Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Бакка - Нова програма

Тема 5. Механізми захисту прав людини

Уявіть ситуацію: у класі один однокласник у процесі суперечки називав іншого образливими словами, а потім ударив. Чи було це порушенням прав людини? Що робити в такій ситуації? На вашу думку, хто може порушити права людини? Висловте припущення.

§ 13 ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ. НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Права людини стосуються тільки відносин між державою (владою) і громадянином. Лише держава (влада), а точніше її представник, може порушити права людини. Цього не може зробити інший громадянин. Коли ми говоримо про права людини, ми маємо розуміти їх вертикальний характер. Представником держави виступає директор школи, службова особа, суддя, міліціонер тощо. Важливо розуміти, що злочин одного громадянина проти іншого, складні стосунки між дітьми і батьками не пов’язані з порушенням прав людини.

Ідеї для дослідження

Розгляньте ситуації. Обговоріть і визначте, у яких з них порушено права людини й чому.

1. Двоє хлопців побилися в школі. через цю бійку один із них зламав руку.

2. Дирекція школи заблокувала учнівську сторінку зворотнього зв’язку на сайті школи, тому що там учні публікували інформацію, де критикували вчителів.

3. Мама відкривала листи, які приходили до її 14-річної дочки Ганни, і читала їх, бажаючи дізнатися, з ким і про що переписується її дочка.

4. Учителька перехопила записку, яку учень передав однокласниці, і голосно прочитала її перед усім класом.

5. Молодий чоловік прийшов до суду для того, щоб подати позов про відшкодування збитків. Але він не знав, як це правильно зробити, і звернувся до співробітника, який приймав документи, щоб він подивився правильність оформлення документів. Співробітник розірвав заяву і сказав прийти іншим разом із правильно заповненим документом.

6. Продавчиня в кіоску випадково неправильно дала решту клієнтці. Клієнтка виявила цей факт і назвала продавчиню злочинницею.

7. Слідчий поліції побив підозрілого, щоб отримати від нього правдиві свідчення.

8. Батько 12-річного хлопця заборонив йому користуватись Інтернетом, оскільки він грав у агресивні онлайн-ігри.

Перевірте свої відповіді.

Якщо розглядати вище означені ситуації, то права людини були порушені в ситуаціях № 2, 4, 5 і 7. Оскільки в них однією зі сторін були державні службові особи (учитель, поліцейський, робітниця суду, директор школи). Вони як держава (влада) можуть порушити права людини. У ситуаціях № 1 і 6 також були порушені права, однак це не було порушенням прав людини, бо з обох сторін виступали громадяни. У ситуаціях № 3 і 8 також не було порушення прав людини, оскільки батьки можуть виховувати дітей згідно з власними переконаннями.

Отже, права людини має гарантувати держава. Для забезпечення захисту прав і свобод людини міжнародне й вітчизняне законодавств передбачає можливість здійснення громадянами певних дій та утворення системи органів держави, яка допомагає громадянам у реалізації й захисті їх прав. Можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод та система органів, які захищають і забезпечують ці права та свободи, утворюють юридичний механізм захисту прав людини. Юридичний механізм захисту прав людини — це можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод, зокрема це: захист свого життя і здоров’я, проведення зборів, мітингів, письмові звернення, захист у суді та міжнародних органах тощо.

До системи національних органів, які захищають і гарантують права людини й громадянина, входять:

Верховна Рада України;

Президент України;

Конституційний Суд України;

Кабінет Міністрів України;

центральні та місцеві органи державної виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

Служба безпеки України;

прокуратура;

суд;

політичні партії та громадські організації, профспілки.

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини й громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Уповноважений подає Верховній Раді України щорічну доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини й громадянина в Україні.

До цих органів можна звертатися письмовими зверненнями, запитами та в інших формах, а вони мають у встановлений законом термін дати ґрунтовну відповідь щодо запиту.

Ідеї для дослідження

Проаналізуйте результати соціологічного дослідження, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

ЯКІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ УКРАЇНЦІ ВВАЖАЮТЬ ЕФЕКТИВНИМИ

Джерело: http://studway.com.ua/zakhistiti-svoi-prava/

Про що говорять наведені дані? Чому така ситуація щодо уявлень про захист прав людини та його ефективність? Як можна поінформувати громадян про способи захисту прав людини?

Важливу роль у захисті прав громадян та формуванні правової культури населення України відіграють громадські (неурядові) організації. В Україні діють декілька впливових неурядових правозахисних організацій, серед яких Українська Гельсінська спілка, Український центр прав людини, заснований при Українській правничій фундації, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», Харківська правозахисна група, Amnesty International та інші. Діяльність цих організацій спрямована на виявлення об’єктивних проблем і недоліків захисту прав людини. Вони ведуть діалог між державою та правозахисниками, висвітлюють випадки порушення прав людини та спонукають державу до їх вирішення. Крім правозахисної, ці організації здійснюють видавничу діяльність, проводять соціологічні дослідження та моніторинг преси з метою виявлення порушень і їх усунення.

