Фізика. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

Мета: визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу: період обертання, обертову частоту, лінійну швидкість, доцентрове прискорення й модуль рівнодійної сил, які надають кульці цього прискорення.

Обладнання: штатив із муфтою та стрижнем, нитка завдовжки 50-60 см, аркуш паперу, циркуль, терези з важками, секундомір, металева кулька, лінійка, динамометр.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

Накресліть на ватмані концентричні кола радіусами 15 і 20 см.

Експеримент

Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до таблиці.

1. Виміряйте масу кульки.

2. Зберіть установку (див. рисунок).

3. Розкрутіть маятник так, щоб траєкторія руху кульки якомога точніше повторювала одне з кіл, зображених на ватмані. Виміряйте інтервал часу і, за який кулька здійснить 5 обертів.

5. Проведіть аналогічний дослід для іншого кола.

Опрацювання результатів експерименту

4. Порівняйте виміряне і обчислене значення рівнодійної сил, визначте відносну похибку експериментальної перевірки рівності F = Fвим (див. п. 5 § 2).

Маса кульки

m, кг

Радіус кола

R, м

Час руху

t, с

Кількість обертів

N

Рівнодійна

Fвимір, Н

Період обертання

Т, с

Обертова частота

n, с-1

Лінійна швидкість

v, м/с

Доцентрове прискорення

aдоц, м/с2

Рівнодійна

F, Н

Аналіз результатів експерименту

Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) фізичні величини, які ви визначали; 2) точність проведеного експерименту та причини похибки.