Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Підбиваємо підсумки розділу 1. «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

1. У розділі 1 ви дізналися, що фізика є основною природничою наукою, та одержали відповідь на питання «Що вивчає фізика?».

2. Ви дізналися про основні положення молекулярно-кінетичної теорії та з’ясували, з чого складається речовина.

3. Ви простежили послідовність етапів фізичних досліджень.

4. Ви ознайомилися з основними методами фізичних досліджень.

5. Ви розширили свої знання про фізичні величини.

6. Ви дізналися про вимірювання фізичних величин.

Завдання для самоперевірки до розділу 1. «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

У завданнях 1-6, 8, 9 виберіть одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики?

 • а) Ісаак Ньютон;
 • б) Фернан Маґеллан;
 • в) Джеймс Кук;
 • г) Жак-Ів Кусто.

2. (1 бал) Прикладом фізичного тіла може бути:

 • а) мідь;
 • б) маса;
 • в) метеорит;
 • г) хвилина.

3. (1 бал) Який префікс слід додати до основної одиниці фізичної величини, щоб отримати одиницю, яка менша від основної в 1000 разів?

 • а) санти- (с);
 • б) кіло- (к);
 • в) мілі- (м);
 • г) мікро- (мк).

4. (1 бал) Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем?

 • а) швидкість руху;
 • б) нагрівання;
 • в) час;
 • г) міркування.

5. (2 бали) Яке твердження є істинним?

 • а) Під час спостережень завжди виконують вимірювання.
 • б) Експерименти проводять в умовах, які перебувають під контролем ученого.
 • в) Під час експериментів ніколи не виконують вимірювань.
 • г) Результати спостереження є критерієм істинності гіпотези.

6. (2 бали) Унаслідок явища дифузії:

 • а) кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми;
 • б) зменшується довжина рейки під час її охолодження;
 • в) тане лід;
 • г) рідина збирається в краплі.

7. (2 бали) Виберіть усі правильні відповіді. Молекули речовини:

 • а) завжди перебувають у стані спокою;
 • б) безперервно та хаотично рухаються;
 • в) тільки притягуються одна до одної;
 • г) тільки відштовхуються одна від одної;
 • д) відштовхуються одна від одної та притягуються одна до одної;
 • е) розташовані так, що між ними немає проміжків.

8. (3 бали) Яка нерівність є істинною?

 • а) 520 см > 52 дм;
 • б) 2000 мкм > 20 мм;
 • в) 3300 г < 33 кг;
 • г) 3 с < 300 мс.

9. (3 бали) Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина якого становить 0,50 м, ширина — 300 мм, висота — 42 см. Якою є місткість акваріуму?

 • а) 0,063 м3;
 • б) 630 см3;
 • в) 6300 см3;
 • г) 6300 мм3.

10. (3 бали) Розгляньте рис. 1 і заповніть таблицю.

Рис. 1

Назва приладу

Фізична величина, вимірювана приладом

Одиниця фізичної величини

Ціна поділки шкали приладу

Показ приладу

Межі вимірювання

верхня

нижня

11. (3 бали) Установіть відповідність між кожним словом (1-6) речення і фізичним поняттям (А-Є).

 • Алюмінієвий (1)
 • дріт (2)
 • масою (3)
 • двадцять (4)
 • грамів (5)
 • зігнули (6).
 • А Одиниця фізичної величини
 • Б Речовина
 • В Фізична величина
 • Г Фізичне тіло
 • Д Фізичне явище
 • Е Фізичний закон
 • Є Числове значення фізичної величини

12. (4 бали) Визначте діаметр дроту, зображеного на рис. 2.

13. (4 бали) Бруски, один із яких зображений на рис. 3, слід упакувати в коробку висотою 2,5 см, довжиною 14 см і шириною 6 см. Яку максимальну кількість брусків можна покласти в цю коробку, щоб можна було її щільно закрити? Висота бруска — 0,8 см, ширина — 1,2 см.

Рис. 2

Рис. 3

Звірте ваші відповіді з наведеними наприкінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, полічіть суму балів. Цю суму поділіть на три. Сподіваємося, що ви отримали від 7 до 10 балів. Це добрий результат. А щоб отримати ще вищий бал, слід виконати завдання 14.

14. Підтвердьте або спростуйте кожне твердження. Відповідь обґрунтуйте.

 • Фізика не закінчується за дверима шкільного кабінету.
 • Відомо, що 1 дм3 =1 л. Якби шкали бензоколонок на автозаправках були проградуйовані в кубічних метрах, то похибка у вимірюванні об’єму пального зменшилася б.
 • Альфред Нобель повинен був не розповідати світу про свій винахід — динаміт.

Щоб виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою, скористайтеся інтернет-підтримкою.

Чому в сучасному світі важко загубитись

Лише кілька десятиліть тому слово «радіолокатор», або «радар», асоціювалося з військовою технікою, слово «гідролокатор», або «сонар», — із сейнерами та підводними човнами. А от абревіатури GPS і взагалі не існувало. Нині найпростіші моделі сонарів може придбати кожен рибалка, радарами оснащують не лише літаки, але й невеликі катери, а система GPS позиціонується як найкращий засіб від викрадень автомобілів.

Принцип дії радара:

П — передавач;

Пр — приймач;

О — об’єкт (літак);

1 — випромінювана хвиля;

2 — відбита хвиля.

