Біологія. 10 клас. Балан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. 10 клас. Балан

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини.

У 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації (молекулярному, клітинному та організмовому) та узагальните набуті раніше знання. Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу. Сподіваємося, ви усвідомите необхідність оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси.

Вступ

§ 1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками

Нарис з історії розвитку біологічної науки

§ 2. Рівні організації життя

§ 3. Методи досліджень у біології. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства

Розділ I. Молекулярний рівень організації життя

Тема 1. Неорганічні речовини організмів

§ 4. Елементний склад організмів

§ 5. Роль неорганічних речовин в життєдіяльності організмів

§ 6. Функції води в життєдіяльності організмів

Тема 2. Органічні речовини

§ 7. Органічні речовини живих істот. Ліпіди

§ 8. Вуглеводи: різноманітність, властивості та функції

§ 9. Білки: будова та властивості

§ 10. Функції білків

§ 11. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК. АТФ

§ 12. Будова, властивості та функції ДНК

§ 13. Біологічно активні речовини. Вітаміни, гормони, фактори росту

Розділ II. Клітинний рівень організації життя

Тема 1. Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро

§ 14. Клітина - основна структурно-функціональна одиниця організмів. Методи цитологічних досліджень

§ 15. Будова та функції клітинних мембран

§ 16. Надмембранні і підмембранні комплекси клітин

§ 17. Будова та функції ядра клітин еукаріотів. Нуклеоїд прокаріотів

§ 18. Особливості організації каріотипу різних організмів

Тема 2. Цитоплазма клітин

§ 19. Цитоплазма. Клітинні включення

§ 20. Одномембранні органели

§ 21. Двомембранні органели: мітохондрії та пластиди

§ 22. Рибосоми. Органели руху. Клітинний центр

§ 23. Будова клітин прокаріотів. Гіпотези походження еукаріотів

Тема 3. Клітина як цілісна система

§ 24. Клітинний цикл. Мітоз

§ 25. Мейоз

§ 26. Загальна характеристика обміну речовин і перетворення енергії в клітинах

§ 27. Пластичний обмін. Біосинтез білків і нуклеїнових кислот

§ 28. Хемосинтез і фотосинтез

§ 29. Сучасна клітинна теорія. Можливості та перспективи використання цитотехнологій

Розділ III. Організмовий рівень організації життя

Тема 1. Неклітинні форми життя

§ 30. Будова, хімічний склад і властивості вірусів

§ 31. Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу і клітини

§ 32. Роль вірусів у природі та житті людини. Вірусні інфекції людини і тварин

§ 33. Профілактика та лікування вірусних інфекцій

§ 34. Віроїди і пріони

Тема 2. Одноклітинні організми

§ 35. Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотичних організмів

§ 36. Роль прокаріотів у природі та житті людини

§ 37. Особливості організації одноклітинних еукаріотів

§ 38. Особливості процесів життєдіяльності одноклітинних еукаріотів

§ 39. Роль протистів у природі та господарстві

Тема 3. Багатоклітинні організми

§ 40. Багатоклітинні еукаріоти

§ 41. Тканини рослин

§ 42. Тканини людини та тварин. Гістотехнологія

§ 43. Органи та системи органів

§ 44. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

Узагальнення. Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного та організмового рівнів життя

Короткий словник термінів і понять