Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Україна — член європейського та світового співтовариства

Відомий американський дипломат Строуб Телботт схарактеризував незалежну Україну як ключовий елемент у новій Європі після холодної війни, зважаючи на її геополітичне становище та природні ресурси. Україна на європейському континенті займає п’яте місце за кількістю населення, друге — за розмірами території, а за економічними можливостями, інтелектуальним і науково-технічним потенціалом належить до найбільших розвинутих європейських держав. На вашу думку, який статус має Україна в Європі та світі? Яка роль належить їй у геополітичному просторі?

§ 51 СВІТОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ

Останнє десятиріччя XX ст. увійшло в історію насамперед суттєвими геополітичними змінами. Серед нових політичних реалій було утворення Української незалежної держави. Поява на політичній мапі світу незалежної України, яка розташована в центрі Європи, започаткувала глобальні трансформації не лише в цьому регіоні, а й в усьому світі. Підписанням Україною на початку 1992 р. Гельсінського заключного акта — документа, що визначав стандарти міжнародної поведінки та врегульовував відносини між державами-учасницями, було увінчано самовизначення й визнання державності українського народу іншими країнами. Водночас це дало змогу Україні розпочати діяльність у міжнародних структурах на правах рівного партнерства.

Мовою документів

Із Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі

Держави-учасниці будуть поважати суверенну рівність і своєрідність одна одної, а також усі права, притаманні їх суверенітету і які він охоплює, до числа яких входить, зокрема, право кожної держави на юридичну рівність, на територіальну цілісність, на свободу і політичну незалежність. Вони будуть також поважати право одна одної вільно обирати й розвивати свої політичні, соціальні, економічні та культурні системи, так само як і право встановлювати свої закони й адміністративні правила.

Поміркуйте, які основні принципи безпеки та співробітництва в Європі закладено в документі?

Україна виявила бажання будувати відносини з іншими країнами на засадах рівноправності, суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи, визнання територіальної цілісності та непорушності історичних кордонів. Вона оголосила про відсутність територіальних претензій, вважаючи свою територію неподільною й недоторканною.

Не переслідуючи агресивних цілей, Україна підтвердила дотримання умов Договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь СРСР — США від 31 липня 1991 р. Україна одна з перших відмовилася від ядерної зброї, створила без’ядерну зону в Центральній і Східній Європі. Наша держава бере участь у розробці основних документів ОБСЄ (Організація з безпеки та співпраці в Європі) та створенні моделі загальноєвропейської безпеки. Україна дотримується угоди про звичайні сили в Європі 1990 р. і формує свій військовий потенціал у межах необхідних лише для оборонних цілей. Така зовнішньополітична стратегія зумовила визнання України багатьма державами та встановлення з нею дипломатичних відносин. Уже в січні 1993 р. Україну як незалежну державу визнали 132 держави світу, з них 106 встановили з нею дипломатичні стосунки.

Виваженість зовнішньої політики України сприяє розвитку відносин з європейськими державами. Для суверенної України важливим геополітичним чинником є загальноєвропейський процес, входження до європейського і світового загалу на засадах цінностей західної демократії.

Мовою документів

З Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.

Українська РСР як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах.

Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.

Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права.

Які цінності та принципи закладено Україною в основу міжнародних взаємин? На ваш погляд, чи ці принципи діють сьогодні?

Україна багаторазово обиралась до Ради Безпеки ООН — органу, відповідального за підтримання миру й безпеки в усьому світі. Наша держава надає виняткового значення питанню зміцнення ООН як центру багатосторонніх зусиль у вирішенні складних та комплексних викликів.

Обрання України до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН на період 2016—2017 рр., уже вдруге за часів незалежності, стало підтвердженням визнання авторитету й ролі нашої держави на міжнародній арені, послідовності та неупередженості її зовнішньої політики, відданості принципам демократії й верховенства права, практичного внеску в розбудову миру та стабільності.

Серед питань, на яких Україна зосередилась під час роботи в Раді, були такі:

протидія російській агресії проти територіальної цілісності та політичної незалежності України;

посилення миротворчого потенціалу ООН;

посилення спроможностей ООН із запобігання конфліктам та посередництва;

боротьба з тероризмом;

відповідь на виклики щодо змін навколишнього середовища;

просування порядку денного щодо жінок, миру та безпеки, а також дітей у збройних конфліктах.

