Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 42 ПОНЯТТЯ ПРО РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ

В умовах обмеженого бюджету домогосподарствам необхідне раціональне споживання. Придбання чогось одного означає відмову від чогось іншого. Домогосподарству доводиться весь час робити вибір: витратити певну суму на ремонт кухні чи на придбання зимового одягу для членів родини, або відкласти її «на чорний день»? Тому із придбанням певного товару або послуги пов’язана так звана вартість втрачених можливостей, тих, від яких довелось відмовитись, зробивши свій вибір. Цей вибір ґрунтується на корисності, яку ми пов’язуємо з тією річчю, яку купуємо. Таким чином, справжня цінність будь-якої речі — це недоотримана корисність усіх інших речей, які ми могли б купити за допомогою ресурсів, витрачених на придбання цієї речі. Розглядаючи можливі альтернативи, споживачі роблять власний вибір, який буде нести найбільшу користь при найменших затратах.

Питання для обміркування

Що впливає на наш вибір, коли ви обираєте, що саме маєте придбати?

Яскрава особистість

Річард ТЕЙЛЕР — американський економіст, один з радників президента США Барака Обами, лауреат Нобелівської премії з економіки 2017 року за створення поведінкової економіки. Він вважає, що нормальна людина не наділена природним даром чинити «розумно», коли йдеться про економічні рішення... Нерідко людині потрібен такий собі поштовх чи то пак спонука до кроку в правильному напрямку. Лише тоді вона зможе ухвалювати рішення, спроможні витримати критичну перевірку. Це особливо важливо під час укладання страхових угод, рішень щодо покупок та кредитів. Адже в будь-якому разі ці рішення мають ухвалюватися «розумно». «Спонукою» може бути поштовх, котрий приведе людину до обґрунтованого рішення... Таким може бути й адресоване на підсвідомість цілеспрямоване навіювання, котре індустрія реклами вже довела до віртуозності». Учений закликає клієнтів узагалі навчитися розпізнавати «спонуку» та постійно запитувати себе: «Хто намагається чинити на мене вплив та з якою метою?».

Чому вчений вважає, що для певних людських дій потрібен мотив, поштовх до дії? Чи можна, використовуючи його теорію, пришвидшити розвиток сучасної економіки й навчити людей уникати великих економічних «помилок»? Відповідь обґрунтуйте.

Зростання доходів населення, присутність на ринках величезного різноманіття товарів перетворює наше суспільство на так зване суспільство споживання. У такому суспільстві рівень споживання набагато перевищує рівень, необхідний для задоволення біологічних потреб. За допомогою реклами споживачів переконують, що володіння певною річчю підвищить їх статус в очах тих, хто поруч. Такий підхід спонукає купувати останні моделі мобільних телефонів або модне вбрання, що не є предметом першої необхідності.

У сучасному споживанні існує концепція так званого збалансованого, або сталого, споживання. У її основі лежить ідея споживання, що задовольняє потреби нашого і прийдешніх поколінь економічно, соціально та екологічно збалансованим шляхом. Таке збалансоване споживання передбачає зменшення обсягу споживання, а отже, і відходів; надання переваги екологічно чистій продукції; відмову від використання агресивних хімікатів тощо. Змінюється й загальна модель споживання: споживачі надають перевагу товарам місцевого виробництва, товарам довготривалого використання, вводиться «міра» у споживанні, тобто виважене ставлення до придбання нових речей та використання вже вживаних речей. Відбувається гуманізація споживацтва, коли ставлення до людини визначається її якостями, а не придбаними речами.

Подібні процеси характерні і для України, але вони ускладнюються суспільними, політичними та економічними процесами, що відбуваються в нашій державі. Водночас дослідники вказують, що українці більше схильні до марнотратства в порівнянні з європейцями: українці більше схильні придбати якусь річ, яка їм не по кишені, або із шиком прийняти гостей на свята.

Ідеї для дослідження

Ознайомтеся з інформацією.

Усе більше країн переходять або збираються переходити на більш екологічні види енергії. Наприклад, уряди Нідерландів і Німеччини планують до 2030 р. випускати лише екологічні автомобілі, що не утворюють шкідливих викидів. Франція має намір повністю відмовитися від бензинових і дизельних автомобілів до 2040 р. А Норвегія, будучи країною з найбільшою часткою електромобілів на ринку, вже до 2025 р. планує відмовитися від двигунів внутрішнього згорання. Дійсно, електромобілі — екологічний вид особистого транспорту, адже вони є безпечними для довкілля та здоров’я населення. У той час як звичні нам автомобілі, які працюють на бензинових і дизельних двигунах, викидають в атмосферу CO2оксиди сірки та чадний газ (https://uainfo.org/blognews/1508741639-navishcho-ukrayintsyam-elektrokari.html)

За міжнародним рейтингом країн, Україна посіла 5-е місце за темпами розвитку електромобілів, залишивши позаду таких лідерів, як США, Японія чи Нідерланди (https://ua.censor.net.ua/n432546).

Обговоріть у малих групах, які економічні причини того, що Україна так активно запроваджує електромобілі? Чому люди надають перевагу електромобілям, хоча ті досить дорого коштують? Цей факт належить до збалансованого споживання чи марнотратства?

Складна економічна ситуація, непевність у власному майбутньому змушує людей повертатися до традиційної споживацької поведінки, тобто купувати лише необхідне для задоволення безпосередніх потреб.

