Фізика. Рівень стандарту. 11 клас. Бар’яхтар

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Експериментальна робота № 7. Вимірювання довжини світлової хвилі

Мета: навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної ґратки.

Обладнання: лампа з прямою ниткою розжарення, прилад для визначення довжини світлової хвилі, штатив із муфтою, дифракційна ґратка.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац).

Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до таблиці.

Підготовка до експерименту

Рис. 1

Експеримент

1. Дивлячись крізь дифракційну ґратку і щілину на лампу розжарювання, спостерігайте на екрані приладу різкі дифракційні спектри, лінії яких паралельні штрихам на шкалі (див. рис. 2, рис. 3).

2. За шкалою на екрані визначте спочатку відстань а1 від центра щілини до межі фіолетового кольору спектра першого порядку, розташованої праворуч від щілини, потім відстань а2від центра щілини до межі фіолетового кольору спектра першого порядку, розташованої ліворуч від щілини.

3. Повторіть дії, описані в п. 2, для межі червоного кольору спектра першого порядку.

4. Виміряйте відстань l від ґратки до екрана.

Період ґратки d, м

Колір спектра

Відстань від центра щілини до межі

Відстань від ґратки до екрана l, м

Довжина хвилі

a1, м

а2, м

aсер, м

виміряна λ, нм

таблична λтабл, нм

Фіолетовий

380-450

Червоний

620-760

Опрацювання результатів експерименту

Аналіз експерименту та його результатів

За результатами експерименту сформулюйте висновок.

Творче завдання

Визначте довжину хвилі світла червоного кольору за дифракційним спектром другого порядку. Порівняйте значення довжини хвилі світла червоного кольору, отримане в результаті цього експерименту, з тим, що було отримане в ході виконання експериментальної роботи. Запишіть причини розбіжності.