Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

§ 19 КОНФЛІКТИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Питання для обміркування

Чи часто у вас виникають конфліктні ситуації в сім’ї, школі, з однолітками? Якими є причини цих конфліктів?

Конфлікти виникають у всіх сферах людського життя, починаючи з родини, школи та професійної діяльності — до глобального рівня. У найзагальнішому значенні конфлікт — це зіткнення сторін, поглядів, сил. Здебільшого у процесі спілкування ми, навіть того не бажаючи, вступаємо в конфлікт або створюємо конфліктну ситуацію. Наприклад, друзі запрошують вас на прем’єру року в кінотеатр, проте батьки наполягають, аби ви зробили домашні завдання та прибрали у своїй кімнаті. Із цього прикладу зрозуміло, що в основі конфлікту лежить суперечність, яка усвідомлюється його сторонами і яка здається значущою: ви вже давно мріяли переглянути цей фільм, а для ваших батьків надзвичайно важливо, щоб ви гарно вчилися й у вашій кімнаті було чисто та затишно.

Об’єктивною основою конфлікту є конфліктна ситуація, що виникає через суперечності в інтересах і потребах сторін.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ

соціально-політичні та економічні

соціально-демографічні, через розбіжності між людьми, зумовлені їхньою статтю, віком, належністю до етнічних груп

соціально-психологічні, через явища в соціальних групах: взаємини, лідерство, настрої, групова думка

індивідуально-психологічні, через індивідуальні особливості особистості: здібності, темперамент, характер, мотиви

Зрозуміло, що будь-який конфлікт пов’язаний з неприємними відчуттями для його учасників: він викликає незадоволення й погіршення психічного стану, відчуття ворожнечі, погіршення взаємодії та співпраці. Проте конфлікт виконує й певні позитивні функції. Він свідчить про наявність певної проблеми, і таким чином дозволяє людям дослідити її та знайти певні шляхи вирішення.

ТРИ ГРУПИ КОНФЛІКТІВ

конфлікт цілей

конфлікт пізнання

емоційний конфлікт

виражається в тому, що сторони по-різному бачать стан об’єкта в майбутньому, наприклад, у батьків виникають протилежні точки зору щодо організації дозвілля дитини: батько хоче, щоб син займався боксом, а мати — бальними танцями

виникає, коли сторони мають різні погляди, ідеї та думки щодо вирішуваної проблеми; виникає, наприклад, під час обговорень у робочих і творчих групах, коли кожен з учасників презентує своє бачення та пропонує власний варіант вирішення проблеми

з’являється, коли в основі міжособистісних стосунків лежать різні почуття та емоції людей, які викликають одне в одного роздратування або антипатію своєю поведінкою, наприклад, якщо хтось плямкає чи сьорбає під час обіду

Ідеї для дослідження

Попрацюйте в малих групах. Запишіть слово КОНФЛІКТ (у стовпчик), до кожної літери напишіть характеристику, яка асоціюється у вас із конфліктом. Подивіться, що вийшло. якщо у вас вийшли переважно негативні слова, то далі напишіть ще по одній асоціації, але конструктивній. На вашу думку, чи бувають конфлікти продуктивними і чом? Яка може бути від них користь?

Зважаючи на учасників конфлікту, можна вирізнити такі його рівні:

внутрішньоособистісний — конфлікт усередині особистості. Такий конфлікт виникає між інтересами або потребами особистості, наприклад, між бажанням піти в кіно та необхідністю виконувати домашнє завдання;

міжособистісний, тобто такий, що виникає між людьми через відмінність їхніх цілей або інтересів;

між особою та групою, коли особа займає позицію, відмінну від усієї групи;

міжгруповий, учасниками якого виступають соціальні групи. До цієї групи належать міжетнічні й міжконфесійні конфлікти.