Стосунки між споживачами й підприємствами — виробниками, постачальниками та продавцями — ніколи не були простими. Держава намагається регулювати ці стосунки, запроваджуючи відповідне законодавство, стандарти якості продукції. Захист прав споживачів має на меті надавати споживачам достовірну інформацію про якість товарів і послуг, що існують на ринку, та відновлювати права споживачів у разі їх порушення. Захист прав споживачів винесено на міжнародний рівень. Гарантом захисту прав споживачів на міжнародному рівні є ООН. У 1985 р. Генеральною Асамблеєю ООН були прийняті «Керівні принципи для захисту інтересів споживачів», де визнано такі законні потреби споживачів: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ: 1. Захист споживачів від шкоди їх здоров’ю та безпеці. 2. Сприяння економічним інтересам споживачів і захист цих інтересів. 3. Доступ споживачів до інформації, необхідної для компетентного вибору у відповідності з індивідуальними запитами та потребами. 4. Просвіта споживачів. 5. Наявність ефективних процедур розгляду скарг споживачів. 6. Свобода створювати споживчі та інші відповідні групи або організації, можливість для таких організацій висловлювати свою точку зору в процесі прийняття рішень, які стосуються їх інтересів.

Бюро корисної інформації

Найбільша спеціальна міжнародна організація, що захищає права споживачів, називається «Конс’юмерз інтернешенл» (Consumers Internationalскорочено СІ). До неї входять понад 200 організацій з понад 100 країн світу, включаючи Україну. Метою організації є захист і сприяння розвитку прав споживачів у всьому світі через сприяння діяльності національних споживчих груп і проведення кампаній на міжнародному рівні. Організація виражає інтереси міжнародного споживчого руху в питаннях безпеки товарів і продуктів харчування, охорони здоров’я та прав пацієнтів, екології та відповідального споживання, а також регулювання міжнародної торгівлі і суспільних послуг.

Яка роль подібних організацій у сфері споживання та дотримання прав людини?

В Україні споживачі стали приділяти більшу увагу безпечності товарів, які вони купують. З розвитком громадянського суспільства зросла кількість активних громадян, готових об’єднуватися, щоб обстоювати свої інтереси перед виробниками. Виробники, намагаючись здешевити вартість продукту, часто практикують зниження якості своєї продукції, використання шкідливих речовин. Однак захист прав споживачів гарантується Конституцією України.

Мовою документів

Стаття 42 Конституції України: [...] Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Стаття 50 Конституції України: [...] Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Регламентує захист прав споживачів Закон України «Про захист прав споживачів» 1991 року. Стаття 4 закону визначає права та обов’язки споживачів.

До прав споживачів належать:

1) право на захист своїх прав державою;

2) право на належну якість продукції та обслуговування;

3) право на безпеку продукції;

4) право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5) право на відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) право на об’єднання в громадські організації (об’єднання) споживачів.

Водночас на споживача покладаються зобов’язання:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) у разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару — до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), установлених виробником товару в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником засоби безпеки, спеціальні правила, а в разі відсутності таких правил дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Питання для обміркування

На вашу думку, чому для дотримання прав споживачів ці зобов’язання є важливими? На що спрямовані ці зобов’язання?

Українські споживачі можуть скористатися такими формами захисту прав: самозахист; захист прав споживачів державними організаціями; захист прав споживачів органами місцевого самоврядування; судовий захист прав споживачів; захист прав споживачів неурядовими організаціями.

Бюро корисної інформації

30 березня 2010 року в Україні створено Спілку об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів “ПУЛЬС”».

Метою організації є захист законних прав споживачів, вдосконалення чинного законодавства в цій сфері, просування інтересів споживчої спільноти, забезпечення рівного доступу всіх споживачів до доброякісних та безпечних товарів, робіт і послуг, підвищення рівня стандартів споживання. Серед завдань ВФС «ПУЛЬС» є розвиток інформаційного поля для споживачів, споживчої та правової освіти дітей і молоді, просвіти широкого кола громадян, поширення практики ефективного відстоювання споживачами своїх законних прав, створення соціальної реклами в інтересах споживачів тощо. Гаслом на порталі є «Інформація — перша лінія захисту». Організація пропонує також такі рекламні плакати:

Джерело: http://consumerinfo.org.ua/about/

Уважно розгляньте зображення, поясніть, які основні меседжі вони несуть. Чому ці меседжі важливі для нас?

З метою створення та впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в Україні на засадах кращих практик країн ЄС, у 2017 р. Уряд України прийняв Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, розроблену Всеукраїнською Федерацією Споживачів «Пульс», а також план заходів її реалізації.

Одними з першочергових завдань Концепції є:

забезпечення впровадження прозорих та ефективних механізмів взаємодії органів влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань споживачів, представників бізнесу у сфері здійснення захисту прав споживачів;

забезпечення об’єктивності, достовірності та своєчасності інформації для споживачів про товари та послуги на споживчому ринку;

підвищення ефективності системи захисту споживачів від небезпечної продукції, що може заподіяти шкоду їх життю, здоров’ю, майну, а також довкіллю;

забезпечення державної підтримки громадських об’єднань споживачів, їх активної участі у процесах прийняття державних рішень, важливих для споживачів.

Очікується, що реалізація цієї Концепції сприятиме створенню та впровадженню сучасної ефективної системи захисту прав споживачів в Україні.

Рефлексія до засвоєного