Фізика. 9 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Мета: визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої збиральної лінзи.

Обладнання: збиральна лінза на підставці, екран, джерело світла (свічка або електрична лампа), мірна стрічка.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Перед тим як виконувати роботу згадайте: 1) вимоги безпеки під час роботи зі скляними та вогненебезпечними предметами; 2) формулу тонкої лінзи; 3) означення оптичної сили лінзи.

2. Проаналізуйте формулу тонкої лінзи, подумайте, які вимірювання вам слід зробити, щоб визначити фокусну відстань лінзи.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника).

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.

1. Розташувавши лінзу між джерелом світла та екраном, дістаньте на екрані чітке зменшене зображення джерела світла.

2. Виміряйте відстань d від джерела світла до лінзи та відстань f від лінзи до екрана.

3. Пересуваючи лінзу, дістаньте на екрані чітке збільшене зображення джерела світла.

4. Знову виміряйте відстань d від джерела світла до лінзи та відстань f від лінзи до екрана.

Опрацювання результатів експерименту

1. Для кожного досліду визначте:

  • 1) фокусну відстань лінзи (скориставшись формулою тонкої лінзи);
  • 2) оптичну силу лінзи (скориставшись означенням оптичної сили).

2. Закінчіть заповнення таблиці.

Номер досліду

Відстань від предмета до лінзи d, м

Відстань від лінзи до екрана f, м

Фокусна відстань лінзи F, м

Оптична сила лінзи D, дптр

1

2

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому: 1) порівняйте значення фокусної відстані, одержані вами в різних дослідах; 2) дізнайтесь у вчителя значення оптичної сили лінзи, наведене в паспорті, та порівняйте його зі значеннями оптичної сили, отриманими в ході експерименту; 3) зазначте причини можливої розбіжності результатів.

Творче завдання

Визначте фокусну відстань лінзи ще двома методами: 1) отримавши на екрані зображення віддаленого предмета (наприклад, дерева за вікном); 2) отримавши на екрані зображення джерела світла, яке за розміром дорівнює розмірам самого джерела. Які вимірювання та розрахунки ви виконували в кожному випадку?

Завдання «із зірочкою»

ГДЗ до підручника можна знайти тут.