Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Тема 2. Громадянське суспільство

Обговоріть з однокласниками, чи входите ви до яких-небудь організацій або груп за інтересами і з якою метою. Або чи знаєте ви про існування таких організацій і чим вони займаються? На вашу думку, чому такі організації існують і чим вони корисні для людини та суспільства?

§ 23 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Демократичні перетворення та покращення рівня життя населення відбуваються завдяки розвиненому громадянському суспільству.

Громадянське суспільство — це тип взаємодії та соціальної організації вільних особистостей, що складається з громадських рухів, об’єднань, громадських організацій і політичних партій, які втілюють громадську думку в певні соціальні інститути. Основою громадянського суспільства виступає солідарність людей, що об’єднуються для вирішення життєво важливих проблем, а також для відстоювання й захисту прав та інтересів громадян. Громадянське суспільство має свої інститути. До них належать такі: громадські організації та громадські рухи, незалежні засоби масової інформації, громадська думка, вибори та референдум і, найголовніше, вільні й незалежні громадяни. За умов розвинутого громадянського суспільства громадські об’єднання самостійно вирішують важливі питання на рівні місцевого самоврядування.

Також громадянське суспільство врегульовує конфлікти та протести, тим самим оберігає демократію від потрясінь. Воно створює ґрунт для формування й накопичення соціального капіталу, сприяє взаємодії, примножує рівень солідарності в суспільстві, робить людей здатними до кооперації та спільних дій. Громадянське суспільство є автономною одиницею, у справи якої держава втручається лише в разі порушення закону його учасниками. Таке суспільство є дорадчою одиницею в державі і відстоює приватні та суспільні інтереси громадян.

Ідеї для дослідження

Уважно прочитайте вислів американського промисловця Генрі Форда: «Зібратися разом — це початок, триматися разом — це процес, працювати разом — це успіх». Проведіть паралелі з громадянським суспільством: як саме цей вислів його стосується?

Важливим каналом залучення громадян до участі у житті суспільства є громадські організації. Вони — не лише «хребет» громадянського суспільства, а й вагомий чинник демократизації суспільних відносин.

Яскрава особистість

Ілько КУЧЕРІВ (1955—2010) — видатний активіст українського громадянського руху. Поставив усі свої зусилля для забезпечення того, що Україна стане демократичною європейською країною. Кучерів брав участь у дисидентському русі, був членом організаційного комітету Народного руху України. У 1992 р. він заснував «Демократичні ініціативи», самостійний центр соціологічних досліджень. DIF була першою організацією, що оприлюднила результати соціологічних досліджень для широкої публіки. DIF був засновником незалежного Національного екзит в Україну. Перше опитування було проведено в 1998 році і DIF продовжує проводити подібні опитування протягом всіх виборів, які й донині вважаються авторитетними.

Фонд відомий як аналітична і просвітня організація, достовірне джерело інформації, спеціалізується на аналізі громадської думки, соціальних і політичних тенденцій тощо.

Ілько Кучерів любив повторювати: «Умови для розвитку демократичних процесів повинна створити влада. Функцію ж вартових демократії має виконувати громадянське суспільство».

Чи готові Ви стати вартовим демократії в нашій країні? Як Ви це можете зробити?

Таким чином, громадянське суспільство створюють лише вільні й рівні люди та громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на громадські справи, а також вільна преса як засіб комунікації та самовираження.

Відомі випадки, коли інститути громадянського суспільства перетворювалися на органи державної влади. Так відбулося, наприклад, з парламентом, який з інституту громадянського суспільства перетворився на орган державної влади. Політичні партії також виникли як елементи громадянського суспільства. Та коли унаслідок виборів партії потрапляють до парламенту, вони виконують функції ухвалення державних рішень, тобто політичні партії залишаються своєрідним містком між громадянським суспільством і державою. Важливою умовою існування громадянського суспільства є наявність громадянської культури, тобто культури участі та підтримки, довіри й толерантності, здатності до компромісів.

Для повноцінного виконання своїх функцій громадянське суспільство має мати такі найголовніші умови:

наявність засобів і центрів комунікації (мас-медіа, місць публічних зібрань), наслідком чого є формування сфери громадського життя й громадської думки;

громадське життя вільних і рівних особистостей, чиї права захищені конституцією та законами;

незалежні від держави добровільні об’єднання, асоціації, спілки та політичні партії;

діяльність, зорієнтована на громадські інтереси та публічну політику, наслідками якої є співпраця та солідарність між людьми, спілкування на засадах взаємної довіри.

Ідеї для дослідження

Намалюйте на дошці соціологічну шкалу та визначте ступінь сформованості громадянського суспільства в Україні.

