Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Бар’яхтар

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

Мета: визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу: період обертання, обертову частоту, лінійну швидкість, доцентрове прискорення й модуль рівнодійної сил, які надають кульці цього прискорення.

Обладнання: штатив із муфтою та стрижнем, нитка завдовжки 50-60 см, аркуш паперу, циркуль, терези з важками, секундомір, металева кулька, лінійка, динамометр.

ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ

Підготовка до експерименту

Накресліть на ватмані концентричні кола радіусами 15 і 20 см.

Експеримент

Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до таблиці.

Опрацювання результатів експерименту

Маса кульки m, кг

Радіус кола R, м

Час руху t, с

Кількість обертів N

Рівнодійна Fвимір, Н

Період обертання Т, с

Обертова частота n, с-1

Лінійна швидкість v, м/с

Доцентрове прискорення aдоц, м/с2

Рівнодійна F, Н

Аналіз результатів експерименту

Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) фізичні величини, які ви визначали; 2) точність проведеного експерименту та причини похибки.