Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Підприємництво

Чи доводилося вам чути вислів «підприємлива людина»? У зв’язку із чим такий вислів було вжито? Що для вас означає «підприємлива людина»? Якими якостями, на вашу думку, вона повинна володіти?

§ 43 ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

Економічна система перебуває у стані постійних змін і руху. На ринках з’являються нові вироби та послуги, а ті, що існували раніше, вдосконалюються або зникають. У споживачів виникають нові потреби, змінюються смаки й уподобання. Життя економічної систем забезпечує підприємництво, яке існує завжди, коли існує ринок. Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, проте це не єдина риса підприємництва. Традиційний бізнесмен також ставить перед собою за мету отримання прибутку, але поняття «підприємець» і «бізнесмен» не тотожні. Відрізняє їх творчість і інноваційність, притаманні підприємництву, пошук нових можливостей, або намагання вести старий традиційний бізнес по-новому. Поняття ж бізнесу є ширшим, воно включає будь-яку ініціативну діяльність з метою отримання прибутку. Відповідно, і доходи підприємства можна умовно розділити на дві частини. Перша — дохід від «традиційної» ділової діяльності, другу ж частину підприємець отримує як винагороду за інноваційність, ризикованість, спроможність краще реалізувати виробничі фактори у своїй діяльності. Такий дохід можна назвати підприємницьким, і саме він становить сутність підприємницької діяльності.

Обираючи шлях підприємницької діяльності, особа робить свій вибір, усвідомлюючи можливі ризики. Для того щоб втілювати свої ідеї, підприємець має ефективно поєднувати фактори виробництва, орієнтуватися в ринковій ситуації, а найголовніше — розуміти не лише сьогоднішні потреби споживачів, а й те, які товари та послуги знадобляться їм завтра. Для цього підприємець повинен шукати можливості використання новітніх ідей, технологій, способів задоволення потреб споживачів, виходу в нові сфери діяльності. Таким чином, сучасне підприємництво — це специфічна діяльність людей, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності вільно, за власною ініціативою.

Прокоментуйте філософські думки

Інновація — дітище підприємництва, а підприємець — творець інновації.

Йозеф Шумпетер, економіст, соціолог

Коли ви бачите успішний бізнес, це означає, що хтось колись прийняв сміливе рішення.

Пітер Друкер, соціальний еколог

Одні бачать у підприємцеві вовка, якого слід убити. Інші вважають, що підприємець — корова, яку можна без кінця доїти. І лише небагато бачать у ньому коня, який тягне воза.

Вінстон Черчилль, державний діяч Великої Британії

Як ви розумієте ці вислови? Чи погоджуєтеся ви з ними? На ваш погляд, яка роль підприємців у суспільстві?

За визначенням Господарського кодексу України, підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Законодавство надає підприємцям право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Водночас здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Ідеї для дослідження

Серед особистісних рис, які повинен мати сучасний підприємець, дослідники називають такі:

здатність до новаторства й пошуку нових можливостей;

нестандартність рішень;

орієнтація на високу якість й ефективність;

відповідальність, надійність, чесність;

цілеспрямованість;

готовність до ризику;

ініціативність, рішучість;

висока поінформованість, постійне самовдосконалення.

Доповніть список. Спробуйте проаналізувати, наскільки вам притаманні ці риси. Як гадаєте, чи могли б ви стати підприємцем? Чому?

Українське законодавство визначає такі принципи здійснення підприємницької діяльності:

вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності;

самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, встановлення цін на власну продукцію та послуги;

вільний найм підприємцем працівників;

комерційний розрахунок та власний комерційний ризик;

вільне розпорядження прибутком, що залишається в підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємницьку діяльність в Україні можуть здійснювати і фізичні особи (підприємці), і юридичні особи, зареєстровані відповідно до законодавства.

Попри величезну різноманітність форм і видів підприємницької діяльності, в цілому її можна згрупувати за деякими сферами. Це виробниче, комерційне, посередницьке, консультаційне, фінансове та страхове підприємництво.

Питання для обміркування

На вашу думку, заради чого працює підприємець?

Розмірковуючи про мету підприємницької діяльності, зрозуміло, що підприємці працюють заради прибутку, грошей та покращення власних статків. Підприємницька діяльність відіграє важливу роль у національному господарстві держави, саме вона дозволяє підвищити ефективність виробництва, прискорити розвиток економіки та загальний добробут населення.

