Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

Обговоріть у парах, чи берете ви участь у житті громади. Як саме? Чи належите ви до дитячих чи молодіжних організацій? Аргументуйте, чому так або ні. Чи хотіли б ви активніше бути залученими до життя громади і чи знаєте, як це можна зробити?

§28 СВОБОДА АСОЦІАЦІЙ. ДИТЯЧІ Й МОЛОДІЖНІ ОБ’ЄДНАННЯ ТА РУХИ

Важливим фактором формування рис громадянськості є дитячі та молодіжні організації. Право дитини на свободу асоціацій гарантоване Конвенцією ООН про права дитини. В українському законодавстві відповідно до статті 23 Закону України «Про охорону дитинства» діти мають право на об’єднання в самостійні дитячі та молодіжні громадські організації за умови, що їхня діяльність не суперечить Конституції України та законам України, не порушує громадський порядок і безпеку держави, права і свободи інших осіб, не шкодить моралі й здоров’ю дітей та інших громадян.

Офіційно права дитячих і юнацьких організацій зафіксовані в Законі України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». У законі визначаються поняття молодіжна та дитяча громадська організація.

Молодіжні громадські організації — об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Дитячі громадські організації — об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Засновниками молодіжних і дитячих громадських організацій можуть бути особи, які досягли 14-річного віку. Членами дитячих громадських організацій можуть бути особи віком від 6—18 років, а молодіжних — 14-35 років. Якщо дитині ще не виповнилося 10 років, то вступити до дитячої громадської організації вона може лише за письмової згоди батьків. Особи старшого віку теж можуть бути членами молодіжних і дитячих громадських організацій за умови, якщо їхня кількість у цій організації не перевищує 10 %.

Мовою документів

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», редакція 2016 р. Стаття 3.

...Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:

молодіжні та дитячі громадські організації зобов’язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству;

інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов’язана з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом.

Проаналізуйте статтю закону, визначте основні принципи утворення й діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій.

Членство в певній організації дозволяє відчувати свою корисність, вагомість, учитися бути відповідальними, виконувати свої обов’язки. Найбільшими організаціями зараз є: Українське дитячо-юнацьке товариство «Січ», Українська скаутська організація «Пласт», Асоціація скаутів України тощо. Тут молодь в ігровій формі навчається переборювати труднощі, набуває практичного досвіду, загартовується. Перебуваючи в офіційних молодіжних організаціях, юнацтво з користю влаштовує своє дозвілля.

Ідеї для дослідження

Уважно прочитайте витяги з Пластового закону:

1. Пластун словний. Даного слова дотримується,

5. Пластун справедливий. Він признає та віддає кожному все, що тому належить.

6. Пластун увічливий. Допомагає в добрій справі,

7. Пластун братерський і доброзичливий. Не дошкуляє нікому, не кривдить живих істот.

9. Пластун корисний. Займається тим, що приносить чесну та справжню користь

10. Пластун слухняний пластовій старшині.

12. Пластун дбає про своє здоров’я. Шанує та плекає здоров’я, як цінність

14. Пластун завжди доброї гадки. Не розгублюється та не падає в розпач.

Прокоментуйте, які цінності формує «Пласт», чому вони важливі, чи є вони універсальними. Якби ви мали змогу доповнити цей список, що б ще додали?

Ще одним прикладом дитячих і молодіжних організацій є Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я», діяльність якого пов’язана з різними галузями науки й техніки. Так, її членами можуть стати молоді люди, які цікавляться космонавтикою та аерокосмічною освітою. Цю організацію створено в 1991 р. за ініціативи й підтримки конструкторського бюро «Південне» та виробничого об’єднання «Південний машинобудівний завод». Головна мета її діяльності — сприяння розвиткові творчих здібностей у дітей та молоді, інтересу до дослідження космосу, вивченню історії авіації та космонавтики, набуття практичного досвіду й організаторських здібностей. Організація проводить різноманітні заходи, що широко відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Найпопулярнішими з них є всеукраїнські конкурси «Мирний космос» і «Космічні фантазії», Міжнародні змагання з ракетомодельного спорту на кубок ім. М. К. Янгеля, що перетворилися на Міжнародний аерокосмічний фестиваль.

Питання для обміркування

Обговоріть у малих групах та визначте одну ключову проблему у вашій школі чи громаді, яка потребує вирішення й може стати ключовою ідеєю для створення молодіжної громадської організації. Відповідь аргументуйте.

