Фізика. Повторне видання. 7 клас. Бар’яхтар

Завдання для самоперевірки до розділу 3. «Взаємодія тіл. Сила». Частина I. Сила. Види сил

Вважайте, що g = 10 H/кг.

У завданнях 1-8 виберіть одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Якщо на тіло не діють інші тіла, то тіло рухається:

 • а) прямолінійно зі швидкістю, яка зменшується;
 • б) прямолінійно зі швидкістю, яка збільшується;
 • в) рівномірно по криволінійній траєкторії;
 • г) рівномірно прямолінійно.

2. (1 бал) Деформація тіла є причиною виникнення сили:

 • а) тяжіння;
 • б) пружності;
 • в) тертя ковзання;
 • г) тертя спокою.

3. (1 бал) Сила тяжіння — це:

 • а) сила притягання тіла до Землі;
 • б) сила, яка виникає в разі будь-якої деформації тіла;
 • в) сила, з якою тіло давить на опору або розтягує підвіс;
 • г) сила, яка виникає під час ковзання тіла.

4. (1 бал) На шальках зрівноважених терезів лежать два кубики (рис. 1).

Рис. 1

Чи однаковими є густини речовин, із яких зроблені кубики?

 • а) так;
 • б) ні, густина кубика 1 менша від густини кубика 2;
 • в) ні, густина кубика 1 більша за густину кубика 2;
 • г) визначити неможливо.

5. (2 бали) Одна з найбільших комах живе в Новій Зеландії (рис. 2). Її маса сягає 80 г. З якою силою Земля притягує цю комаху?

Рис. 2

 • а) 8 мН;
 • б) 80 мН;
 • в) 0,8 Н;
 • г) 8 Н.

6. (2 бали) Щоб розтягти недеформовану пружину на 5 см, треба прикласти силу 15 Н. Якою є жорсткість пружини?

 • а) 0,3 Н/м;
 • б) 3 Н/м;
 • в) 75 Н/м;
 • г) 300 Н/м.

7. (2 бали) Кулька підвішена до динамометра (рис. 3). Якою є маса кульки?

Рис. 3

 • а) 3,5 г;
 • б) 35 г;
 • в) 350 г;
 • г) 3,5 кг.

8. (2 бали) Маса тіла із золота об’ємом 1 см3 є більшою, ніж маса свинцевого тіла того самого об’єму, на:

 • а) 8,0 г;
 • б) 11,3 г;
 • в) 8 кг;
 • г) 11,3 кг.

9. (2 бали) На рис. 4 зображені сили, що діють на тіло, яке за допомогою динамометра рівномірно тягнуть по столу в горизонтальному напрямку. Назвіть ці сили. Зіставте їх.

10. (3 бали) На цеглину масою 8 кг, що лежить на підлозі, поклали таку саму цеглину (рис. 5). Виконайте схематичний рисунок у зошиті і зобразіть сили, що діють на нижню цеглину. Масштаб: 1 см — 40 Н.

Рис. 5

11. (3 бали) Установіть відповідність між назвою сили та явищем, яке відбувається завдяки дії цієї сили.

 • А Сила пружності
 • Б Сила тертя ковзання
 • В Сила тертя спокою
 • Г Сила тяжіння
 • 1 Гепард розганяється під час полювання
 • 2 Літак здійснює політ
 • 3 Ковзаняр гальмує після фінішу
 • 4 Краплі дощу скочуються з даху
 • 5 Стріла набирає швидкість під час пострілу

12. (3 бали) Відро об’ємом 12 л наповнили водою на одну третину. З якою силою відро тисне на підлогу? Масою відра знехтуйте.

13. (3 бали) У порожній вимірювальний циліндр налили рідину (рис. 6). Сила тяжіння, що діє на рідину, дорівнює 1,35 Н. Визначте, яку рідину налили в циліндр.

Рис. 6

14. (4 бали) Для рівномірного руху горизонтальною дорогою до саней треба прикладати горизонтальну силу 500 Н. Визначте масу саней, якщо коефіцієнт тертя між саньми і дорогою дорівнює 0,2.

15. (4 бали) На рис. 7 подано графік залежності видовження пружини від маси підвішеного до неї тягаря. Визначте жорсткість пружини.

Рис. 7

16. (4 бали) Щоб одержати латунь, переплавили мідь об’ємом 0,2 м3 і цинк об’ємом 50 дм3. Якою є густина одержаної латуні? Об’єм сплаву дорівнює сумі об’ємів його складників.

Звірте ваші відповіді з наведеними в кінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, і полічіть суму балів. Потім цю суму поділіть на три. Одержане число відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

Щоб виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою, скористайтеся інтернет-підтримкою.

ГДЗ до підручника можна знайти тут.