Фізика. Повторне видання. 9 клас. Бар’яхтар

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. Повторне видання. 9 клас. Бар’яхтар

Цього навчального року ви продовжите свою подорож світом фізики. Як і раніше, ви будете спостерігати явища природи, проводити справжні наукові експерименти й на кожному уроці робити власні маленькі відкриття.

Жодна справжня подорож не буває легкою, але ж скільки нового ви дізнаєтеся про світ навколо! А підручник, який ви тримаєте в руках, стане для вас надійним помічником.

Будьте уважними й наполегливими, вивчаючи зміст кожного параграфа, і тоді ви зможете зрозуміти суть викладеного матеріалу та застосувати набуті знання в повсякденному житті.

Розділ I. Магнітне поле

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

§ 2. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

§ 3. Магнітне поле струму. Правило свердлика

§ 4. Сила Ампера

§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

§ 6. Електромагніти та їх застосування

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніта

§ 7. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

§ 8. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

Підбиваємо підсумки розділу І «Магнітне поле»

Розділ II. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

§ 11. Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

§ 13. Спектральний склад природного світла. Кольори

§ 14. Лінзи. Оптична сила лінзи

§ 15. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

§ 16. Око як оптична система. Вади зору та їх корекція

Підбиваємо підсумки розділу II «Світлові явища»

Розділ III. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

§ 18. Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

§ 19. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

§ 20. Шкала електромагнітних хвиль

§ 21. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Підбиваємо підсумки розділу ІІІ «Механічні та електромагнітні хвилі»

Розділ IV. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 22. Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

§ 23. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

§ 24. Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

§ 25. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

§ 26. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

§ 27. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Підбиваємо підсумки розділу IV «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ V. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 28. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

§ 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

§ 30. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

§ 31. Другий закон Ньютона

§ 32. Третій закон Ньютона

§ 33. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

§ 34. Рух тіла під дією сили тяжіння

§ 35. Рух тіла під дією кількох сил

§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки

§ 38. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

§ 40. Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес

Підбиваємо підсумки розділу V «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії

До практикумів із розв'язування задач

Відповіді до вправ, завдань для самоперевірки, задач до практикумів