Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

§ 31. Потужність

Можливо, відправною точкою в розвитку людської цивілізації став час, коли людина почала виготовляти прості знаряддя, будувати найпростіше житло, орати землю. Спочатку вона використовувала для виконання роботи тільки м’язову силу своїх рук, потім — силу свійських тварин: коней, волів, віслюків, верблюдів. Це дозволило за менший час виконувати ту саму роботу.

Але справжній прорив стався завдяки використанню машин і механізмів — автомобілів, суден, потягів, кранів, екскаваторів тощо. Сучасні машини можуть виконувати роботу в тисячі разів швидше за людину. Яка ж характеристика машин є показником їхньої ефективності?

1. Знайомимось із фізичною величиною «потужність»

Різним виконавцям для здійснення тієї самої роботи потрібен різний час. Так, якщо екскаватор і копач одночасно розпочнуть копати траншеї (рис. 31.1), то зрозуміло, що екскаватор виконає роботу значно швидше за копача. Так само кран швидше за вантажника перенесе потрібну кількість цеглин; трактор швидше за коня зоре поле.

Рис. 31.1. Екскаватор виконує ту саму роботу в декілька разів швидше за копача

Наведіть ще кілька подібних прикладів.

Для характеристики швидкості виконання роботи використовують фізичну величину потужність.

Потужність — це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано:

де N — потужність; A — робота; t — час виконання роботи.

Одиниця потужності в CI — ват:

[N] = Вт.

Ця одиниця дістала свою назву на честь британського інженера та винахідника-механіка Дж. Ватта* (рис. 31.2).

Рис. 31.2. Джеймс Ватт (1736-1819), британський винахідник-механік; створив універсальну парову машину

1 Вт дорівнює потужності, за якої протягом 1 с виконується робота 1 Дж:

З означення потужності випливає, що потужність чисельно дорівнює роботі, яку виконано за одну секунду.

Таким чином, під час виконання механічної роботи більшу потужність розвиває те тіло, яке за той самий час виконує більшу роботу. Наприклад, один двигун літака АН-225 потужніший майже в 5 разів за один двигун літака АН-140 (див. таблицю)**, оскільки за 1 с він виконує роботу 9190 кДж, а двигун літака АН-140 — лише 1840 кДж.

Потужність двигунів деяких технічних засобів

Технічний засіб

Потужність, кВт

Пральні машини

0,15-0,45

Пилососи

1,3-2,5

Мотоцикли

11-230

Легкові автомобілі

37-1000

Вантажні автомобілі

35-2940

Трактори

45-410

Гелікоптери

425-8380

Літак АН-140 (1 двигун)

1840

Літак АН-225 «Мрія» (1 двигун)

9190

Ракета-носій «Протон» (загальна потужність)

≈ 4,4 • 107

2. З’ясовуємо, як потужність залежить від сили тяги та швидкості руху

Припустимо, що треба визначити потужність транспортного засобу, який рухається з незмінною швидкістю v, а його двигун створює силу тяги F. Для визначення потужності скористаємося формулою:

* Як одиницю потужності Джеймс Ватт запровадив кінську силу. Цю одиницю й зараз використовують у техніці: 1 к. с. ≈ 735,5 Вт.

** Загальна потужність двигунів літака АН-225 (що має 6 двигунів) перевищує загальну потужність двигунів літака АН-140 (що має 2 двигуни) у 15 разів.

Згадаємо формулу для розрахунку роботи: A = Fl, а також те, що в разі рівномірного руху шлях l, який подолало тіло, дорівнює добутку швидкості руху тіла на час його руху: l = vt. Після перетворень маємо:

Отже, отримано формулу для визначення потужності:

Зверніть увагу! Ця формула дозволяє розрахувати також миттєву потужність (тобто потужність у певний момент часу) будь-якого транспортного засобу, навіть якщо швидкість його руху і сила тяги безперервно змінюються.

3. Учимося розв’язувати задачі

Задача. Людина рівномірно піднімає відро з водою на висоту 20 м за 20 с. Яку потужність розвиває людина, якщо маса відра з водою становить 10 кг?

Підбиваємо підсумки

Потужність — це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано:

Одиниця потужності в CI — ват (Вт);

Потужність також можна обчислити за формулою: N = Fv.

Контрольні запитання

1. Дайте означення потужності. 2. Назвіть одиницю потужності в CI і дайте її означення. 3. Яку позасистемну одиницю потужності ви знаєте? 4. Як визначити потужність, яку розвиває тіло, якщо відомі сила, що діє на тіло, і швидкість руху тіла?

Вправа № 31

1. Першокласник і одинадцятикласник за однаковий час піднялися сходами з першого поверху на другий. Хто з них розвинув під час руху більшу потужність?

2. Хлопчик, піднімаючись сходами, розвинув потужність 160 Вт. Яку роботу виконав хлопчик за 20 с?

3. За який час двигун автомобіля, розвиваючи потужність 150 кВт, виконає роботу 900 кДж?

4. Автомобіль рухався горизонтальною ділянкою дороги, а потім розпочав підйом (рис. 1). Чи зміниться швидкість руху автомобіля, якщо потужність двигуна залишається незмінною?

Рис. 1

5. Загальна потужність двигунів літака становить 10 МВт. Визначте силу опору рухові, якщо літак рухається з незмінною швидкістю 720 км/год.

6. Складіть задачу, обернену до задачі, яка подана в § 31, і розв’яжіть її.

7. На графіку (рис. 2) подано залежність сили тяги мотоцикла від шляху, який він долає за 2 хв руху. Визначте середню потужність двигуна мотоцикла.

Рис. 2

8. «Три ущелини» — розташована в Китаї найпотужніша гідроелектростанція у світі. Вона може замінити 9 атомних електростанцій середньої потужності. Висота її греблі дорівнює 180 м, потужність водного потоку становить 22,5 ГВт. Визначте об’єм води, що падає з греблі за хвилину.

9. Скористайтесь додатковими джерелами інформації та складіть 1-2 задачі за темою § 31. Розв’яжіть складені задачі; умови і розв’язання оформте на окремому аркуші.

10. Заповніть таблицю. Вважайте, що

Фізичні величини

Формула для розрахунку фізичної величини

Маса тіла

Висота, з якої падає тіло

Робота сили тяжіння

1,25 кг

2 м

1 м

150 кДж

200 г

1,8 Дж

Експериментальне завдання

Уявіть, що вам необхідно виміряти потужність двигуна, який використовують для підйому вантажу. Які фізичні величини ви будете вимірювати? Які прилади вам знадобляться? Як ви оціните похибку вимірювання?

Фізика і техніка в Україні

Ігор Рафаїлович Юхновський (народ. 1925 р.) — учений в галузі теоретичної фізики, засновник львівської наукової школи статистичної фізики, один із засновників Західного наукового центру НАН України, громадський діяч, академік Національної академії наук України, Герой України.

Після закінчення фізико-математичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка І. Р. Юхновський продовжив навчання в аспірантурі цього університету на кафедрі теоретичної фізики. Саме тут він пройшов шлях від аспіранта до академіка. І. Р. Юхновський і його учні отримали фундаментальні результати в мікроскопічній теорії електролітів, теорії металів і сплавів, теорії рідкого гелію, теорії фазових переходів.

У 1990 році І. Р. Юхновський створив Інститут фізики конденсованих систем НАНУ (м. Львів). Яскраві досягнення вченого й очолюваного ним колективу здобули широке визнання в науковому світі.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.