Фізика. 9 клас. Бар’яхтар

Підбиваємо підсумки розділу III. «Механічні та електромагнітні хвилі»

1. Ви довідалися про існування механічних хвиль та їх види.

2. Ви дізналися про фізичні величини, які характеризують механічні хвилі, та встановили співвідношення між ними.

3. Ви ознайомилися зі звуковими хвилями та з’ясували, що звукові хвилі — це поздовжні механічні хвилі певної частоти.

4. Ви довідалися, що теоретичні дослідження Дж. Максвелла та численні експерименти довели нерозривний зв’язок між електричними і магнітними полями. Ці поля утворюють єдине електромагнітне поле.

5. Ви дізналися, що в природі існують електромагнітні хвилі, ознайомились із властивостями електромагнітних хвиль різних діапазонів і деякими прикладами їхнього застосування.

6. Ви з’ясували, що на властивостях ультракоротких радіохвиль поширюватися вузьким пучком і відбиватися від перешкод ґрунтується радіолокація — виявлення, розпізнання та визначення місця розташування об’єктів за допомогою радіохвиль. Відстань s до об’єкта визначають за часом і проходження радіоімпульсу до об’єкта та назад:

Завдання для самоперевірки до розділу III. «Механічні та електромагнітні хвилі»

Завдання 1-8 містять тільки одну правильну відповідь.

1. (1 бал) На якій властивості механічних хвиль ґрунтується ехолокація?

 • а) перенесення енергії без перенесення речовини;
 • б) відбивання хвилі;
 • в) залежність довжини хвилі від середовища, в якому поширюється хвиля;
 • г) зміна амплітуди хвилі зі збільшенням відстані до джерела хвилі.

2. (1 бал) У якому середовищі поширюються поперечні механічні хвилі?

 • а) у рідині;
 • б) у вакуумі;
 • в) у будь-якому середовищі;
 • г) у твердому тілі.

3. (1 бал) Яке твердження є хибним?

 • а) Поздовжні механічні хвилі не поширюються у твердих тілах.
 • б) Механічні хвилі не поширюються у вакуумі.
 • в) Світло — це електромагнітна хвиля.
 • г) Звук — це механічна хвиля.

4. (1 бал) Який об’єкт може бути джерелом механічної хвилі?

 • а) заряджена частинка, що рухається прискорено;
 • б) тіло, яке коливається;
 • в) тіло, що рухається рівномірно;
 • г) нерухоме намагнічене тіло.

5. (1 бал) Постійний магніт лежить на сидінні трамвая, який рухається рівномірно. Відносно якого із зазначених спостерігачів існує лише магнітна складова електромагнітного поля?

 • а) кондуктор, який іде проходом;
 • б) пасажир зустрічного автомобіля;
 • в) пішохід, що стоїть біля дороги;
 • г) водій автобуса, що рухається за трамваєм із такою самою швидкістю.

6. (2 бали) Коли хвиля переходить в інше середовище, то не змінюється:

 • а) амплітуда хвилі;
 • б) довжина хвилі;
 • в) частота хвилі;
 • г) швидкість поширення хвилі.

7. (2 бали) Яке природне явище не супроводжується появою механічних хвиль?

 • а) веселка;
 • б) блискавка;
 • в) землетрус;
 • г) вітер.

8. (2 бали) На відстані 170 м від хмарочоса стоїть людина. Із її рук на тротуар падає металевий предмет. Через який час після удару людина може почути відлуння?

 • а) 0,5 с;
 • б) 1 с;
 • в) 2 с;
 • г) 4 с.

9. (2 бали) На якій відстані розташований об’єкт, якщо відбитий від нього радіосигнал повернувся через 2 мкс після випромінювання?

10. (3 бали) Установіть відповідність між приймачем і видом електромагнітних хвиль, які він переважно приймає.

 • 1 Прилад нічного бачення
 • 2 Супутникова антенна
 • 3 Око людини
 • А γ-промені
 • Б Радіохвилі
 • В Інфрачервоне випромінювання
 • Г Видиме світло

11. (3 бали) Натягнутим шнуром поширюється хвиля (рис. 1). У якому напрямку рухається точка А в зафіксований на рисунку момент часу?

Рис. 1

12. (3 бали) Швидкість руху кулі дорівнює 680 м/с. На скільки раніше куля влучить у мішень, розташовану на відстані 1360 м, ніж до мішені долине звук пострілу?

13. (3 бали) Робоча бджола, що летить за взятком, робить у середньому 180 помахів крилами за секунду. Коли ж ця бджола повертається до вулика, кількість помахів крилами за секунду зростає до 280. Як це відбивається на звуці, який ми чуємо?

14. (4 бали) Якою є довжина звукової хвилі в повітрі, якщо джерело звуку здійснює 5100 коливань за хвилину? Якою є довжина цієї хвилі у воді?

15. (4 бали) За графіком коливань джерела механічної хвилі (рис. 2) визначте період коливань і частоту хвилі. Якою є довжина хвилі, якщо хвиля поширюється зі швидкістю 20 м/с?

Рис. 2

16. (4 бали) Радіохвилі, довжина яких 6 м, переходять із вакууму в середовище, де швидкість їхнього поширення в 1,5 разу менша, ніж у вакуумі. Визначте частоту і довжину радіохвилі.

Звірте ваші відповіді з наведеними в кінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, і визначте суму балів. Потім цю суму поділіть на три. Одержаний результат відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

Тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою ви знайдете на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання».

Орієнтовні теми проектів

 • 1. Звуки в житті людини.
 • 2. Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.
 • 3. Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.
 • 4. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
 • 5. Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.
 • 6. Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.
 • 7. Музичні інструменти як джерела різних звукових хвиль.

Теми рефератів і повідомлень

 • 1. Механізм утворення хвиль на поверхні води.
 • 2. Дивовижне відлуння.
 • 3. Що таке акустичні резонатори та де їх застосовують.
 • 4. Ефект Допплера та його використання для контролю швидкості руху транспортних засобів.
 • 5. Чоловічі, жіночі, дитячі голоси: як і чому вони відрізняються.
 • 6. Засоби захисту від шумів у мегаполісах.
 • 7. Ультразвукова кавітація.
 • 8. Застосування ультразвуку в техніці.
 • 9. Утворення інфразвуку в океані.
 • 10. Візуалізація звукових коливань.
 • 11. Радіохвилі в нашому житті.
 • 12. Історія винайдення радіо.
 • 13. Електромагнітний смог.
 • 14. Використання радіолокації в астрономії.
 • 15. Ефект Допплера в астрономії, або Як доведено, що галактики розлітаються.
 • 16. Дія ультрафіолетового випромінювання на організм людини.
 • 17. В. Рентґен чи І. Пулюй: хто першим відкрив Х-промені?
 • 18. Історія вивчення світлових явищ.

Теми експериментальних досліджень

 • 1. Виготовлення різноманітних джерел звуку та вивчення їхніх акустичних характеристик.
 • 2. З’ясування залежності висоти звуку від частоти коливань джерела звукових хвиль.
 • 3. Вивчення процесів відбиття, заломлення та накладання механічних хвиль на поверхні води.
ГДЗ до підручника можна знайти тут.