Фізика. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Бар’яхтар

Підбиваємо підсумки розділу III «Молекулярна фізика і термодинаміка». Частина 1. Молекулярна фізика

1. Ви згадали основні положення МКТ і їх дослідницьке обґрунтування.

2. Ви дізнались про фізичну модель «ідеальний газ» і про важливі закони, які пов’язують макроскопічні і мікроскопічні параметри цього газу:

3. Ви дізнались, які фізичні величини характеризують вологість повітря; поверхневий шар рідини; стан деформованого тіла.

Завдання для самоперевірки до розділу ІІІ «Молекулярна фізика і термодинаміка». Частина 1. Молекулярна фізика

Завдання 1-5 містять тільки одну правильну відповідь.

1. (1 бал) За нормального атмосферного тиску температура кипіння води за шкалою Кельвіна дорівнює...

 • а) 0 К;
 • б) 100 К;
 • в) 273 К;
 • г) 373 К.

2. (1 бал) Якої деформації зазнає тканина, яку розрізають ножицями?

 • а) стиснення;
 • б) вигину;
 • в) кручення;
 • г) зсуву.

3. (1 бал) Є 2 моль водню, 2 моль кисню і 2 моль водяної пари. Який газ містить більшу кількість молекул?

 • а) водень;
 • б) кисень;
 • в) водяна пара;
 • г) кількість молекул однакова.

4. (1 бал) Коли покази сухого і вологого термометрів психрометра збігаються, це означає, що відносна вологість повітря дорівнює...

 • а) 100 %;
 • б) 50 %;
 • в) 10 %;
 • г) 0 %.

5. (2 бали) На рис. 1 зображено графіки процесів зміни стану ідеального газу. Який графік відповідає ізобарному охолодженню газу?

Рис. 1

 • а) 1;
 • б) 2;
 • в) 3;
 • г) 4.

6. (4 бали) Установіть відповідність між фізичними явищами і законами, які їх описують.

 • 1 Бульбашка, піднімаючись із глибини рівномірно прогрітої водойми, збільшується в об’ємі
 • 2 Залізна голка лежить на поверхні води
 • 3 Герметично закритий балон із газом, який нагрівається на сонці, може вибухнути
 • 4 Об’єм, який займає 1 моль ідеального газу за однакових умов, не залежить від виду газу

7. (3 бали) Скільки молекул газу міститься в посудині ємністю 1,0 л за тиску 1,2 • 105 Па і температури 30 °С?

8. (3 бали) На рис. 2 зображено графік процесу, що відбувається з ідеальним газом. Як у ході цього процесу змінювалися тиск, об’єм і температура газу?

Рис. 2

9. (4 бали) Удень температура повітря дорівнює 28 °С, відносна вологість повітря — 60 %. Чи випаде вночі роса, якщо температура повітря знизиться до 20 °С?

10. (4 бали) Вода в капілярі піднялася на висоту 2,4 см. Визначте діаметр капіляра. На скільки зміниться висота підняття рідини в капілярі, якщо взяти капіляр удвічі більшого радіуса? скористатися замість води спиртом? перенести дослід на Марс? Вважайте, що gЗ ≈ 10 м/с2, gM 4 м/с2.

Звірте ваші відповіді з наведеними наприкінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, і визначте суму балів. Поділіть цю суму на два. Одержаний результат відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

• Тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою ви знайдете на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.