На стікері напишіть власне ім’я і прикріпіть його на графік біля позначки, яка, на вашу думку, є найбільш правильною й відображає реальний стан розвитку громадянського суспільства в Україні.

Певні паростки громадянського суспільства можуть виникати навіть у тоталітарних державах, але по-справжньому воно може розквітнути лише за умов демократії.

Історія громадянського суспільства в Україні сягає минулого століття. Особливо активного розвитку воно набуло в Західній Україні, де ще до 1939 р. діяли такі національні товариства, як «Дністер», «Народна торгівля», «Сільський господар», «Просвіта», «Рідна школа» тощо. Розвивався жіночий рух. На території Східної України громадські рухи та організації створювалися під суворим контролем правлячої комуністичної партії. Після приєднання Західної України до СРСР зникла приватна власність, було зруйновано культурні та економічні зв’язки, характерні для громадянського суспільства. В умовах відсутності правового захисту особи нехтування правами людини призвело до цілковитої підпорядкованості людини тоталітарній державі. Справжнє відродження громадянського суспільства розпочалося в часи перебудови та лібералізації політичного режиму.

Прикладом громадянської активності, небайдужості до проблем і перспектив українського суспільства в роки комуністичного режиму можна вважати появу відверто опозиційного дисидентського руху із власним медійним засобом («самвидавом»). В Україні визначну роль у пробудженні громадянської свідомості відіграли газета «Літературна Україна» та її видавець — Спілка письменників України, але процес розкріпачення преси та реформування суспільних відносин загалом відбувався повільно. Величезне значення для розвитку громадянського суспільства в Україні відіграли ухвалення Конституції України та створення Конституційного Суду в 1996 р. У Конституції по-новому були врегульовані питання діяльності партій і громадських організацій. На її основі ухвалено Закон «Про громадські об’єднання» та низку законів про пресу й інші мас-медіа.

Завдяки приватній власності та новому законодавству стало можливим розвивати незалежні форми спілкування й співпраці громадян. З ініціативи громадян почали створювати громадські організації та фонди, відкривати освітні установи, приватні засоби масової інформації, тобто творити інститути громадянського суспільства, що виникають і функціонують незалежно від держави.

Функціонування громадянського суспільства залежить від рівня активності громадян, від перетворення їх на економічно й політично вільних особистостей.

Формування громадянського суспільства тісно пов’язане зі становленням людини як активного члена громадянського суспільства з власними потребами, інтересами, цінностями та можливістю їх реалізації.

Бюро корисної інформації

У багатьох країнах світу самоорганізація громадян дозволяє здійснювати багато суспільно важливих проектів, надавати послуги особам з особливими потребами, захищати довкілля, вирішувати різноманітні проблеми. Одним із прикладів такої самоорганізації, що існує в багатьох країнах, є «сусідська варта» neighbourhood watch»). За свідченням Білла Гілліса, який мешкає в одному з районів міста Единбурга у Великій Британії, «сусідська варта» значно покращила життя його громаді. через високий рівень пограбувань і нападів мешканці його району боялися виходити на вулицю в пізню годину, тому люди почувалися безсилими щось змінити. Одного разу Білл почув про «сусідську варту» і спробував запровадити цю ініціативу на своїй вулиці. До нього приєдналося десятки зо три сусідів, які почали чергувати на вулиці й відразу повідомляти поліцію про порушення громадського порядку. «Щойно ми розпочали цей процес, люди відчули себе впевненіше. Вони зрозуміли, що до них прислухаються, і що поліція готова їм допомогти». І хоча всі проблеми ще й досі не вирішено, рівень пограбувань у районі значно зменшився, зникли графіті на стінах. А несподіваним результатом цієї діяльності стало те, що люди почали спілкуватися й товаришувати одне з одним. Дехто почав відвідувати літніх сусідів, аби допомогти їм по господарству, здійснювати покупки.

За матеріалами сайту www.communitygroup.co.uk

Чи знаєте ви подібні приклади самоорганізації в Україні? Назвіть їх та обговоріть, чому вони важливі.

Розвиток громадянського суспільства залежить від держави, воно може функціонувати повною мірою лише за умов розвинутої демократії та наявності правової держави, у якій діють закон і порядок. Правова держава — форма організації та діяльності політичної влади, яка діє на принципах верховенства права, на основі визначених правових норм. Така держава не втручається у сферу громадянського суспільства.

Отже, громадянське суспільство та правова держава тісно взаємопов’язані між собою. Розвинене громадянське суспільство можливе лише у правовій державі, а правова держава можлива лише за наявності громадянського суспільства.

Рефлексія до засвоєного