Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

Мета: визначити коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.

Обладнання: рулетка, терези з тягарцями (або динамометр), секундомір, трибометр, нерухомий блок, дерев'яний брусок, важок масою 100 г, міцна нитка завдовжки 1,5-2 м.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

1. Виміряйте масу m1 бруска 1.

2. Зберіть експериментальну установку (див. рис. 1).

Рис. 1

Експеримент

Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до таблиці.

1. Розташуйте брусок біля лівого краю трибометра й, утримуючи брусок, виміряйте відстань Н від тягарця до підлоги (див. рис. 1).

2. Відпустить брусок і виміряйте час t, через який тягарець торкнеться підлоги. Не змінюючи початкового розташування зв’язаних тіл, повторіть дослід ще тричі.

Номер досліду

Маса бруска m1, кг

Маса тягарця m2, кг

Висота падіння тягарця Н, м

Час падіння

Прискорення тягарця асер, м/с2

Коефіцієнт тертя ковзання μсер

Відносна похибка ε, %

t, с

tсер, c

Опрацювання результатів експерименту

1. Обчисліть середній час руху тягарця (tcep).

2. За формулою (1) визначте середнє прискорення руху тягарця (асер).

3. За формулою (2) визначте середнє значення коефіцієнта тертя ковзання.

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізуйте експеримент і його результати. У висновку зазначте: 1) величину, яку ви вимірювали; 2) результат вимірювання; 3) причини похибки.

Творче завдання

Запишіть план проведення експерименту щодо визначення прискорення вільного падіння з використанням установки, зображеної на рис. 2. За можливості проведіть експеримент.

Рис. 2