Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 10. З’ясування умови плавання тіл

Мета: дослідним шляхом визначити, за якої умови: тіло плаває на поверхні рідини; тіло плаває всередині рідини; тіло тоне в рідині.

Обладнання: пробірка (або невелика склянка з-під ліків) з корком; нитка (або дротинка) завдовжки 20-25 см; посудина із сухим піском; вимірювальний циліндр, до половини наповнений водою; терези з важками; паперові серветки.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Перед тим як виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте відповіді на такі запитання.

 • 1) Які сили діють на тіло, занурене в рідину?
 • 2) За якою формулою визначають силу тяжіння?
 • 3) За якою формулою визначають архімедову силу?
 • 4) За якою формулою визначають середню густину тіла?

2. Визначте ціну поділки шкали вимірювального циліндра.

3. Закріпіть пробірку на нитці так, щоб, тримаючи за нитку, можна було занурити пробірку у вимірювальний циліндр, а потім витягти її.

4. Згадайте правила роботи з терезами та підготуйте терези до роботи.

Експеримент

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац підручника). Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.

Дослід 1. З’ясування умови, за якої тіло тоне в рідині.

 • 1) Виміряйте об’єм води V1у вимірювальному циліндрі.
 • 2) Наповніть пробірку піском. Закрийте корок.
 • 3) Опустіть пробірку у вимірювальний циліндр. У результаті ваших дій пробірка має опинитися на дні.
 • 4) Виміряйте об’єм V2води і пробірки; визначте об’єм пробірки: V1 = V2 - V1.
 • 5) Витягніть пробірку, протріть її серветкою.
 • 6) Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу з точністю до 0,5 г.

Дослід 2. З’ясування умови, за якої тіло плаває всередині рідини.

 • 1) Відсипаючи пісок із пробірки, доможіться того, щоб пробірка вільно плавала всередині рідини.
 • 2) Повторіть дії, описані в пп. 5-6 досліду 1.

Дослід 3. З’ясування умови, за якої тіло плаває на поверхні рідини.

 • 1) Відсипте з пробірки ще деяку кількість піску. Переконайтеся, що після повного занурення пробірки з піском у рідину вона спливає на поверхню рідини.
 • 2) Повторіть дії, описані в пп. 5-6 досліду 1.

Опрацювання результатів експерименту

1. Для кожного досліду:

 • 1) виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили, що діють на пробірку;
 • 2) визначте середню густину пробірки з піском.

2. Занесіть до таблиці результати обчислень, закінчіть її заповнення.

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши результати, зробіть висновок, у якому зазначте, за якої умови: 1) тіло тоне в рідині; 2) тіло плаває всередині рідини; 3) тіло плаває на поверхні рідини.

Творче завдання

Запропонуйте два способи визначення середньої густини яйця. Запишіть план проведення кожного досліду.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.