Фізика. Повторне видання. 8 клас. Бар’яхтар

До практикумів із розв’язування задач

Розділ 1. Теплові явища

1.1. Яка кількість теплоти виділяється під час охолодження 200 г олії на 10 °С?

1.2. Чайник місткістю 2 л наполовину заповнили водою за температури 20 °С. Яку кількість теплоти слід передати воді в чайнику, щоб нагріти її до 100 °С?

1.3. Нагрітий алюмінієвий кухоль масою 115 г передав навколишньому середовищу 2 кДж теплоти. До якої температури був нагрітий кухоль, якщо температура навколишнього середовища 25 °С?

1.4. За графіком залежності температури речовини масою 200 г, узятої у твердому стані, від кількості поглинутої нею теплоти (рис. 1) знайдіть питому теплоємність цієї речовини у твердому стані та питому теплоту плавлення речовини.

Рис. 1

1.5. Хлопчик зліпив невеликий сніжок і тримав його в руці доти, поки він не розтанув. Яку найменшу кількість теплоти було передано сніжку, якщо його маса дорівнювала 40 г і він містив 25 % води?

1.6. У залізну посудину з водою поклали шматок льоду масою 100 г за температури -10 °С. Яка температура встановиться в посудині, якщо маса посудини 200 г, маса води — 100 г, а початкова температура посудини і води була 10 °С?

1.7. Яку кількість теплоти потрібно передати рідкому ефіру масою 50 г, взятому за температури 35 °С, щоб повністю перетворити його на пару?

1.8. Рідка речовина масою 150 г перебуває під легкорухомим поршнем. За графіком залежності температури цієї речовини від кількості поглинутої нею теплоти (рис. 2) визначте питому теплоту пароутворення речовини.

Рис. 2

1.9. Унаслідок повного згоряння торфу виділилося 225 МДж теплоти. Скільки торфу було спалено?

1.10. Сучасні спиртові горілки для туризму мають ККД близько 50 %. Скільки спирту було спалено, якщо турист нагрів 0,45 л води від 20 °С до кипіння?

1.11. Місткість паливного бака мінітрактора — 32 л, середня потужність його чотиритактного дизельного двигуна — 16,8 кВт, ККД двигуна — 30 %. Скільки часу може працювати мінітрактор без дозаправки?

Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм

2.1. Два незаряджені електроскопи з’єднали металевим стрижнем (рис. 3, а). До електроскопа 1 піднесли скляну паличку, натерту об шовк (рис. 3, б). Не прибираючи палички, прибрали стрижень, а потім прибрали й паличку. Спираючись на відомі вам закони та явища, поясніть, чому після цього електроскопи виявилися зарядженими, та визначте знак заряду кожного електроскопа.

2.2. Заряд невеликої кульки дорівнює 8 мкКл. Скільки надлишкових електронів міститься на цій кульці?

2.3. Три однакові провідні кулі зарядами 4q, -5q, 7q з’єднали одну з одною, а потім роз’єднали. Визначте заряд кожної кулі після роз’єднання.

2.4. Відстань між двома точковими зарядами зменшили вдвічі, а кожний із зарядів збільшили в 3 рази. У скільки разів і як змінилася сила електростатичної взаємодії зарядів?

2.5. Дві однакові провідні намистини надіто на вертикальний непровідний стрижень. Нижня намистина закріплена, а верхня може ковзати вздовж стрижня без тертя. Після того як намистинам надали електричні заряди по 40 нКл, верхня намистина зупинилася на відстані 3 см від нижньої. Визначте масу намистин.

У задачах, поданих нижче, опорами з’єднувальних проводів знехтуйте, а вимірювальні прилади вважайте ідеальними.

2.6. Учень склав електричне коло з батареї гальванічних елементів, амперметра, ключа та резистора. Визначте, який заряд пройшов через поперечний переріз резистора протягом 1 хв, якщо показ амперметра 1,5 А.

2.7. Яку роботу виконує електричне поле з переміщення ділянкою кола заряду 0,5 Кл, якщо напруга на ділянці дорівнює 2,4 В?

2.8. Під час роботи кавоварки сила струму в її нагрівальному елементі дорівнює 5 А. Який опір нагрівального елемента, якщо напруга в мережі 220 В?

2.9. Площа поперечного перерізу ніхромового дроту — 0,44 мм2. Якої довжини дріт слід взяти, щоб виготовити резистор опором 2 Ом?

2.10. Три резистори опорами 1,2 Ом, 4,8 Ом і 3 Ом з’єднали послідовно і приєднали до джерела живлення, напруга на виході якого дорівнює 4,5 В. Визначте силу струму в колі та напругу на кожному резисторі.

2.11. Для якісної роботи світлодіодної лампи напруга на ній має бути 2 В, а сила струму — 20 мА. Резистор якого опору слід приєднати послідовно до лампи, щоб її можна було живити від акумулятора, напруга на виході якого 12 В?

2.12. Дві електричні лампи опорами 24 Ом і 12 Ом з’єднані паралельно і підключені до джерела струму, напруга на виході якого 24 В. Яка загальна сила струму в колі та сила струму в кожній лампі?

2.13. Два провідники при послідовному з’єднанні мають загальний опір 27 Ом, при паралельному з’єднанні — 6 Ом. Визначте опір кожного провідника.

2.14. Вісім однакових резисторів опорами 1 Ом кожен з’єднано в електричне коло (рис. 4). Загальна сила струму в колі 8 А. Яку напругу показує вольтметр?

Рис. 4

2.15. Яку роботу виконає електричний струм силою 2 А протягом 10 хвилин, якщо напруга в колі 4,5 В?

2.16. Під час аварійної зупинки автомобіля 4 габаритні лампи потужністю 5 Вт кожна та 4 покажчики повороту з лампами потужністю 20 Вт кожна працюють одночасно. Яку загальну потужність споживають лампи? Якою є загальна сила струму в лампах і сила струму в кожній лампі, якщо під час зупинки лампи споживають енергію від акумулятора, напруга на виході якого дорівнює 12 В?

2.17. Срібло масою 120 кг повністю розплавили в електропечі за 20 хв. Яка потужність електропечі, якщо до початку плавлення срібло було нагріто до 950 °С?

ГДЗ до підручника можна знайти тут.