Підручник по Всесвітній історії. Історія України. 6 клас. Бандровський - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник по Всесвітній історії. Історія України. 6 клас. Бандровський - Нова програма

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми з історії 6 класу. Запропонована в підручнику методика дає змогу реалізувати в повному обсязі змістові лінії навчального курсу. Матеріал спрямований на формування історичного мислення школярів, враховано принципи й підходи компетентнісно орієнтованого навчання історії.

Вступ: історія як наука та шкільний предмет

§ 1. Лічба часу в історії стародавнього світу. Практичне заняття 1

Розділ 1. Життя людей за первісних часів

§ 2-3. Початок історії. Виникнення людини та її розселення

§ 4. Зародження мистецтва та релігійних вірувань

§ 5. Заняття та спосіб життя первісних людей

§ 6. Суспільна організація та організація влади за первісних часів

§ 7. Трипільська культура на землях України

§ 8. Основні стоянки та пам'ятки первісних людей на території України. Практичне заняття 2

Розділ 2. Цивілізації Давнього Сходу

Давній Єгипет

§ 9. Виникнення Єгипетської держави

§ 10. Міфи та релігія Давнього Єгипту. Практичне заняття 3

§ 11. Господарське, суспільне та повсякденне життя давніх єгиптян

§ 12. Розквіт і занепад Єгипту

§ 13. Освіта, наукові знання, образотворче мистецтво та архітектура давніх єгиптян

Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько–скіфський світ

§ 14. Найдавніші держави Дворіччя

§ 15. Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство

§ 16. Великі імперії Західної Азії

§ 17. Кімерія і Скіфія

§ 18. Історичні джерела про скіфів. Практичне заняття 4

Давні Індія та Китай

§ 19. Давня Індія

§ 20. Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії

§ 21. Піднебесна імперія та перші володарі Давнього Китаю

§ 22. Суспільне та культурне життя давніх китайців

§ 23. Писемність, освіта та наукові знання у Давньому Китаї. Практичне заняття 5

Розділ 3. Історія давньої Греції

Становлення античної грецької цивілізації

§ 24. Природа та населення Давньої Греції

§ 25. Давньогрецька міфологія та релігія. Практичне заняття 6

§ 26. Мінойська палацова цивілізація

§ 27. Ахейська палацова цивілізація

§ 28. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів

§ 29. Велика грецька колонізація

§ 30. Афінська та Спартанська держави

§ 31. Побут і виховання спартанців. Практичне заняття 7

Антична грецька цивілізація класичної доби

§ 32. Греко-перські війни (500–449 рр. до н. е.)

§ 33. Розквіт Афінської демократії

§ 34. Господарство та повсякденне життя в Давній Греції

§ 35. Освіта, наука, виховання та сімейне життя в Давній Греції

§ 36. Мистецтво Давньої Греції. Практичне заняття 8

§ 37. Підкорення Греції Македонією

Доба еллінізму

§ 38. Утворення імперії Александра Македонського

§ 39. Історичні джерела про Александра Македонського. Практичне заняття 9

§ 40. Елліністичні держави в 4-2 ст. до н. е. Культура еллінізму

§ 41. Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України. Практичне заняття 10

Розділ 4. Історія давнього Риму

Давній Рим за царської та республіканської доби

§ 42. Природні умови Італії та виникнення міста Рим

§ 43. Римська республіка 5 – середини 3 ст. до н. е.

§ 44. Римська Республіка в 2 ст. до н. е.

§ 45. Релігія, сім'я, виховання та господарство давніх римлян

§ 46. Диктатура Гая Юлія Цезаря

§ 47. Історичний портрет Цезаря. Практичне заняття 11

Римська імперія

§ 48. Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа

§ 49. Римська імперія в 1-2 ст.

§ 50. Місто Рим та повсякденне життя його мешканців

§ 51. Римська імперія в 3-4 ст.

§ 52. Виникнення християнства

§ 53. Культура Давнього Риму. Практичне заняття 12

§ 54. Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії

§ 55. Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов'ян. Практичне заняття 13