Ідеї для дослідження

Україна приділяє особливу увагу діяльності ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник своєї зовнішньої політики. За практично 25 років своєї миротворчої діяльності Україна взяла участь у більш ніж 20 місіях ООН — від Гватемали до Тимор-Леште, від Хорватії до Мозамбіку, надавши ООН понад 34 тис. військовослужбовців і представників МВС. У 2017 р. близько 500 військовослужбовців Збройних Сил України та працівників Міністерства внутрішніх справ України беруть участь у 7 миротворчих операціях ООН (у ДРК, на Кіпрі, у Косово, Кот-д’Івуарі, Ліберії, Судані та Південному Судані). Наша держава є одним з лідерів за кількістю наданих до операцій ООН з підтримання миру бойових і транспортних вертольотів.

За матеріалами сайту Міністерства закордонних справ України, mfa.gov.ua

Поміркуйте, чому для України важливою є участь у миротворчих операціях ООН. Які вигоди наша країна отримує від цього?

Представники України активно працюють у різноманітних комітетах ООН. Наша держава бере активну участь у міжнародній співпраці зі сталого розвитку, спрямованій на комплексне вирішення завдань охорони довкілля, соціального розвитку й економічного зростання на глобальному, регіональному та національному рівнях. Велика увага в рамках співпраці між Урядом України та ООН є боротьба з наслідками Чорнобильської катастрофи. Україна є активним учасником діяльності із забезпечення прав людини, вона приєдналась до всіх основних угод у цій галузі.

Наша країна отримує значну технічну, консультативну та фінансову допомогу від спеціалізованих установ ООН, її фондів і програм, зокрема у сферах демократичного врядування, подолання бідності, досягнення Цілей сталого розвитку, підтримки державного управління, боротьби з ВІЛ/СНІД та іншими тяжкими хворобами, захисту довкілля. У контексті подолання гуманітарних наслідків агресії РФ проти нашої держави триває активна співпраця між Україною та організаціями системи ООН у гуманітарній сфері на Донбасі. Упродовж 2016 р. організації системи ООН реалізували в Україні щорічний План гуманітарного реагування ООН, у рамках якого на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню було мобілізовано 97,5 млн дол. США.

Ще однією міжнародною організацією, до якої належить Україна, є СОТ. Світова організація торгівлі (СОТ) — це міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням. Головними цілями Організації є забезпечення тривалого і стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв’язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних процедур.

СОТ було створено в січні 1995 р., і на 1 січня 2018 р. її членами були 164 держави. Членство в СОТ передбачає обов’язкову участь у всіх багатосторонніх угодах, крім декількох з обмеженим колом учасників.

Україна приєдналась до СОТ у 2008 р., що відкрило нові перспективи для розвитку національної економіки.

Ідеї для дослідження

12 грудня 2017 р. в рамках 11-ї Конференції міністрів Світової організації торгівлі в Буенос-Айресі заступник Міністра — Торговий представник України Наталія Микольська взяла участь у підписанні спільної Декларації про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері. Понад 100 країн-учасниць декларації, у тому числі й Україна, погодилися працювати над тим, щоб торговельна політика країн була більш відповідальною щодо гендерних питань. Кроки для реалізації декларації передбачають обмін досвідом щодо правил і програм, з метою заохочення участі жінок у національних та міжнародних економічних відносинах шляхом обміну інформацією через СОТ Підписанти декларації залучені до обміну найкращими практиками щодо проведення гендерного аналізу торговельної політики та моніторингу їх наслідків. Крім того, вони співпрацюють у СОТ з метою усунення бар’єрів для розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері та розширення їх участі в торгівлі.

Джерело: https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/13/632150/

Поміркуйте, про що говорить наведений факт. Які питання він піднімає? Чи є цей факт важливим для України й чому?

На абсолютно рівних умовах і правах з іншими членами організації, наша держава бере безпосередню участь у формуванні новітніх правил торгівлі на світовому ринку в рамках поточного раунду багатосторонніх торговельних переговорів з метою максимального врахування національних інтересів України в торговельно-економічній сфері.

Уряд України здійснює активну зовнішньоторговельну політику шляхом участі нашої країни в багатосторонніх торговельних переговорах та проводить ефективну роботу, спрямовану на реалізацію переваг членства України в СОТ з метою розширення експортних можливостей вітчизняних товаровиробників і захисту економічних інтересів держави на зовнішніх ринках. З моменту вступу до СОТ Україна здобула розширені можливості для використання інструментів торговельного захисту, захисних заходів у зв’язку з платіжним балансом, певних нетарифних заходів, механізму врегулювання суперечок тощо. Завдяки приєднанню України до Угоди СОТ про державні закупівлі для українських підприємців стало реально отримати доступ до державних тендерів за кордоном.

Рефлексія до засвоєного