ФАЗИ РОЗВИТКУ КОНФЛІКТУ

Латентна фаза (прихована)

Демонстративна фаза

Агресивна фаза

Батальна фаза

Фаза зародження конфлікту; зовні майже не виявляється, але відчувається стриманість, уникання одне одного, ігнорування.

У цій фазі буває достатньо однієї розмови, щоб конфлікт зійшов нанівець

Сторони усвідомлюють виникнення конфлікту, який переходить у відкриту фазу. Спостерігаються протиставлення інтересів, взаємні звинувачення, емоційні суперечки. Опоненти прагнуть уникнути конфлікту, сподіваючись на зміну позиції протилежної сторони, ще існує можливість припинити конфлікт

Бажання якомога сильніше дошкулити своєму суперникові, відбувається пошук сторонньої підтримки. На жаль, майже всі шляхи «мирного» розв’язання конфлікту вичерпано

Набуває форми відкритої війни, зростає конфронтація. Сторони забувають про головну причину конфлікту, їхньою основною метою є завдання завдати суперникові щонайбільшої шкоди.

Остання фаза, після якої настає вирішення або вихід з конфлікту

У суспільстві, насамперед, мають вирішуватися політичні конфлікти, оскільки вони становлять загрозу стабільності економічного й соціального життя держави та її безпеки. Політичний конфлікт — це зіткнення, протиборство різних соціально-політичних сил з метою реалізувати власні інтереси й цілі, пов’язані, насамперед, з боротьбою за владу, її перерозподілом, зміною політичного статусу, а також з політичними перспективами розвитку суспільства. У світі й досі використовують силове, навіть збройне розв’язання міждержавних проблем, про що свідчать локальні війни в різних регіонах.

Щоб вдало розв’язати політичний конфлікт, необхідно чітко визначити його межі, аби запобігти появі додаткових чинників. Учасники політичного конфлікту мають вийти за межі конфліктної ситуації, розглянути її з погляду, який об’єднує обидві сторони, — гуманізму, демократії, прав людини. Час розв’язання політичного конфлікту має вирішальне значення, нехтування ним може призвести до нестабільності і, насамкінець, до великих втрат, зокрема людських.

Бюро корисної інформації

За підрахунками дослідників, починаючи з 3600 р. до н.е., у світі відбулося приблизно 14 600 воєн, унаслідок яких загинуло понад 3 млрд осіб (це половина населення земної кулі сьогодні). Уся людська історія знала лише 292 роки без воєн, але існують серйозні підозри, що деякі збройні конфлікти в цей період історикам не вдалося зафіксувати. Нині щороку відбувається 40—100 збройних конфліктів, здебільшого — це партизанські війни.

Прокоментуйте, про що свідчить дана статистика.

Деякі конфлікти, переходячи в агресивну чи батальну фазу, набувають особливої гостроти, до них залучається багато людей. Інколи здається, що виходу з нього немає. Але конфлікт не обов’язково мусить проходити всі стадії розвитку, він може бути вирішений на будь-якій з них. Що раніше буде докладено зусиль і вирішено питання, то менше негативних психологічних і соціальних наслідків зазнають безпосередні учасники конфлікту та їхнє оточення.

У конфліктній ситуації люди зазвичай обирають для себе одну з наступних моделей поведінки.

Співпраця — зорієнтована на виграш обох сторін конфлікту. Цей варіант можливий, якщо сторони здатні прийняти інтереси супротивника та шляхом переговорів знайти оптимальний шлях виходу з конфлікту.

До боротьби (суперництва) вдаються люди, які прагнуть за будь-яку ціну довести свою правоту. В особистих стосунках такий стиль може викликати лише відчуження, тому в цьому разі до нього краще не вдаватися.

