Фізика. Рівень стандарту. 11 клас. Бар’яхтар

Експериментальна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

Мета: експериментально довести, що залежність електричного опору металевого провідника від температури є лінійною; визначити температурний коефіцієнт опору міді.

Обладнання: мультиметр, термометр, пристрій для вивчення залежності опору металів від температури, нагрівник, посудина з водою, штатив із муфтою та лапкою, лампа на підставці, міліметровий папір.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки (див. форзац).

Результати вимірювань відразу заносьте до таблиці.

Підготовка до експерименту

1. Зберіть установку, подану на рисунку.

2. Перемкніть тумблер мультиметра на вимірювання опору (Ω), встановивши його навпроти позначки 103 Ом.

Експеримент

1. Виміряйте початкову температуру t0 та опір R мідного дроту за цієї температури.

Зверніть увагу! Торкатися клем пристрою щупами мультиметра слід тільки в момент вимірювання опору.

3. Увімкніть нагрівник і, слідкуючи за показами термометра, визначте опір дроту через кожні 10 °С в інтервалі від 30 до 90 °С. Вимкніть нагрівник.

Температура t, °С

t0 =

30

40

50

60

70

80

90

Опір R, кОм

R =

Опрацювання результатів експерименту

1. За даними таблиці побудуйте на міліметровому папері графік залежності опору дроту від його температури — R(t). (Про правила побудови графіка за експериментальними точками див. у Додатку 2.)

2. Продовживши графік залежності R(t) до перетину з віссю ординат, знайдіть опір R0 мідного дроту за температури 0 °С.

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент і його результати. За результатами експерименту сформулюйте і запишіть висновок, у якому зазначте: 1) яку фізичну величину ви вимірювали; 2) яким є результат вимірювання; 3) у чому причина похибки вимірювання.

Творче завдання

Продумайте й запишіть перелік необхідного обладнання та план проведення експерименту з визначення температури нитки лампи розжарювання в робочому стані. Вважайте, що нитка виготовлена із вольфраму. Проведіть експеримент.