Міжнародна співпраця держав у галузі прав людини відбувається у формі запровадження певних стандартів (норм) щодо змісту правового статусу людини та прийняття державами зобов’язань дотримувати цих стандартів у своєму внутрішньому законодавстві й повсякденній діяльності. Ці норми закріплено в низці документів (декларацій, актів, договорів), прийнятих міжнародним співтовариством.

Ідеї для дослідження

Дізнайтеся більше про діяльність «Української Гельсінської спілки».

Бюро корисної інформації

Найважливішими серед міжнародних актів про права людини є:

Конвенція про попередження злочинів геноциду і покарання за нього (1948); Конвенція про політичні права жінок (1952); Конвенція про статус біженців (1951); Європейська конвенція про захист прав і фундаментальних свобод людини (1950); Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965); Конвенція про незастосування строку давності щодо воєнних злочинів і злочинів проти людства (1965); Міжнародна конвенція про знищення злочинів апартеїду і покарання за нього (1973); Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984); Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979); Конвенція про права дитини (1989). 11 вересня 1997 р.

Прочитайте уважно назви конвенцій. Поміркуйте, від чого залежить ефективність цих документів. Що має зробити держава, щоб вони були дієвими?

Україна ратифікувала Європейську конвенцію прав людини, вона набула чинності з 1997 р. Саме із цього часу на відносини громадян України зі своєю державою поширилася юрисдикція Європейського суду з прав людини.

Конвенція та протоколи до неї гарантують: право на життя, свободу та особисту недоторканність; право на справедливий судовий розгляд під час здійснення цивільного та кримінального судочинства; право на вільні вибори; свободу думки, совісті та віросповідання; свободу вираження поглядів (зокрема, свободу мас-медіа); право власності.

Конвенція та протоколи до неї забороняють: катування і нелюдське, або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; смертну кару; дискримінацію в здійсненні прав і свобод, які викладені в Конвенції; вислання особи з території держави або позбавлення особи права в’їзду на територію держави, громадянином якої вона є; колективне вислання іноземців.

Якщо громадянин України вважає, що його права порушили держава, її органи або посадові особи, він може звернутися із заявою до цього органу. Це право йому гарантує Конституція України. Включення цієї конституційної норми вперше заклало реальні основи для запровадження міжнародного контролю за дотриманням прав людини в Україні.

Ідеї для дослідження

ПОТОЧНИЙ РОЗГЛЯД ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ СПРАВ, ЗОКРЕМА І ЩОДО УКРАЇНИ

Джерело: https://minjust.gov.ua/m/potochniy-rozglyad-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini-sprav-schodo-ukraini

Обговоріть, про що свідчить наведена діаграма. Чому, на вашу думку, Україна лідирує за кількістю позовів до Європейського суду з прав людини?

Європейський суд із прав людини є унікальним міжнародним юрисдикційним органом, оскільки, на відміну від класичного міжнародного суду у сфері прав людини, право на звернення до нього не лише є відкритим для індивідів, а й не обумовлюється необхідністю висловлення на це згоди відповідної держави. Рішення Суду є юридично обов’язковим для держави, вони безпосередньо впливають на розвиток її правової системи.

Для того щоб заяву громадянина розглянули в міжнародному суді, варто знати вимоги до неї та порядок звернення до суду.

Громадянин має право звернутися до міжнародного суду в тому разі, якщо порушення скоїла держава, яка ратифікувала Європейську конвенцію прав людини, після дати ратифікації. Заяву можна подавати лише тоді, коли вичерпано всі національні засоби розгляду — тобто справу розглянули не лише суд першої інстанції, а й усі суди, до яких громадянин може звернутися у своїй країні. Порушення має стосуватися одного з основних прав людини, закріплених Конвенцією. Важливою умовою прийнятності заяви є те, що суд може розглядати лише порушення з боку органів державної влади, але не може розглядати порушення з боку приватних осіб чи недержавних організацій.

Важливо пам’ятати про терміни подачі заяви до Європейського суду. Заяву необхідно подати до суду протягом шести місяців від дня винесення рішення останньою судовою інстанцією країни, щодо якої подається скарга.

