Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 21 ВИБОРИ. ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА. РЕФЕРЕНДУМ

Демократію розглядають як форму захисту прав людини — захисну демократію. А також як вироблений людством механізм прийняття рішень, суспільного управління процедурну демократію. До демократичних процедур відносять: публічне обговорення і спільне прийняття рішень, вироблення правил і принципів взаємодії та їх дотримання, змагальність й опонування, делегування повноважень, врахування громадської думки, голосування, вибори.

Питання для обміркування

Чи доводилося вам брати участь у будь-яких виборах (наприклад, у межах шкільного самоврядування)? Як вони відбувалися? Обговоріть свій досвід з однокласниками.

Поняття вибори і може означати як форму здійснення народовладдя, так і спосіб формування й оновлення органів урядування. Вибори були та є найпоширенішим демократичним способом формування влади, оновлення особового складу її органів та інституцій.

Вибори — це висунення спільнотою шляхом голосування одного або групи повноважних представників для делегованого виконання громадських функцій. Віддаючи свій голос на виборах, громадянин країни немовби укладає своєрідну угоду з певною політичною силою (партією чи окремим депутатом) про тимчасове передання їй своєї частки влади. Отож акт голосування на виборах можна оцінити як процедуру такого передання, а ухиляння від участі у виборах — як незгоду передавати владу або і як відмову від своєї частки влади.

Під час виборів громадяни вирішують, яка партія чи політична сила має керувати суспільством у наступний визначений проміжок часу. Завдяки виборам утворюється правляча більшість, визначається опозиція — структура, що контролює правлячу політичну силу. З’являється можливість контролю громадянами діяльності державних чиновників, схвалення чи засудження влади. Вибори здійснюються завдяки існуванню виборчого права. Виборче право поділяється на активне та пасивне. Активне виборче право — право громадянина обирати, тобто згідно із законом брати участь у виборах в органи державної влади та органи місцевого самоврядування шляхом голосування, бути виборцем. Пасивне виборче право означає право балотуватися на відповідні посади, тобто право бути обраним.

Ідеї для дослідження

На вашу думку, чи всі громадяни України можуть обиратися й бути обраними? Які є обмеження для учасників виборчого процесу? Перевірте відповідь за відповідною статтею Конституції України.

Можливість надання активного й пасивного виборчого права зумовлюється певними вимогами до потенційних учасників виборів. Виборче право може обмежуватися цензами. Виборчий ценз — це законодавчо визначені умови й ознаки, яким має відповідати особа, щоб одержати право обирати або бути обраною.

Виборчі цензи можуть встановлюватися за такими ознаками: громадянство, вік, постійне місце проживання тощо. Крім того, зазвичай обмежується участь у виборах осіб, що страждають на важкі психічні захворювання. У демократичних країнах існує обмеження на недієздатність громадянина брати участь у виборах встановлюється судом.

Існують також такі обмеження для пасивного виборчого права, як обмеження займати представницьку посаду певну кількість разів; несумісність посад — заборона суміщати певні посади протягом строку повноважень виборних посадових осіб.

Питання для обміркування

Навіщо, на вашу думку, потрібні вибори? З якою метою вони проводяться? Чому важливо брати участь у них?

Існують різні типи виборів, залежно від їхньої ролі, значення, причин проведення тощо. За предметом обрання розрізняють вибори президентські, парламентські та муніципальні (місцеві). Відповідно до причин проведення вибори можуть бути: черговими (проводяться у зв’язку із закінченням терміну повноважень виборного органу); позачерговими (призначаються через дострокове припинення виборним органом своєї діяльності — розпуск парламенту, смерть або відставку президента країни); додатковими (проводяться для поповнення представницької установи, якщо з її складу з різних причин вибули один або кілька членів).

Розрізняють вибори прямі (коли громадяни безпосередньо визначають, хто обійматиме відповідальну суспільну посаду) та опосередковані, коли остаточне обрання здійснює колегіальний виборний орган (наприклад, обрання президента парламентом).

Прокоментуйте філософські думки

Виборчий бюлетень сильніший від кулі.

Авраам Лінкольн, американський президент

Ви виграли вибори, а я — підрахунок голосів.

Анастасіо Сомоса (молодший), диктатор Нікараґуа

Погану владу обирають хороші громадяни, які не голосують.

Джордж Джин Нейтан, американський літературний критик

Прийти на вибори і проголосувати — це означає щось більше, ніж просто підтримати того чи іншого політика, це означає захистити майбутнє країни.

Святослав Вакарчук, український музикант, громадський діяч

Як ви розумієте ці вислови, який основний меседж вони нам несуть?

Ефективність виборів залежить від тієї чи іншої виборчої системи. Виборча система — це сукупність установлених законом правил, які регулюють перебіг виборчої кампанії (змагання між партіями і кандидатами та спосіб голосування), а також спосіб визначення переможців і розподілу між ними депутатських мандатів.

Головною ознакою, що відрізняє одну виборчу систему від іншої, є порядок визначення результатів виборів, тобто розподілу депутатських мандатів між кандидатами чи партіями. Серед основних типів виборчих систем є мажоритарна, пропорційна та змішана. Особливістю мажоритарної виборчої системи є те, що результати голосування тут визначаються за ознакою більшості. За такої системи обраним по виборчому округу вважається той кандидат, який здобув установлену більшість голосів. До переваг мажоритарної системи належить, насамперед, те, що вона сприяє створенню стабільних урядів, котрі спираються на парламентську більшість. Крім того, вона персоніфікує вибори, тобто кожен виборець знає, за кого саме він голосував і хто його представляє у представницькому органі.

Пропорційне представництво походить з ідеї, що вплив партії на прийняття суспільно значущих рішень має відповідати кількості виборців, які голосують за неї. Пропорційна виборча система ґрунтується на пропорційній відповідності між кількістю завойованих голосів та кількістю отриманих мандатів.

У різних країнах формування виборчих списків відбувається по-різному. У деяких країнах, наприклад Україні чи Португалії, використовуються так звані «жорсткі списки», коли місце кожного кандидата визначає партія, і виборець не може вплинути на персональний склад фракції від цієї партії у представницькому органі. В інших країнах використовується так звана «пропорційна система з преференціями», коли, голосуючи за партію, виборці позначають відповідними номерами тих кандидатів, яких вони воліли би бачити у представницькому органі. За такої системи думка виборців враховується при розподілі місць між депутатами.

Існує ще один вид виборчих систем — змішана виборча система, або пропорційно-мажоритарна, де принцип розподілу мандатів — 50 % за мажоритарним принципом і 50 % за пропорційним принципом.

Питання для обміркування

Обговоріть, які переваги та недоліки можна визначити у кожній з виборчих систем. Аргументуйте свою позицію. які, на вашу думку, суспільні загрози несуть у собі порушення виборчого процесу?

Народовладдя забезпечується не лише за допомогою виборів, а й шляхом безпосередньої участі громадян в управлінні державними та місцевими справами на референдумі. Референдум — це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного та місцевого значення. Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським референдумом, мають вищу юридичну силу [...]. Закони, інші рішення, що прийняті референдумом, не потребують будь-якого затвердження державними органами й можуть бути скасовані або змінені лише в порядку, передбаченому Законом України «Про всеукраїнський референдум».

Мовою документів

Уважно прочитайте витяги із Закону України «Про Всеукраїнський референдум», уміщені в ЕД. Заповніть у зошиті таблицю.

Питання, які виносять на референдум

 

Питання, які не можна виносити на референдум

 

Хто може ініціювати референдум

 

Принципи проведення референдуму

 

Рефлексія до засвоєного