Консенсус (згода) — це свідома участь усіх сторін конфлікту в його вирішенні, загальна думка без серйозних і принципових заперечень, до якої прийшли під час спільного обговорення. Прикладом консенсусу може бути такий: школярі беруть участь в облаштуванні класної кімнати і пропонують свої проекти. На класних зборах представлено три проекти. Враховуючи аргументовані доводи, колектив приймає оптимальний варіант, оскільки всі його члени зрозуміли, що цей варіант є кращим, і вони не мають заперечень проти нього. Можна сказати, що всі прийшли до консенсусу, погодившись діяти запропонованим методом.

Компроміс — це орієнтація на взаємні поступки чи перемир’я. Тут обом сторонам конфлікту доводиться робити поступки. Наприклад, ви з другом чи подругою хочете пограти у свою улюблену гру на комп’ютері, а він чи вона хочуть, щоб ви пограли в шахи, оскільки гра не дуже до вподоби. Ви приймаєте рішення й доходите згоди, що годину ви будете грати в шахи, а годину — у вашу комп’ютерну гру. Пристосування, або поступливість, означає згоду однієї сторони беззаперечно прийняти рішення іншої, що не завжди влаштовує першу, але й не занадто турбує.

Ідеї для дослідження

Прокоментуйте ілюстрацію. Як вона зображує консенсус? Спробуйте графічно зобразити компроміс.

Джерело: https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=r

Ухиляння — ситуація, коли одна зі сторін конфлікту взагалі ухиляється від розв’язання конфлікту, оскільки результат для неї не має важливого значення й вона не бажає витрачати на це зайві сили. Така стратегія не приводить до розв’язання проблеми, яка із часом може поглибитись.

Питання для обміркування

Яку з поданих стратегій подолання конфлікту ви вважаєте найоптимальнішою? Чому?

Жодну із цих стратегій не можна назвати найкращою або найгіршою; використання кожної з них залежить від конкретних обставин та від особливостей сторін конфлікту. Та, у будь-якому разі, розв’язання конфлікту — це безперервний процес спілкування.

Щоб подолати конфліктну ситуацію, психологи радять:

1. Знайти коріння її зародження, визначити сфери, причини, рівень і стиль конфліктної взаємодії.

2. Проаналізувати власні почуття та емоції щодо конфлікту.

3. Зрозуміти глибинні інтереси кожного учасника конфлікту.

4. Обрати оптимальну модель поведінки.

5. Запропонувати ідеї щодо вирішення конфлікту, які задовільнять усі сторони.

6. Обрати правильне рішення та втілити його в життя.

У деяких випадках конфлікту можна уникнути, запобігти йому. В особистому спілкуванні цьому сприяє культура поведінки сторін: ввічливість, доброзичливість, тактовність, почуття міри, яке підказує, що можна сказати чи зробити, а що — ні; вміння розуміти настрій, внутрішній стан людини; гідність, повага до співрозмовника незалежно від статі, віку чи етнічного походження. Іноді недоречний жарт, необережне слово можуть завдати болю, а гучна розмова — зіпсувати настрій.

Конфлікт не завжди є відхиленням від нормального перебігу подій чи є шкідливим і деструктивним. Зазвичай конфлікт є необхідною формою оновлення певної системи, рушієм прогресу.

Сьогодні політологи та філософи знаходять й інші пояснення причин виникнення конфліктів. Серед них називають бідність і нерівність у добробуті серед населення різних країн; соціально-економічний і політичний лад держав, рівень їх культури та цивілізованості.

Переговори, як метод вирішення конфліктів, спрямовані на пошук прийнятних для всіх сторін рішень. Для ведення переговорів наявними мають бути такі умови: зацікавлені сторони, що залежать одна від одної, відсутність домінування однієї зі сторін, уміння співпрацювати та працювати в команді, реалістичний погляд на події. Переговори проходять декілька етапів. Це підготовка до початку переговорів, що включає аналіз проблем та інтересів; початок переговорів і вибір стилю й методу їх проведення, обговорення, пошук компромісного рішення, досягнення згоди, завершення переговорів. Більшість учасників конфлікту не знають, як вести переговори з установкою на співпрацю, і потребують навчання при виробленні й пошуку рішень або допомоги посередників-медіаторів.

