Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50 СИСТЕМА БЕЗПЕКИ. УРЯДОВІ Й НЕУРЯДОВІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Систему міжнародної безпеки було створено з метою забезпечення та посилення безпеки міжнародної спільноти. Її можна розглядати як:

політику, спрямовану на забезпечення міжнародної безпеки та гарантії миру;

забезпечення економічних, політичних, соціальних, військових, міжнародних відносин, що сприяють захисту від зовнішніх загроз та виключають можливість виникнення конфліктів;

умови, необхідні для забезпечення суверенітету держав, рівноправних міжнародних відносин;

метод захисту безпеки громадян, суспільства та національних інтересів держав.

Ефективність системи міжнародної безпеки залежить від політики її забезпечення, існування сукупності міжнародних, державних і громадських інститутів та засобів забезпечення безпеки.

Суб’єктами міжнародної безпеки є держави й міжнародні організації, що беруть участь у виробленні норм міжнародного права в цій галузі. Об’єктами, відповідно, виступають народи, громадяни різних держав, відповідні організації та інститути, держави, людство загалом.

Ефективність системи міжнародної безпеки залежить від таких чинників:

стан і тенденції розвитку міжнародних відносин на регіональному та субрегіональному рівнях;

внутрішнє становище держав і перспективи його розвитку;

характер загроз, що впливають на безпеку держав;

ефективність існуючих систем безпеки, їх здатність до адаптації до нових реалій;

можливості запровадження нових систем безпеки та характеру їхньої взаємодії з існуючими.

Сучасна система міжнародної безпеки побудована на таких принципах:

універсальний характер, однаковий рівень безпеки для всіх країн;

розширення міжнародної співпраці в забезпеченні безпеки;

об’єднання зусиль для усунення агресії й унеможливлення причин її виникнення;

застосування різноманітних засобів підтримання миру;

довіра, прозорість світової політики, системність безпеки.

Меті забезпечення миру в усьому світі слугують організації, що сприяють створенню систем колективної безпеки та об’єднання збройних сил різних держав. Прикладом такої організації є НАТО. Крім того, функцію забезпечення миру виконують миротворчі збройні сили ООН, так звані «блакитні шоломи».

Сьогодні держави не є єдиними учасниками міжнародного політичного процесу. Крім них, учасниками цього процесу виступають міжнародні урядові та неурядові організації.

Питання для обміркування

Пригадайте, які міжнародні організації ви знаєте. Яка їх роль і функції в системі міжнародних відносин?

Міжнародні урядові організації утворюються двома чи більше країнами, представники яких регулярно зустрічаються, щоб погодити свої інтереси й виробити плани та принципи спільних дій. Держави добровільно приєднуються до таких організацій. І хоча формально виконання рішень таких організацій — справа доброї волі уряду кожної окремої країни, деколи міжнародні організації змушують своїх членів дотримуватися прийнятих рішень, навіть якщо вони суперечать їхнім інтересам. Найвпливовішою всесвітньо відомою міжнародною організацією є Організація Об’єднаних Націй (ООН). Статут проголошував рівноправність усіх людей, повагу прав людини й основних свобод. Згодом цей розділ було доповнено Декларацією прав людини.

Питання для обміркування

Пригадайте, коли було прийнято цей документ і його основні положення?

ООН охоплює багато інших організацій і фондів, які опікуються різними проблемами, що стоять перед людством. Так, мета Міжнародної Організації Праці (МОП) — сприяти забезпеченню принципів права й рівності в галузі праці, у тому числі рівності чоловіків і жінок, а також сприяти розвиткові соціального забезпечення. ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури — намагається вкоренити в людській свідомості ідеї захисту миру на основі освіти, культури й комунікацій. ЮНЕСКО опікується відбудовою шкіл у країнах, розорених війною, та захистом пам’яток культури.

