Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Бар’яхтар

Підбиваємо підсумки розділу І «Механіка». Частина 1. Кінематика

1. Ви згадали про механічний рух та основні фізичні величини, які характеризують рівномірний прямолінійний і рівноприскорений прямолінійний рухи.

2. Ви поглибили свої знання про рух тіла під дією сили тяжіння.

3. Ви вивчили рівномірний рух тіла по колу.

Завдання для самоперевірки до розділу І «Механіка». Частина 1. Кінематика

Завдання 1-4 містять тільки одну правильну відповідь.

1. (1 бал) Ученицю можна вважати матеріальною точкою, коли вимірюють:

 • а) її зріст;
 • б) масу;
 • в) тиск, який вона створює на підлогу;
 • г) відстань, яку вона долає.

2. (1 бал) Тіло, кинуте під кутом до горизонту, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:

 • а) найбільше в момент початку руху;
 • б) однакове в будь-який момент руху;
 • в) найменше в найвищій точці траєкторії;
 • г) збільшується під час підйому.

3. (1 бал) Автомобіль рухається прямолінійною трасою. Яка ділянка графіка (рис. 1) відповідає руху з найбільшим за модулем прискоренням, якщо вісь ОХ напрямлена вздовж траси?

Рис. 1

 • а) АВ;
 • б) ВС;
 • в) CD;
 • г) DE.

4. (2 бали) Малюк катається на каруселі, рухаючись колом радіуса 5 м. Якими будуть шлях l і модуль переміщення s малюка, коли диск каруселі виконає один повний оберт?

 • а) l = 0, s = 0;
 • б) l = 31,4 м, s = 0;
 • в) l = 0, s = 5 м;
 • г) l = 31,4 м, s = 5 м.

5. (2 бали) Пасажирський потяг завдовжки 280 м рухається зі швидкістю 72 км/год. По сусідній колії в тому самому напрямку рухається зі швидкістю 36 км/год товарний потяг завдовжки 700 м. Протягом якого інтервалу часу пасажирський потяг пройде вздовж товарного потяга?

6. (3 бали) За графіком проекції швидкості руху автомобіля (див. рис. 1) визначте переміщення та середню шляхову швидкість руху автомобіля за перші 5 с спостереження.

7. (3 бали) Рух тіла задано рівнянням х = 0,5 + 5t - 2t2 (м). Визначте переміщення тіла за перші 2 с руху; швидкість руху тіла через 3 с. Вважайте, що в обраній системі відліку тіло рухалося вздовж осі ОХ.

8. (3 бали) Із точки А, розташованої на висоті 2,75 м над поверхнею землі, вертикально вгору кинули м’яч зі швидкістю 5 м/с. Коли м’яч досяг найвищої точки свого підйому, із точки А з тією самою швидкістю кинули вгору другий м’яч. Визначте висоту, на якій зіткнуться м’ячі.

9. (4 бали) Каскадер перестрибує з одного даху на інший (дахи розташовані на одній висоті). Якою має бути найменша швидкість руху каскадера, якщо відстань між дахами становить 4,9 м? Якої найбільшої висоти сягне при цьому каскадер?

10. (4 бали) Тіло рухається вздовж осі ОХ із початковою швидкістю 4 м/с. Скориставшись графіком x(t) (рис. 2): 1) запишіть рівняння координати; 2) побудуйте графік залежності vx(t).

Рис. 2

Звірте ваші відповіді з наведеними наприкінці підручника. Позначте завдання, виконані правильно, і полічіть суму балів. Поділіть цю суму на два. Одержаний результат відповідатиме рівню ваших навчальних досягнень.

Тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою ви знайдете на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання».