дихання

§ 12. Значення дихання. Система органів дихання

§ 13. Газообмін у легенях і тканинах

§ 14. Дихальні рухи. Нервова й гуморальна регуляція дихальних рухів

Тема 4. Транспорт речовин

§ 15. Кров, її склад та функції. Лімфа. Внутрішнє середовище організму

§ 16. Зсідання крові. Групи крові та переливання крові

§ 17. Система кровообігу. Серце: будова та функції

§ 18. Робота серця

§ 19. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові. Лімфообіг

Тема 5. Виділення. Терморегуляція

§ 20. Виділення й обмін речовин в організмі людини. Будова сечовидільної системи. Сечовиділення і його регуляція

§ 21. Будова нефрону й утворення сечі

§ 22. Значення і будова шкіри

§ 23. Терморегуляція

Тема 6. Опора та рух

§ 24. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі

§ 25. Огляд будови скелета. З’єднання кісток

§ 26. Функції та будова скелетних м’язів

§ 27. Основні групи скелетних м’язів

§ 28. Робота м’язів. Утома м’язів

§ 29. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком

Тема 7. Нервова система

§ 30. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга

§ 31. Будова нервової системи. Центральна та периферична нервова система людини

§ 32. Спинний мозок

§ 33. Головний мозок. Стовбур головного мозку й мозочок

§ 34. Головний мозок. Передній мозок: проміжний мозок і великі півкулі

§ 35. Вегетативна нервова система

§ 36. Регуляція рухової активності

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

§ 37. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

§ 38. Зорова сенсорна система. Око

§ 39. Зорова сенсорна система. Сприйняття світлових стимулів

§ 40. Слухова сенсорна система. Вухо

§ 41. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю

Тема 9. Вища нервова діяльність

§ 42. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

§ 43. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

§ 44. Мова й мовлення

§ 45. Навчання та пам’ять

§ 46. Мислення та свідомість

§ 47. Сон. Біоритми

Тема 10. Регуляція функцій організму

§ 48. Гомеостаз і регуляція функцій організму

§ 49. Гуморальна регуляція. Гормони

§ 50. Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

§ 51. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет

§ 52. Алергія. СНІД

§ 53. Взаємозв’язок регуляторних систем організму (нервово-гуморально-імунна регуляція)

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

§ 54. Статеві клітини. Будова й функції репродуктивної системи людини

§ 55. Утворення статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення

§ 56. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції

§ 57. Постембріональний розвиток людини

Узагальнення

§ 58. Цілісність організму людини. Поведінка, гомеостаз і взаємодія регуляторних систем

Практикум