В Україні діють такі установи ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Фонд народонаселення ООН (ЮНФПА), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБООН), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародна організація праці (МОП) та Програма ООН-СНІД в Україні (ЮНЕЙДС). У країні також діють асоційовані організації ООН, як-от Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий Банк. Ці установи працюють у різних сферах і мають їхні власні стратегії, але їх об’єднує загальна стратегічна ціль: допомогти народу України побудувати краще майбутнє для країни.

Ідеї для дослідження

Уважно прочитайте Статтю 1 Статуту ООН:

Організація Об’єднаних Націй переслідує Цілі:

1. Підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою приймати ефективні колективні заходи для запобігання та усунення загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру, і проводити мирними засобами, в згоді з принципами справедливості і міжнародного права, залагоджування або вирішення міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть привести до порушення миру;

2. Розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для зміцнення загального світу;...

На вашу думку, чому ООН не забезпечила реалізацію положень статті під час військової агресії Росії в Україні? Які важелі впливу має застосувати ООН, щоб врегулювати такого роду конфлікти?

Важливою європейською організацією вважають Раду Європи (РЄ) — міжурядову організацію, утворену в травні 1949 р. в Лондоні. Головними органами РЄ є Комітет Міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи та Консультативна Парламентська Асамблея. При Раді Європи функціонують Європейська Комісія з прав людини, Європейський Суд з прав людини, Європейський Центр Молоді, Європейський Молодіжний Фонд, Інформаційний Центр охорони природи. Основні органи Ради Європи розміщені в Страсбурзі (Франція). У листопаді 1995 р. Україна стала 37-м членом Ради Європи. Після вступу до РЄ в Україні піднялось на новий рівень питання дотримання прав людини, введено інститут спеціальних уповноважених з прав людини на місцях, розпочався процес приведення законодавства у відповідність до європейських конвенцій.

Однією з найвпливовіших міжурядових організацій у світі є Організація Північноатлантичного Альянсу — НАТО, що було створене у квітні 1949 р. До його складу ввійшли 9 європейських (Велика Британія, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія і Франція) і дві північноамериканські держави (Канада і США). З 2009 р. до складу НАТО входить 28 держав. 20 грудня 1991 р. розпочався другий етап розширення НАТО на схід, який ознаменувався створенням Ради Північноатлантичного Співробітництва (РПАС). 23 лютого 1992 р. відбувся перший візит Генерального секретаря НАТО М. Вернера до Києва, внаслідок якого Україна була офіційно запрошена до участі в цій Раді на постійній основі. У 1994 р. Україна першою із країн СНД приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру», а в 1998 р. указом Президента України було затверджено офіційну програму співробітництва з НАТО.

Україна вже тривалий час є особливим партнером НАТО. З 1992 р. українські національні підрозділи беруть участь у колективних операціях з підтримання міжнародного миру та безпеки. Вони пройшли окрему якісну військову підготовку разом із силами Альянсу. Коли почалася збройна агресія Росії, то ті підрозділи, що пройшли школу міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, демонстрували відчутно кращу боєготовність і зазнавали менших втрат.

Бюро корисної інформації

У 2014 р. перед ЗСУ постало питання, як нарощувати потенціал для відсічі російської агресії, було погоджено однозначну відповідь: рухатись у напрямі євроатлантичної інтеграції... наш найближчий партнер — США прийняв рішення щодо створення спеціального механізму підтримки ЗСУ, який передбачав саме практичні кроки, які посилюють політичне партнерство. зокрема розгортання центру бойової підготовки на базі Яворівського полігону із залученням іноземних інструкторів. Дуже швидко до ініціативи виявили готовність приєднатися інші країни — направити інструкторів та готувати наші підрозділи. У рамках комітету відбувається робота Багатонаціональної тренувальної групи — Україна готує в Яворові підрозділи ЗСУ за стандартами НАТО... Всі існуючі форми та механізми такої взаємодії з НАТО та іншими партнерами прописані в Стратегічному оборонному бюлетені. Завдяки цьому ЗСУ працює на основі єдиного бачення з партнерами, єдиних цілей.