Але часто між підприємцями й суспільством виникає протистояння. Оскільки часто підприємці, намагаючись збільшити прибутки і здешевити виробництво, забруднюють довкілля, завищують ціни на свою продукцію, ухиляються від сплати податків або затримують виплату заробітної плати своїм працівникам.

На противагу такій поведінці у світі все більшої ваги набуває концепція соціальної відповідальності підприємства. Задовольнивши потребу в отриманні певного рівня прибутку, підприємці починають брати більш активну участь у суспільно важливій діяльності, допомагати вирішити проблеми, що постали перед громадою, країною або людством у цілому.

Яскрава особистість

Блейк МАЙКОСКІ — американський підприємець, письменник і філантроп, засновник компанії Toms Shoes. Його бізнес ґрунтується на наданні допомоги нужденним після кожної покупки пари взуття компанії.

Основною діяльністю компанії є розробка і продаж взуття, а також окулярів. З моменту відкриття TOMS дотримується жорсткого правила: після кожного продажу пари взуття таку саму пару жертвують страждаючим захворюваннями ніг дітям з бідних сімей, що живуть по всьому світу. Також частина прибутку з кожної проданої пари окулярів жертвують на програму збереження й відновлення зору для жителів країн, що розвиваються.

Яка мета такого підприємництва? На що воно спрямоване? Чи знаєте ви подібні приклади підприємництва?

Суспільство від соціальної відповідальності підприємств отримує вигоди як-от загальне покращення стану економіки та довкілля, соціальна захищеність населення, зокрема через надання адресної допомоги тим, хто потребує її найбільше. З’являється можливість залучення додаткових ресурсів до різноманітних соціальних сфер, наприклад, освіти або медицини, підтримка різноманітних громадянських ініціатив і проектів, розвитку громадянської активності населення. Дотримання соціальної відповідальності вимагає від підприємства додаткових витрат, але ці витрати в довгостроковій перспективі приносять бізнесу вигоди. Дотримання високих стандартів якості збільшує довіру споживачів до підприємства та його продукції. Важливим наслідком соціальної відповідальності є репутація підприємства в суспільстві, що спрощує будувати свої стосунки з громадськістю.

Хоча не існує загальновизнаного визначення соціальних підприємств, усі вони відповідають одному критерію: це наявність соціального ефекту, тобто впливу на життя суспільства. Такі підприємства працевлаштовують людей, зокрема таких, які вимагають відповідної інфраструктури, тобто людей з особливими потребами, чи тих, які належать до групи ризику: реабілітованих безхатніх, колишніх ув’язнених або алко- чи наркозалежних. Також соціальні підприємства допомагають створити нові робочі місця для вразливих категорій населення, молоді, внутрішньо переміщених осіб тощо, зменшуючи рівень безробіття. Такі підприємства беруть на себе надання соціальних послуг різним групам населення: людям похилого віку, сім’ям з дітьми, людям з особливими потребами. Надаючи ці послуги, вони також зменшують потребу в державних соціальних працівниках, що надають ці послуги, та бюджетних видатках.

Ідеї для дослідження

ТОВ «Ноувейст Юкрейн» і споріднена громадська організація «Україна без сміття» були створені у 2015 р. з місією: «Ми прагнемо системних змін заради чистого та безпечного довкілля». Мета: покращити стан навколишнього середовища, залучаючи громади до сортування сміття. У рамках проекту працює мобільний пункт прийому вторсировини «Майстер добрих справ», який забирає відсортоване сміття в населення. У рамках проекту також здійснюється продаж постерів та контейнерів для сортування цінного упаковування (пластик, метал, скло, папір). Кошти від продажу контейнерів і вторсировини спрямовуються на покриття адміністративних витрат (оренда, паливо, зарплатня та інше), решта — на підтримку освітніх і соціальних проектів: інтерактивні лекції в школах і дитсадках України, ініціативних груп ОСББ тощо.

За матеріалами сайту nowaste.com.ua та посібника «Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін», eef.org.ua.

Яка мета діяльності такого підприємництва? Які вигоди отримують громадяни від такого підприємництва? Які акції такого роду ви знаєте? Запропонуйте власні ідеї соціального підприємництва.