Медіація — це процес, під час якого зустрічаються дві або більше сторін за присутності третьої нейтральної сторони — медіатора.

ТИПИ МЕДІАТОРІВ

Третейський суддя

Арбітр

Посередник

Помічник

Спостерігач

Володіє максимальними можливостями для вирішення проблеми, вивчає проблему всебічно, його рішення не оскаржують

Характеризується так само, але сторони конфлікту можуть не погодитися з його рішенням і звернутися до іншого

Володіє необхідними знаннями й забезпечує конструктивне вирішення конфлікту, але відіграє нейтральну роль, й остаточне рішення належить опонентам

Організовує зустрічі, але не бере участі в обговоренні проблем

Тільки присутній у зоні конфлікту і своєю присутністю пом’якшує його протікання

Медіація є ефективним способом розв’язання конфліктів, тому що:

надає можливість висловитись і бути почутим: часто це дуже важливо, не стільки для прийняття рішень, скільки для можливості пояснити свою точку зору;

процес медіації вчить висловлювати свої думки, почуття, слухати й поважати інших, запитувати, уточнювати, усвідомлювати свої вчинки, що сприяє особистісному розвитку;

вирішення конфліктів за допомогою процедури медіації займає значно менше часу, ніж індивідуальні бесіди з учасниками конфлікту;

медіація забезпечує більш тривалі результати, ніж індивідуальна консультація чи інші методи розв’язання конфліктів.

Отже, медіація як спосіб вирішення конфліктів є ефективною та має низку переваг. За медіації учасники конфлікту самі знаходять рішення, що сприяє досягненню взаємної згоди у вирішенні суперечки. Медіація дає змогу розглянути конфлікт із різних сторін, використати його як своєрідний інструмент навчання й основу для покращення взаємостосунків між сторонами.

Рефлексія до засвоєного

ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

Перевірте себе

1. Дайте визначення поняття «суспільство».

2. Назвіть умови ефективної комунікації.

3. Визначте роль стереотипів у житті людини.

4. Розкрийте форми дискримінації.

5. Схарактеризуйте способи подолання конфліктів.

Поміркуйте

1. Що необхідно зробити задля забезпечення мирного співіснування різних конфесій в українському соціумі?

2. У чому проявляється соціальна згуртованість? Наведіть приклади.

3. Чому питання гендерної рівності в суспільстві стоїть досить гостро, проте не завжди сприймається позитивно? Як вирішити це питання?

4. Досить часто питання інклюзії зводиться лише до роботи з людьми з особливими фізичними потребами, хоча інклюзія — це включення й залучення всіх. Як застосовується цей підхід у вашій школі?

5. Якими якостями має володіти медіатор та якими принципами керуватися у своїй діяльності?

Творчо застосуйте

1. Пригадайте анекдоти про різні національності: як змальовані представники різних етносів? Чому саме так вони зображені? Знайдіть аргументи, які спростовують ці образи, та складіть їх список.

2. Напишіть есе «Роль спілкування в житті людини».

3. Об’єднайтесь у чотири групи. Кожна група опрацьовує один з документів:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.;

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965 р.;

Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.1995 р.;

Конституція України від 24.08.1996 р.

Випишіть статті, що стосуються заборони дискримінації, та проаналізуйте, які гарантії щодо забезпечення рівних прав і можливостей вони надають. Результати роботи оформіть у вигляді рубрики для шкільної газети.

4. Підготуйте презентацію про Стівена Хокінга або Ніка Вуйчича, як людей, що зламали стереотипи, та про їх включення в суспільне життя незалежно від фізичних особливостей.

5. Дізнайтеся про всеукраїнський просвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право!». Яка його мета й чим він корисний особисто для вас і вашої родини?

6. Розробіть правила тендерної рівності для вашого класу.