Джерела: http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/inform-center/statements/6552-objednati-zusillya-navishho-ukrajini-pogliblenne-partnerstva-z-nato

Подискутуйте на тему «Україна — НАТО: за і проти», наведіть аргументи.

На відміну від урядових, міжнародні неурядові організації утворюються не на основі договору між державами, а шляхом об’єднання фізичних або юридичних осіб, діяльність яких здійснюється поза межами зовнішньої політики держав. Однією з найвідоміших неурядових організацій є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Це незалежна нейтральна міжнародна гуманітарна організація, яку було засновано в Женеві в 1863 р. як Міжнародний Комітет Допомоги Пораненим. Міжнародний Комітет Червоного Хреста надає допомогу жертвам збройних конфліктів, а в мирний час займається поширенням знань про міжнародне гуманітарне право. Її міжнародна місія визначена Женевськими конвенціями (1949 р.) та Додатковими протоколами (1977 р.). За свою діяльність Комітет тричі отримував Нобелівську премію, останній раз — у 1963 р.

Інший приклад неурядової міжнародної організації — Римський клуб, заснований у 1968 р. італійським менеджером і громадським діячем Ауреліо Печчеі й шотландським ученим-хіміком Адександером Кінгом. Мета організації — стимулювати зміни в житті людства.

Яскрава особистість

Ауреліо ПЕЧЧЕЇ (1908—1984) — італійський учений, гуманіст, менеджер і громадський діяч, засновник і перший президент Римського клубу, що досліджує глобальні моделі розвитку людства, автор книг і документів з глобальної проблематики й концепції сталого розвитку.

У своїй праці «Людські якості», глава 5. Труднощі зростання, писав:

...Я хотів сфокусувати увагу Клубу на кількох основних ідеях, головна з яких зводилася до того, що в людських системах всі елементи взаємопов’язані і що в даний час найбільше значення набувають саме ті, які безпосередньо залежать від людини. Якби це положення прозвучало досить переконливо, воно логічно спричинило б за собою питання, які саме сторони людської поведінки відповідальні за глобальну кризу і які зміни тут необхідні. У цьому зв’язку можна було б підкреслити, що ці зміни цілком у межах людських можливостей і людина повинна прагнути знайти можливості застосувати їх.

Прокоментуйте думку автора. Чи погоджуєтеся ви з висловленою ідеєю? Відповідь аргументуйте.

Для цього Клуб намагається визначати найнагальніші проблеми, що стоять перед людством, аналізувати їх у глобальному контексті, досліджувати можливі альтернативні вирішення цих проблем та розробляти сценарії подій у майбутньому. Римський Клуб намагається поширювати це знання як серед тих, хто приймає рішення на найвищому рівні, так і серед широкого загалу.

На сьогоднішній день у світі нараховується більше шести тисяч міжнародних неурядових організацій, що свідчить, насамперед, про глобалізацію світової системи та зростання транснаціональних взаємодій. Міжнародні неурядові організації можна розглядати як перші елементи глобального громадянського суспільства. Міжнародні організації виступають ареною спілкування урядів незалежних держав. Так, ООН дає змогу спілкуватись навіть урядам країн, які не визнають одна одну, і які не могли б вирішити спірні питання в іншому місці. Вони виконують регулювальну функцію. Це дуже важливо, скажімо, для встановлення загальних стандартів метеорологічних спостережень і статистики, що дозволяє спростити спостереження за погодою у світі. Цим опікується Всесвітня метеорологічна організація. Всесвітня організація охорони здоров’я встановлює міжнародні стандарти здоров’я людини, а Світова Організація Торгівлі регулює торговельні стосунки між державами.

У наш час, коли у світі все більше відчувається дефіцит різноманітних ресурсів, дуже важливою стає розподільча функція міжнародних організацій. Так, Світовий банк дозволяє отримувати фінансову допомогу у вигляді кредитів країнам, яким вона потрібна. Цю функцію виконують й інші організації.

Рефлексія до засвоєного