Якщо ви бажаєте звернутися до Європейського суду, ви маєте надіслати до суду листа (можна навіть своєю рідною мовою), який повинен містити:

стислий виклад заяви, визначення права або прав (гарантованих Конвенцією), які, на вашу думку, порушено;

відомості про засоби правового захисту, якими ви скористалися;

перелік офіційних рішень у справі із зазначенням дати кожного документа та інстанції, яка його видала (суд або інший орган), а також стислу інформацію про зміст кожного документа.

До листа обов’язково додають копії всіх згаданих у листі документів.

Після того, як лист-заява надійде до суду, вам буде надіслано відповідь та спеціальний формуляр для того, щоб ви виклали заяву у формалізованому вигляді. Суд може зробити запит на додаткові матеріали чи документи, і якщо визнає заяву неприйнятною — повідомить про це. А якщо заяву взято до розгляду, вас інформуватимуть про перебіг подій.

На першому етапі розглядають лише письмові документи, і ваша особиста участь не є необхідною; у подальшому заявник може або сам брати участь у засіданнях, або ж запросити адвоката. Важливо знати, що в разі нестачі коштів на оплату адвоката суд може ухвалити рішення про надання безоплатної правової допомоги (але лише на етапі розгляду заяви в суді, а не при підготовці та подачі заяви).

Адреса, на яку слід направляти листи до Європейського суду з прав людини:

Au Greffier de la Cour europeenne des Droits de l’Homme

Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Питання для обміркування

Які міжнародні організації, що відіграють важливу роль у захисті прав людини, ви знаєте? Назвіть ці організації. Поясніть, чому, на вашу думку, вони важливі.

Сучасний міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини включає міжнародні організації та установи, що безпосередньо розглядають питання, пов’язані з порушенням прав і свобод людини, а саме:

1) Центр із прав людини Економічної і Соціальної Ради ООН;

2) Комісію з прав людини ООН;

3) спеціальні органи ООН — Комітет із прав людини (міжнародний пакт про громадянські й політичні права), Комітет з економічних, соціальних і культурних прав (Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права), Комітет із прав дитини (Конвенція про права дитини) тощо;

4) Верховного комісара ООН із заохочення і захисту всіх прав людини (із прав людини);

5) Європейський суд із прав людини.

Загальновизнані принципи міжнародних відносин у сучасному світі включають принципи мирного співіснування, поваги до державного суверенітету, невтручання у внутрішні справи інших держав тощо. Особливе місце серед них належить повазі до основних прав і свобод людини. Вступаючи до ООН, Ради Європи та багатьох інших міжнародних організацій, держава бере на себе зобов’язання щодо забезпечення й гарантування прав людини.

Рефлексія до засвоєного

ЗНАЄМО. РОЗУМІЄМО. ДІЄМО

Перевірте себе

1. Розкрийте поняття «людська гідність».

2. Дайте визначення поняття «права людини».

3. Створіть хронологічну таблицю розвитку прав людини у світі.

4. Перелічіть, які міжнародні правові документи регулюють права людини.

5. Назвіть, який основний міжнародний документ закріплює права дитини.

Поміркуйте

1. Чи можна права людини чітко розмежувати за категоріями? Відповідь аргументуйте.

2. Як принцип гуманізму відображається в законодавстві?

3. У чому полягає різниця між позитивними та негативними зобов’язаннями держави із забезпечення прав людини?

4. Чому принцип верховенства права є важливим для сучасних демократичних держав?

5. У якому випадку громадянин має право звернутися до Європейського суду з прав людини?

Творчо застосуйте

1. Об’єднайтеся в пари чи малі групи і створіть презентації «Борці за права людини». Одна пара чи група обирає одну постать.

2. Напишіть есе «Майбутнє прав людини».

3. Ознайомтеся з положенням про Уповноваженого Президента України з прав дитини, складіть перелік його повноважень.

4. Однією з найпочесніших нагород у світі вважається Нобелівська премія, що присуджується, починаючи з 1902 р. Серед напрямів, за досягнення в яких присуджується премія, є і премія Миру. За понад 90 років існування премії її отримала низка міжнародних організацій. Дослідіть, які організації отримали премію Миру і за що. Складіть їх перелік.

5. Знайдіть для прикладу справу, подану до Європейського суду з прав людини, що стосується України. Дослідіть, яке було прийняте щодо неї рішення і як воно було виконане державою.

6. Попрацюйте з текстом Конституції України й випишіть статті, які гарантують захист прав і свобод людини і дитини.

7. Ознайомтеся з Декларацією обов’язків людини Богдана Гаврилишина за посиланням: http://bhfoundation.com.ua/hawrylyshyn/deklarac%D1%96ya.html.

Об’єднайтеся в малі групи й візуалізуйте ці положення та розмістіть їх у школі для ознайомлення й обговорення.

8. Підготуйте календар Міжнародних пам’ятних дат, присвячених правам людини.