Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

Мета: визначити межі вимірювання та ціну поділки шкал різних вимірювальних приладів.

Обладнання: лінійка; термометр та інші вимірювальні прилади.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

Перед тим як виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання.

  • 1) Що називають вимірювальним приладом?
  • 2) Як визначити межі вимірювання приладу?
  • 3) Як визначити ціну поділки шкали приладу?
  • 4) Яких правил безпеки слід дотримуватися, працюючи з термометром?

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника).

1. Розгляньте шкали наявних у вас вимірювальних приладів.

2. Заповніть перші п’ять стовпчиків таблиці.

Назва приладу

Фізична величина, вимірювана приладом

Одиниця вимірюваної величини

Шкала приладу

Межі вимірювання приладу

числа, якими позначені дві сусідні риски

кількість поділок між сусідніми рисками, позначеними числами

ціна поділки

нижня

верхня

Опрацювання результатів експерименту

Визначте ціну поділки шкали і межі вимірювання кожного з досліджуваних приладів і закінчіть заповнення таблиці.

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) що саме ви визначали; 2) які результати одержали; 3) для чого можуть знадобитися вміння, набуті в ході виконання роботи.

Творче завдання

Виготовте мірну стрічку із ціною поділки шкали 5 мм.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.