У сучасних радарах передавач і приймач зазвичай поєднані

Радіолокатор / радар

На початку ХХ століття було виявлено, що радіохвилі відбиваються від металевих предметів. Це відкриття дало змогу запропонувати принцип радіолокації — виявлення, розпізнавання та визначення координат різноманітних предметів за допомогою радіохвиль. Якщо прилад зафіксує факт відбиття, це означає, що він виявив об’єкт (літак). За швидкістю поширення радіохвилі (300 000 км/с), інтервалом часу між моментом випромінювання та моментом прийому сигналу можна визначити відстань до об’єкта (його координати). Нарешті, за характером відбитого сигналу можна розпізнати, від якого об’єкта (літака, айсберга, скелі) відбилася радіохвиля.

Спеціальні покриття на поверхні військових літаків знижують рівень відбитого сигналу, і такі літаки не можуть бути виявлені звичайними радарами

Це цікаво

РАДАР — від англійського слова radar, скорочення від radio detecting and ranging — радіовиявлення та визначення дальності.

СОНАР — від англійського слова sonar, скорочення від sound navigation and ranging — звукова навігація та визначення дальності.

GPS — абревіатура від англійських слів global position system — всесвітня система визначення місця перебування.

Це цікаво

Систему GPS спочатку було створено на замовлення американського уряду. Сьогодні ця система застосовується у багатьох сферах: міське та сільське господарство, розвідка природних ресурсів, археологія, навігація, спорт, моніторинг рухомих об’єктів.

Європейський Союз завершує створення власної системи навігації, яка є аналогом GPS. Ця система має назву «Galileo».

Гідролокатор / сонар

Принцип роботи гідролокатора подібний до принципу роботи радара, тільки він випромінює і, відповідно, фіксує не радіо-, а звукові хвилі. Як і у випадку радіохвиль, за швидкістю поширення звуку у воді (1500 м/с) та часом затримки приходу відбитої хвилі можна визначити відстань до об’єкта, а за напрямком відбитого сигналу — напрямок на об’єкт. Уперше гідролокатор був застосований для виявлення підводних човнів під час Першої світової війни (1914-1918), згодом його почали застосовувати для дослідження рельєфу морського та океанського дна, виявлення косяків риби тощо.

GPS

GPS створено для того, щоб будь-який користувач міг визначити свої координати на земній поверхні з точністю до кількох десятків метрів. Нині ця система не лише стежить за правильним курсом судна, але й допомагає звичайним туристам не заблукати в незнайомому місті.

Система GPS складається з багатьох супутників, які літають на висоті приблизно 20 000 км над Землею, та наземних систем. Супутники постійно підтримують зв’язок із наземними системами і завдяки цьому точно «знають» своє положення відносно Землі. Кожний користувач GPS-навігатора в будь-яку мить може визначити місце свого перебування. Для цього пристрій повинен отримати сигнали від трьох-чотирьох різних супутників одночасно та опрацювати отримані дані за допомогою вбудованого комп’ютера.

Схема роботи системи GPS: С — супутник; Н — наземні системи; К — користувач приладу GPS; 1 — радіосигнал до користувача; 2 — радіообмін із наземними системами

Теми рефератів і повідомлень

 • 1. Технічні винаходи, що змінили життя людства.
 • 2. Сучасна фізика як доказ мудрості наших предків.
 • 3. Історія створення перших еталонів.
 • 4. Які еталони має Україна і де вони зберігаються.
 • 5. Еволюція вимірювальних приладів.
 • 6. Які вони — найдрібніші об’єкти в природі.
 • 7. Стародавні одиниці довжини і часу.
 • 8. Як зароджувалося вчення про атоми.
 • 9. Перші спроби та сучасні методи вимірювання розмірів молекул.
 • 10. Що можуть нанотехнології.
 • 11. Дифузія навколо нас.
 • 12. Метеорити, що загрожують існуванню людства.
 • 13. Мікро-, макро- й мегасвіти.
 • 14. 10 цікавих фактів із життя видатних учених.
 • 15. Історія одного відкриття.
 • 16. Архімед — великий давньогрецький математик, фізик, інженер.
 • 17. Аристотель — видатний учений давнини.
 • 18. Досягнення і трагедії італійського фізика Ґалілео Ґалілея.
 • 19. Генії фізичної науки ХХ століття.
 • 20. Внесок українських учених у розвиток сучасної техніки.
 • 21. Найпрестижніша міжнародна премія з фізики та її лауреати.

Теми експериментальних досліджень

 • 1. Спостереження та дослідження процесу дифузії.
 • 2. Вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою різних приладів. Оцінювання похибки вимірювання.
 • 3. Вимірювання площі поверхні тіл різними способами.

Теми навчальних проєктів

 • 1. Природні явища та їхній вплив на життя і здоров’я людини.
 • 2. Що таке атом: від давнини до сучасних уявлень.
 • 3. Дифузія в природі, техніці, побуті.
 • 4. Еволюція вимірювальних приладів. Кожен крок у збільшенні точності вимірювань — сходинка в розвитку науки і техніки.
 • 5. Вимірювання розмірів тіл (довжини, висоти, площі, об’єму) різними способами.

Перед початком роботи над рефератом, повідомленням, навчальним проектом, проведенням експериментального дослідження уважно ознайомтеся з порадами на с. 247-248 підручника.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.