Важливим інструментом досягнення цілей соціально-економічного розвитку України є державно-приватне партнерство — співробітництво між державою, територіальними громадами та юридичними особами, або фізичними особами-підприємцями. Державно-приватне партнерство використовується як для вирішення соціальних питань, так і для створення інфраструктурних об’єктів, наприклад, будівництва автомагістралей та іригаційних систем.

Ефективне державно-приватне партнерства має бути тривалим (від 5 до 50 років) і передбачає внесення інвестицій приватним партнером.

Бюро корисної інформації

Співпраця, орієнтована на вирішення гострих соціальних питань, — яскравий приклад державно-приватного партнерства.

У рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак 2015 р. компанія «Samsung Electronics Україна» та Міністерство охорони здоров’я України публічно підвели підсумки соціальної ініціативи «Samsung. Надія для дітей» та передали мобільні УЗД-сканери для дитячих онкологічних відділень обласних лікарень Кіровограда (нині Кропивницького) та Чернівців. Цей проект реалізується вже четвертий рік поспіль, аби привернути увагу громадськості до проблеми дитячої онкології та донести важливість діагностики раку на ранніх стадіях захворювання.

Коментуючи результати проекту, заступник Міністра охорони здоров’я України Альона Терещенко зазначила, що неможливо переоцінити допомогу бізнесу, благодійників та пересічних українців, які приєдналися до проекту цього року — це найяскравіший приклад державно-приватного партнерства, яке є одним з головних пріоритетів у реформуванні медичної галузі. Лише у 2015 р. до проекту приєдналися понад 129 тис. українців, що дозволило зібрати 1 млн 50 тис. гривень. За матеріалами Урядового порталу www.kmu.gov.ua, від 4 лютого 2015 року

Поміркуйте, чому державно-приватне партнерство названо одним з головних пріоритетів у реформуванні медичної галузі, у чому його цінність? У яких ще галузях можна використовувати його допомогу?

Державна підтримка підприємницької діяльності має дві складові: 1) державне регулювання підприємницької діяльності: створення правових, економічних та організаційних умов становлення й розвитку підприємництва; 2) заохочення розвитку підприємництва: держава створює відповідні стимули, надає на пільгових умовах відповідні фінансові та матеріальні ресурси.

Мовою документів

Стаття 48 Господарського кодексу України. Державна підтримка підприємництва

1. З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом:

надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності;

сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці кадрів;

здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій об’єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх підприємцям у визначеному законом порядку;

стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, освоєння підприємцями нових видів продукції та послуг;

подають підприємцям інші види допомоги.

2. Держава сприяє розвитку малого підприємництва, створює необхідні умови для цього.

Проаналізуйте статтю закону, визначте, яка її головна мета.

Основоположним для здійснення підприємницької діяльності є право власності. Таке право захищається спеціальними документами: свідоцтвом про власність, договорами купівлі продажу та договорами оренди. У випадку порушення його права власності підприємець має право звернутися до суду з вимогою відновлення цього права або позовом про компенсацію.

Особливе значення має захист інтелектуальної власності, тобто результатів інтелектуальної діяльності. Це право захищається такими документами, як патенти на винаходи, авторські права на комп’ютерні програми, бази даних або наукові праці, літературні та музичні твори. Іноді власник може передати свої права на патенти іншій стороні в рамках ліцензійної угоди, що дозволяє використовувати ці права на певних умовах та із зазначеними в угоді обмеженнями. Законом захищається також право власності на товарні знаки, фірмове найменування тощо.

Важливим засобом захисту підприємництва є підтримання чесної конкуренції та недопущення монополізму. Недобросовісна конкуренція забороняється законом, тобто створення штучних перепон або досягнення неправомірних переваг у конкурентному процесі. До цієї ж групи порушень належить і розголошення та використання комерційної таємниці та неправомірне використання ділової репутації, тобто використання чужих товарних знаків, копіювання товарів іншого виробника або його упаковки. Законом також забороняється нав’язування споживачу примусового асортименту товарів або послуг, схиляння до розірвання угоди з конкурентом, схиляння до дискримінації покупця тощо. Отже, правовий захист бізнесу є необхідним для підтримки підприємництва та розвитку економіки.

Рефлексія до засвоєного