Фізика. Повторне видання. 8 клас. Бар’яхтар

Додатки

Таблиця 1. Питома теплоємність с деяких речовин у різних агрегатних станах

Таблиця 2. Температура t плавлення і кристалізації деяких речовин (за нормального атмосферного тиску)

Речовина

t, °С

Речовина

t, °С

Речовина

t, °С

Алюміній

660

Мідь

1087

Спирт

-115

Водень

-256

Нафталін

80

Срібло

962

Вольфрам

3387

Олово

232

Сталь

1400

Залізо

1535

Парафін

55

Титан

1660

Золото

1065

Ртуть

-39

Цинк

420

Лід

0

Свинець

327

Чавун

1200

* Дані в таблицях наведені з досить невисокою точністю. Щоб навчитися розв’язувати задачі, такої точності цілком достатньо. Проте зверніть увагу на те, що для наукових та інженерних розрахунків часто потрібно знати значення величин до десяти значущих цифр, а інколи навіть і більше!

Таблиця 3. Питома теплота плавлення λ деяких речовин*

Таблиця 4. Температура кипіння tкип деяких речовин*

Речовина

tкип, °С

Речовина

tкип, °С

Речовина

tкип, °С

Вода

100

Залізо

2750

Олія

310

Водень

-253

Кисень

-183

Ртуть

357

Гліцерин

290

Мідь

2567

Свинець

1740

Ефір

35

Молоко

100

Спирт

78

Таблиця 5. Питома теплота пароутворення r деяких речовин* (за температури кипіння)

Таблиця 6. Питома теплота згоряння q деяких видів палива

* За нормального атмосферного тиску — 760 мм рт. ст.

Таблиця 7. Питомий електричний опір р деяких речовин (за температури 20 °С)

Таблиця 8. Електрохімічні еквіваленти k, мг/Кл

Алюміній (Аl3+)

0,09

Мідь (Cu+)

0,66

Срібло (Ag+)

1,12

Водень (Н+)

0,01

Мідь (Cu2+)

0,33

Хлор (Cl-)

0,37

Залізо (Fe3+)

0,19

Натрій (Na+)

0,24

Хром (Cr3+)

0,18

Кисень (О2-)

0,08

Нікель (Ni2+)

0,30

Цинк (Zn2+)

0,34

Таблиця 9. Густина р деяких речовин (за температури 15—20 °С) Речовини у твердому стані

Речовина

р, кг/м3

р, г/см3

Речовина

р, кг/м3

р, г/см3

Алюміній

2700

2,70

Парафін

900

0,90

Залізо

7800

7,80

Платина

21500

21,50

Золото

19300

19,30

Порцеляна

2300

2,30

Іридій

22400

22,40

Свинець

11300

11,30

Латунь

8500

8,50

Скло

2500

2,50

Лід

900

0,90

Сосна суха

440

0,44

Мармур

2700

2,70

Срібло

10 500

10,50

Мідь

8900

8,90

Сталь

7800

7,80

Нікель

8900

8,90

Цинк

7100

7,10

Олово

7300

7,30

Чавун

7000

7,00

Закінчення таблиці 9

Речовини в рідкому стані

Речовина

р, кг/м3

р, г/см3

Речовина

р, кг/м3

р, г/см3

Бензин

710

0,71

Мед

1420

1,42

Вода чиста

1000

1,00

Олія

900

0,90

Гас

800

0,80

Нафта

800

0,80

Дизельне паливо

840

0,84

Ртуть

13600

13,60

Мастило

900

0,90

Спирт

800

0,80

Таблиця 10. Префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць

Префікс

Символ

Множник

Префікс

Символ

Множник

тера-

Т

1012

санти-

с

10-2

гіга-

Г

109

мілі-

м

10-3

мега-

М

106

мікро-

мк

10-6

кіло-

К

103

нано-

н

10-9

гекто-

г

102

піко-

п

10-12

деци-

д

10-1

фемто-

ф

10-15

Визначаємо абсолютну та відносну похибки результату вимірювання

Абсолютна похибка результату вимірювання — це відхилення результату вимірювання від істинного значення фізичної величини.

Абсолютна похибка результату вимірювання показує, на скільки якнайбільше може помилитися дослідник, правильно вимірюючи фізичну величину.

Визначити абсолютну похибку результату вимірювання непросто. Потрібен аналіз методу вимірювання, якості вимірювального приладу, умов досліду, знання вищої математики тощо. Тому поки що домовимося: під час одного прямого вимірювання абсолютна похибка дорівнюватиме ціні поділки шкали вимірювального приладу.

Для запису значення абсолютної похибки використовують символ Δ (дельта), поряд наводять символ вимірюваної фізичної величини. Наприклад, запис ΔV = 2 см3 означає, що абсолютна похибка результату вимірювання об’єму становить 2 см3.

Відносна похибка результату вимірювання дорівнює відношенню абсолютної похибки до виміряного значення фізичної величини.

Відносну похибку позначають символом є (епсилон) і найчастіше подають у відсотках. Наприклад, у результаті вимірювання довжини олівця учнівською лінійкою (ціна поділки 1 мм) отримали результат 122 мм. У цьому випадку відносна похибка результату вимірювання довжини олівця становить:

ГДЗ до підручника можна знайти тут.