Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Завдання для самоперевірки до розділу 3. «Взаємодія тіл. Сила». Частина II. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

Вважайте, що g = 10 Н/кг.

У завданнях 1-7 виберіть одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Тиск тіла на опору тим більший, чим:

 • а) більша вага тіла і більша площа опори;
 • б) більша вага тіла і менша площа опори;
 • в) менша вага тіла і менша площа опори;
 • г) менша вага тіла і більша площа опори.

2. (1 бал) За допомогою ручного насоса хлопчик накачав шини велосипеда.

Тиск повітря в шинах збільшився внаслідок:

 • а) збільшення об’єму шин;
 • б) збільшення маси повітря в шинах;
 • в) зменшення густини повітря в шинах;
 • г) зменшення швидкості руху молекул повітря всередині шин.

3. (1 бал) Тиск рідини в посудині:

 • а) однаковий у всіх точках;
 • б) зростає зі збільшенням глибини;
 • в) зменшується зі збільшенням глибини;
 • г) зростає зі зменшенням густини рідини.

4. (1 бал) Заміна коліс на гусениці дозволяє значно підвищити прохідність трактора. Це відбувається внаслідок:

 • а) збільшення потужності двигуна;
 • б) збільшення маси трактора;
 • в) зменшення тиску трактора на ґрунт;
 • г) збільшення швидкості руху трактора.

5. (1 бал) Для вимірювання атмосферного тиску використовують:

 • а) ареометр;
 • б) динамометр;
 • в) барометр;
 • г) манометр.

6. (1 бал) На горизонтальній поверхні стола розташовані три суцільні кубики однакового розміру: мідний, алюмінієвий і чавунний. Який кубик створює на стіл найбільший тиск?

 • а) мідний;
 • б) алюмінієвий;
 • в) чавунний;
 • г) тиск усіх кубиків є однаковим.

7. (2 бали) Якою є висота шару гасу в бідоні, якщо гідростатичний тиск на дно бідона дорівнює 800 Па?

 • а) 1 мм;
 • б) 1 см;
 • в) 1 дм;
 • г) 1 м.

8. (2 бали) Який тиск створює вістря цвяха на дошку, якщо площа вістря цвяха 0,6 мм2, а сила, з якою він діє на дошку, дорівнює 30 Н?

9. (2 бали) Установіть відповідність між виразом для розрахунку фізичної величини та назвою цієї величини.

 • А mтіла/Vтіла.
 • Б pрідgh
 • В pтілаgVтіла
 • Г pрідgVзан
 • 1 архімедова сила
 • 2 сила тяжіння
 • 3 гідростатичний тиск
 • 4 тиск твердого тіла
 • 5 густина тіла

10. (2 бали) Розташуйте наведені пари значень густини р рідини та висоти h шару рідини в посудині в порядку зменшення гідростатичного тиску на дно посудини.

 • а) p = 0,8 г/см3, h = 2 дм;
 • б) p = 1,0 г/см3, h = 0,5 м;
 • в) p = 710 кг/м3, h = 25 см;
 • г) p = 900 кг/м3, h = 150 мм.

11. (3 бали) Місто Ла-Пас, яке вважають неофіційною столицею Болівії, розташоване на висоті 4500 м над рівнем моря. Це «найвища столиця» на земній кулі. Нормальний атмосферний тиск на цій висоті дорівнює 430 мм рт. ст. Подайте зазначений тиск у кілопаскалях.

12. (3 бали) Подайте в міліметрах ртутного стовпа тиск 136 кПа.

13. (3 бали) У рідинний манометр налито ртуть (рис. 1). Праве коліно манометра з’єднане з газовим балоном, а ліве відкрите в атмосферу. Яким є тиск у балоні, якщо атмосферний тиск дорівнює 750 мм рт. ст.? Відповідь дайте в кілопаскалях.

Рис. 1

14. (3 бали) На якій глибині тиск в озері дорівнює 250 кПа?

15. (3 бали) На малому поршні гідравлічної машини (рис. 2) розташований вантаж масою 10 кг, на великому — масою 160 кг. Діаметр малого поршня — 4 см. Яким є діаметр великого поршня, якщо поршні перебувають у рівновазі та їхніми масами можна знехтувати?

Рис. 2

16. (3 бали) На рис. 3 зображені сполучені посудини. Спочатку в ці посудини налили воду. Потім поверх води в ліве коліно налили шар гасу заввишки 20 мм.

Рис. 3

На скільки рівень гасу в посудині більший за рівень води? Гас із водою не змішуються.

17. (4 бали) Однорідний брусок густиною 0,7 г/см3 плаває у воді так, що над водою перебуває тільки його частина об’ємом 60 см3. Визначте об’єм бруска.

18. (4 бали) Якщо кульку, підвішену на нитці, повністю занурити у воду, то сила натягу нитки дорівнюватиме 3 Н. Якщо ж цю кульку повністю занурити в гас, то сила натягу нитки дорівнюватиме 3,2 Н. Визначте густину матеріалу, з якого виготовлена кулька.

Звірте ваші відповіді з наведеними в кінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, і полічіть суму балів. Потім цю суму поділіть на три. Одержане число відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

Щоб виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою, скористайтеся інтернет-підтримкою.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.