Нині в суспільстві існує багато різних проблем, які зокрема стосуються молоді та потребують вирішення. Для їх подолання важливо не чекати, що хтось вирішить питання, а проявити небайдужість й активність і долучитися самому. На вирішення різного роду проблем спрямовані соціальні проекти — спільні дії громадян з розв’язання проблем їх власного життя. Мета молодіжного соціального проекту спрямована на те, щоб допомогти навчитися розв’язувати місцеві проблеми, набути досвіду громадянської дії.

Для реалізації молодіжного соціального проекту потрібно:

Створення команди однодумців.

Налагодження комунікації для обміну думками та координації спільної діяльності.

Визначення проблеми, яка потребує вирішення.

Дослідження проблеми, збір інформації.

Визначення оптимальних шляхів розв’язання обраної проблеми, розподіл ролей і закріплення відповідальних.

Складання покрокового плану діяльності.

Командна реалізація плану.

Презентація результатів проекту.

Підбиття підсумків, оцінка роботи та результатів.

Реалізація молодіжних соціальних проектів та активна діяльність місцевих молодіжних організацій дозволяє посилити громадський контроль за дотриманням прав молоді; підвищити активність молодих громадян у вирішенні соціальних, економічних, професійних, матеріальних та інших проблем тощо. Завдяки активній громадській діяльності місцевих молодіжних організацій, молоді громадяни мають можливість самостійно вирішувати власні проблеми. Об’єднуючись задля задоволення спільних інтересів, молодіжні організації сприяють розвитку громадянського суспільства.

Рефлексія до засвоєного

ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

Перевірте себе

1. Дайте визначення поняття «демократія». Назвіть основні цінності демократії.

2. Назвіть форми участі громадян у суспільному житті.

3. Укажіть ознаки громадської організації.

4. Визначте принципи учнівського самоврядування.

5. Перелічіть, що потрібно зробити для того, щоб створити молодіжну громадську організацію.

Поміркуйте

1. Наскільки, на ваш погляд, принцип поділу влади важливий для демократичної держави?

2. Чому вибори є необхідними? Які суспільні загрози несуть у собі порушення виборчого процесу?

3. Які є види участі громадян у суспільному житті, і які з них є найбільш ефективні та чому?

Порівняйте громадянське суспільство та правову державу який між ними зв’язок?

4. Яку роль у демократичному суспільстві відіграє опозиція?

5. Чому розділяють учнівське, батьківське, вчительське самоврядування? Які цінності кожного з них?

Творчо застосуйте

1. Зробіть електронний фото-дайджест «Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні».

2. Опрацюйте Статут вашої школи. які основні положення статуту? Визначте, які права у вирішенні шкільних питань ви маєте? Зробіть мінімум три пропозиції, що б ви хотіли змінити у Статуті. Внесіть ці пропозиції на розгляд шкільного врядування.

3. Дослідіть, чи на сайті вашої місцевої ради є портал відкритих даних. якщо так, то проаналізуйте, яка інформація там розміщується, для чого вона публікується. А якщо ні, то з’ясуйте причини відсутності відкритих даних.

4. Запропонуйте тему, яку б ви обрали для створення електронної петиції.

Напишіть текст петиції.

Подайте петицію до єдиної системи місцевих петицій.

Якщо у вашій громаді відсутня можливість подати електронну петицію, поінформуйте місцеву владу про єдину систему місцевих петицій (https://e-dem.in.ua/) та запропонуйте приєднатися до системи. Підключення є безкоштовним, для цього потрібна тільки згода місцевої ради.

5. Якщо у вашій школі діє учнівське самоврядування онлайн, проаналізуйте його роботу, дайте пропозиції, як його вдосконалити. Якщо не працює, то розробіть план по його створенню та визначте кроки реалізації плану.

6. На уроці ви обирали проблему, навколо якої можна створити молодіжну громадську організацію. Продовжіть роботу: складіть план створення молодіжної громадської організації, розробіть логотип, назву, мету, завдання та кроки її створення.

7. Проведіть дослідження принципів Пласту. Порівняйте їх зі скаутськими.

8. Дізнайтеся, які молодіжні соціальні проекти започатковані у вашому регіоні. У яких з них ви хотіли б взяти участь?

9. Напишіть есе на тему «Моя громадянська позиція».