Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 39 СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Відповіддю на виклик збереження довкілля для майбутніх поколінь є концепція сталого розвитку, тобто такого економічного розвитку, за якого добробут теперішніх поколінь досягається не за рахунок добробуту поколінь прийдешніх. Що концепцію прийнято у 1992 р. на Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро.

Мовою документів

З Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку, 1992 р.:

Принцип 1: Турбота про людей займає центральне місце в зусиллях із забезпечення стійкого розвитку. Вони мають право на здорове і плідне життя в гармонії з природою.

Принцип 2: ...держави мають суверенне право розробляти свої власні ресурси відповідно до політики у галузі довкілля й розвитку та несуть відповідальність за забезпечення того, щоб діяльність у рамках їх юрисдикції або контролю не шкодила довкіллю інших держав....

Принцип 3: Право на розвиток має бути реалізовано, щоб забезпечити справедливе задоволення потреб нинішнього й майбутніх поколінь у галузях розвитку та довкілля.

Принцип 4: Для досягнення стійкого розвитку захист довкілля повинен становити невід’ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися окремо від нього.

Обговоріть, яка основна ідея документа. З якою метою він прийнятий? Як ви вважаєте, чому виникла ідея прийняття такого документа, які можливі причини його прийняття?

Та, незважаючи на всі зусилля міжнародної спільноти, проблема сталого розвитку лише загострюється. Заходи, які вживають для розв’язання цієї проблеми, виявляються недостатньо ефективними, потребуючи нових, інноваційних підходів. Через загострення глобальної екологічної кризи на сучасному етапі виникає гостра необхідність об’єднання зусиль світового співтовариства для боротьби з її наслідками.

Головні напрямки такої співпраці включають:

створення міждержавних банків екологічної інформації;

створення міжнародних фінансових фондів охорони довкілля;

співпрацю у справі ліквідації наслідків екологічних і техногенних катастроф;

координацію національних природоохоронних заходів з урахуванням екологічної взаємозалежності держав;

об’єднання фінансових можливостей міжнародних організацій для розв’язання глобальних проблем охорони екосистем;

співпрацю у справі експлуатації природних ресурсів, що належать до категорії спільної спадщини людства (Світовий океан, повітряний та космічний простір).

Бюро корисної інформації

Цілі сталого розвитку 2016—2030:

Джерело: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia

Проаналізуйте основні цілі сталого розвитку, визначені ООН. На вашу думку, чому саме ці цілі є пріоритетними? Якби ви формували цей документ, які б три ви цілі поставили номером 1, 2, 3 чому саме?

У 1999 р. Україна приєдналася до Кіотського протоколу, який вимагає не перевищувати рівня викидів 1990 р. протягом періоду 2008—2012 рр. Україна в 1990 р. займала шосте місце у світі за обсягами викидів парникових газів після США, Росії, Китаю, Німеччини та Японії. За період з 1990 по 1998 р. унаслідок економічних чинників викиди парникових газів значно скоротилися. Участь у Кіотському протоколі надає Україні можливість розв’язати проблеми енергоефективності, енергозбереження, адаптації секторів економіки до нових кліматичних умов за рахунок міжнародних фінансових ресурсів.

Іншим прикладом міжнародної співпраці стала зустріч глав держав у Йоганнесбурзі у 2002 р., де було ухвалено основний документ — «Порядок денний ХХІ ст.» Цей документ проголосив необхідність якнайшвидшого досягнення сталого розвитку всіх країн і народів у гармонії з природою. Країни — учасниці саміту зобов’язалися за можливості сповільнити темпи зникнення окремих біологічних видів на Землі, а також максимально скоротити кількість людей, що не мають доступу до нормальної питної води й каналізації.

25 вересня 2015 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію «Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року», в якій визначила 17 цілей сталого розвитку.

Україна, як й інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016 р. шляхом консультацій із громадянським суспільством були визначені завдання з досягнення цілей сталого розвитку для України за чотирма напрямами: справедливий соціальний розвиток; стале економічне зростання та зайнятість; ефективне управління; екологічна рівновага та розбудова стійкості. Суспільне бачення розвитку України до 2030 р. охоплює такі орієнтири для досягнення, як добробут та здоров’я населення, що забезпечуватимуться інноваційним розвитком економіки, побудованим на сталому використанні природних ресурсів. «Це сприятиме покращенню якості життя населення без шкоди довкіллю і стане вагомим чинником зростання тривалості життя», — зазначається в Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» 2017 р.

Ідеї для дослідження

Угода мерів та заходи з енергоефективності

Угода мерів — провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Відповідно до цих зобов’язань підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20 % до 2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Нині до Угоди приєдналося вже майже 7 тисяч муніципалітетів, у тому числі 165 з України. Завдяки проектам, виконаним у рамках Угоди мерів, міста, що приєдналися до неї, змогли істотно покращити свої показники енергоефективності. Співпрацюючи з організаціями громадянського суспільства та бізнесом у рамках проектів, що фінансуються Європейським Союзом за Угодою мерів, міста і села по всій Україні запроваджують термомодернізаційні заходи: встановлюють енергоефективне вуличне освітлення та центральне опалення, будують потужності з переробки відходів тощо.

Уявіть, що ви є мером міста, запропонуйте одну ініціативу, як би ви підвищили енергоефективність на своїй території, тобто зменшили енергоспоживання. Складіть дерево думок класу.

Як ми вже зрозуміли, людина є частиною природи, і її існування залежить від стану природного середовища, в якому вона живе. Впливаючи на природу, свідомо змінюючи довкілля, людина може створити такі умови, до яких її організм буде не в змозі пристосуватися. Сталий розвиток дозволяє привести життєдіяльність людства у відповідність до природних процесів і таким чином зберегти баланс у природі. Таким чином, сталий розвиток стає об’єктивною відповіддю на нагальні проблеми людства. На перший погляд, питання сталого розвитку та збереження ресурсів — це проблеми великих корпорацій та урядів. Та, насправді, наше майбутнє належить нам, і навіть маленькі дії або зміни у звичках можуть допомогти нам зберегти нашу планету для прийдешніх поколінь.

Може здаватися, що, як окрема особа, ти нічого не можеш зробити, щоб запобігти виснаженню природних ресурсів. Але це не так! Якщо кожна людина долучиться до збереження природних ресурсів і зменшення викидів CO2ми можемо змінити світ.

Зменшуй викиди двоокису вуглецю, купуючи енергоефективну техніку.

Для пересування користуйся велосипедом, ходи або використовуй громадський транспорт, коли тільки можливо.

Бережи дерева: використовуй лише вироби з переробленого паперу або не використовуй папір взагалі.

Якщо можеш, посади дерево.

Бери участь у проектах збереження дерев.

Завжди вимикай побутову техніку, коли ти нею не користуєшся.

Бережи електроенергію.

Ремонтуй крани, що течуть, та використовуй вже використану воду, щоб злити туалет.

Не засмічуй океан.

Коли можеш, збирай дощову воду. Її можна використати для прибирання або поливу рослин.

За матеріалами сайту www.theworldcounts.com

Питання для обміркування

Обговоріть у парах і продовжіть логічний ряд. Додайте три поради.

Рефлексія до засвоєного