Фізика. Рівень стандарту. 11 клас. Бар’яхтар

Орієнтовні теми проектів, рефератів і повідомлень, експериментальних досліджень

Розділ І. Електродинаміка

Теми проектів

 • 1. Вплив електричного струму на швидкість фотосинтезу.
 • 2. Особливості електричних кіл із напівпровідниковим діодом.
 • 3. Електропровідність різних речовин і матеріалів.
 • 4. Майстер-клас для молодших школярів «Джерела електричного живлення із підручних засобів. Характеристики цих джерел».
 • 5. Аргументи і факти, які свідчать про необхідність знати базові поняття й закони електродинаміки для медиків, IT-фахівців, юристів, економістів.
 • 6. Дивовижна електродинаміка: просто про складне.

Теми рефератів і повідомлень

 • 1. Дія електричного струму на організм людини.
 • 2. Засоби захисту від ураження електричним струмом.
 • 3. Причини ураження електричним струмом.
 • 4. Сучасні джерела електричного струму та їхні характеристики.
 • 5. Четвертий агрегатний стан речовини та його особливості.
 • 6. Переваги і недоліки застосування електролізу в промисловості.
 • 7. Електрика у світі тварин.
 • 8. Історія відкриттів, які зумовили розвиток електродинаміки.
 • 9. Цікаві факти з життя науковців — дослідників електрики.
 • 10. Практичне застосування закону електромагнітної індукції.
 • 11. Врахування самоіндукції в електричних колах.
 • 12. Використання магнітних полів у медицині.
 • 13. Гіпотези про природу кульової блискавки.
 • 14. Вплив магнітного поля Землі на здоров’я людини. Геопатогенні зони.
 • 15. Міжнародний день жінок і дівчат у науці: історія виникнення.

Теми експериментальних досліджень

 • 1. Розрахунок шунтів і додаткових опорів для вирішення певних завдань електродинаміки.
 • 2. Дослідження специфічних властивостей р-n-переходу.
 • 3. Визначення електрохімічного еквівалента речовини.
 • 4. Дослідження явища електромагнітної індукції.

Розділ II. Електромагнітні коливання і хвилі

Теми проектів

 • 1. Трансформатори і передача енергії.
 • 2. Побудова моделі енергосистеми України.
 • 3. Особливості випромінювання і приймання електромагнітних хвиль.
 • 4. Роль електромагнітних хвиль у повсякденному житті людини.
 • 5. Тренінг для молодших школярів «Правила безпеки, які має знати і виконувати кожен».

Теми рефератів і повідомлень

 • 1. Використання електромагнітних хвиль у техніці.
 • 2. Переваги і недоліки використання відновлюваних джерел енергії.
 • 3. Енергоресурси України. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.
 • 4. Використання електромагнітних хвиль у медицині.
 • 5. Процеси, що відбуваються в тканинах організму людини під впливом електромагнітних хвиль.
 • 6. Вплив електромагнітних полів побутових приладів на організм людини.
 • 7. Історія створення НВЧ-печі.
 • 8. Сучасний супутниковий зв’язок. Супутникові системи.
 • 9. Чи обійшлося б людство без наукових відкриттів, які зробили жінки?

Теми експериментальних досліджень

 • 1. Дослідження процесів, які відбуваються під час обертання металевого витка в магнітному полі.
 • 2. Отримання вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі та визначення параметрів, від яких залежить їхня частота.
 • 3. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.

Розділ ІІІ. Оптика

Теми проектів

 • 1. Майстер-клас для молодших школярів «Оптичні явища в природі».
 • 2. Оптичний телеграф Клода Шаппа.
 • 3. Застосування інтерференції в техніці.
 • 4. Практичне застосування дифракції.
 • 5. Фотовиставка «Інтерференція і дифракція навколо нас».
 • 6. 10 дослідів з оптики для вебінару «Ненудна наука».

Теми рефератів і повідомлень

 • 1. Недоліки оптичної системи ока.
 • 2. Механізми сприйняття кольорів.
 • 3. Механізми захисту фоторецепторів і явище адаптації.
 • 4. Дифракційні методи дослідження структури речовини.
 • 5. Оптоволоконні лінії зв’язку. Приклади функціонування оптоволоконних мереж.
 • 6. Навігатор: принцип роботи й основні функції.
 • 7. 10 цікавих фактів про оптичні явища.
 • 8. Жінки в науці.

Теми експериментальних досліджень

 • 1. Визначення роздільної здатності людського ока.
 • 2. Експериментальна перевірка законів відбиття світла за допомогою підручних засобів.
 • 3. Визначення оптичної сили лінзи в окулярах.
 • 4. Вплив світлофільтрів на дифракційну картину.

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

Теми проектів

 • 1. Фізичні основи роботи лазерного принтера.
 • 2. Перспективи використання надпровідності.
 • 3. Складання радіаційної карти регіону.
 • 4. Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.
 • 5. Святкування Дня науки у школі.

Теми рефератів і повідомлень

 • 1. Біофізичні механізми дії йонізуючого випромінювання на клітину.
 • 2. Екологічні наслідки безвідповідального використання атомної енергії.
 • 3. Вплив людського фактора в аваріях на атомних станціях.
 • 4. Застосування радіонуклідів у медицині.
 • 5. Рентгенівська комп’ютерна томографія та її види.
 • 6. Віддалені наслідки радіаційного опромінення.
 • 7. Вплив лазерного випромінювання на організми та його застосування в медицині.
 • 8. Жінки — лауреатки Нобелівської премії з фізики.
 • 9. Повчальні історії з життя фізиків.
 • 10. Основні напрями науково-технічного прогресу.
 • 11. Атомна енергетика України.
 • 12. Цікаві факти з життя першої жінки, удостоєної Нобелівської премії.

Теми експериментальних досліджень

Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини.