Фізика. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Бар’яхтар

Підбиваємо підсумки розділу І «Механіка». Частина 2. Динаміка і закони збереження

1. Ви згадали найважливіші закони динаміки — закони Ньютона.

2. Ви поглибили свої знання щодо різних видів сил у механіці.

3. Ви дослідили умови рівноваги тіл, ознайомилися з видами рівноваги тіл.

4. Ви згадали такі фізичні величини, як механічна робота, механічна енергія, потужність.

5. Ви сформулювали другий закон Ньютона «мовою» імпульсу та згадали закон збереження імпульсу.

Завдання для самоперевірки до розділу І «Механіка». Частина 2. Динаміка і закони збереження

Завдання 1, 2, 4-6 містять тільки одну правильну відповідь.

1. (1 бал) У якому випадку (рис. 1) тіло перебуває в стані нестійкої рівноваги?

Рис. 1

2. (1 бал) Які фізичні величини не змінюються внаслідок пружного удару двох тіл?

 • а) швидкості руху тіл;
 • б) імпульси тіл;
 • в) кінетичні енергії тіл;
 • г) кінетична енергія та імпульс системи тіл.

3. (2 бали) Установіть відповідність між фізичною величиною та виразом для її визначення.

1 Кінетична енергія

2 Сила пружності

3 Сила тертя

4 Імпульс тіла

А μΝ

Б mv

В kx

Г kx2/2

Д mv2/2

4. (2 бали) Тіло масою 4 кг рухається вздовж осі ОХ, при цьому його координата змінюється за законом: x = 0,5 + 2t + 5t2. Визначте модуль рівнодійної сил, що діють на тіло.

 • а) 2 Н;
 • б) 8 Н;
 • в) 20 Н;
 • г) 40 Н.

5. (2 бали) Тіло рухається з прискоренням 2 м/с2 під дією двох взаємно перпендикулярних сил, модулі яких дорівнюють 6 і 8 Н. Визначте масу тіла.

 • а) 1 кг;
 • б) 5 кг;
 • в) 7 кг;
 • г) 20 кг.

6. (2 бали) На підлозі ліфта стоїть валіза масою 20 кг. Ліфт починає підніматися з прискоренням 2 м/с2. Визначте вагу валізи.

 • а) 20 Н;
 • б) 160 Н;
 • в) 200 Н;
 • г) 240 Н.

7. (3 бали) Унаслідок видовження пружини на 2,0 см виникла сила пружності 3 Н. Визначте потенціальну енергію пружини. За якого видовження пружини сила пружності дорівнюватиме 15 Н?

8. (3 бали) Брусок масою 500 г під дією підвішеного до нього тягарця масою 150 г пройшов від початку руху шлях 80 см за 2 с (рис. 2). Знайдіть коефіцієнт тертя ковзання.

Рис. 2

9. (4 бали) Автомобіль масою 3 т рухається на гору, розвиваючи силу тяги 3 кН. Із яким прискоренням рухається автомобіль, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,04, а ухил дороги — 0,03?

10. (4 бали) Тіло масою 0,2 кг, яке рухається зі швидкістю 12 м/с, наздоганяє тіло масою 0,4 кг, яке рухається зі швидкістю 3 м/с. Визначте кількість теплоти, що виділиться внаслідок абсолютно непружного удару цих тіл.

Звірте ваші відповіді з наведеними наприкінці підручника. Позначте завдання, які ви виконали правильно, визначте суму балів і поділіть її на два. Одержаний результат відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

• Тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою ви знайдете на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.