Фізика. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

Мета: визначити прискорення руху кульки, яка скочується похилим жолобом.

Обладнання: металевий або дерев'яний жолоб, кулька, штатив із муфтою та лапкою, секундомір, вимірювальна стрічка, металевий циліндр або інший предмет для припинення руху кульки по жолобу.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Закріпіть жолоб у лапці штатива. Опустіть лапку, розташувавши жолоб під невеликим кутом до горизонту (див. рисунок).

2. У нижній частині жолоба розташуйте металевий циліндр.

3. У верхній частині жолоба зробіть позначку.

Експеримент

Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до таблиці.

1. Виміряйте відстань s від позначки до циліндра (ця відстань дорівнює модулю переміщення кульки вздовж жолоба).

2. Розташуйте кульку навпроти позначки та виміряйте час t1, за який скочується кулька (до моменту її удару об металевий циліндр).

3. Повторіть дослід ще тричі.

Опрацювання результатів експерименту

1. Обчисліть середній час руху кульки: tсер = (t1 + t2 + t3 +t4) / 4.

2. Обчисліть середнє значення прискорення кульки: aсер = 2s/t2сер.

3. Обчисліть абсолютну та відносну похибки вимірювання (див. п. 4, 5 § 2):

4. Округліть результати та запишіть результат вимірювання прискорення.

Номер досліду

Переміщення кульки

s, м

Час руху кульки

Прискорення кульки

асер, м/с2

Похибка вимірювання прискорення

Результат вимірювання прискорення

а = асер ± Δа, м/с2

відносна

εа, %

абсолютна

Δа, м/с2

ti, с

tсер, с

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент та його результати. Зробіть висновок, у якому зазначте: 1) величину, яку ви вимірювали; 2) результат вимірювання; 3) причини похибки; 4) вимірювання якої величини дає найбільшу похибку.

Творче завдання

Подумайте, від яких чинників залежить прискорення, з яким тіло скочується похилою площиною. Запишіть план проведення відповідного експерименту, проведіть його та зробіть висновок щодо правильності вашого припущення.