Українська література. З поглибленим вивченням філології. 9 клас. Авраменко

Література українського романтизму

1. Розгляньте репродукції картин і виконайте завдання.

Д. Ф. Каспар. Мандрівник над морем туману

І. Айвазовський. Буря. 1872 р.

А. Куїнджі. Нічне. 1905-1908 рр.

  • А. Розкрийте лексичне значення слова романтика.
  • Б. Що романтичного ви помітили в цих роботах?
  • В. Чи використано елементи українського національного колориту в картині українського художника? Якщо так, то в чому вони виявляються?

2. Прочитайте відомості з теорії літератури та випишіть визначення терміна «романтизм» та його ознаки в зошит.

Теорія літератури

Романтизм — це художній напрям у літературі й мистецтві, який виник наприкінці XVIII ст. в країнах Західної Європи, а в Східній Європі розвинувся на початку XIX ст. Цей напрям став запереченням класицизму.

Український романтизм виник під впливом творчості європейських письменників-романтиків: В. Скотта, Дж. Байрона, П. Б. Шеллі (англійська література), Ф. Шиллера, Г. Гейне, Й. В. Ґете (німецька), В. Гюго (французька), П. Й. Шафарика, В. Ганки, Я. Коллара (чеська), А. Міцкевича, Ю. Словацького (польська), Ш. Петефі (угорська), В. Жуковського, О. Пушкіна, М. Лермонтова (російська).

Осередком поетів-романтиків став Харків. Великий внесок у становлення нової літератури в Західній Україні зробили представники «Руської трійці» — Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький. Гасло їхньої діяльності — «іти в народ, учитися в нього мудрості». Альманах «Русалка Дністровая», який вони впорядкували, став, за висловом І. Франка, «свого часу явищем наскрізь революційним». «Руська трійця» вважала фольклор історично правдивим відображенням життя народу, вираженням його внутрішнього світу. У романтичному стилі автори відображали героїчне минуле України.

Український романтизм мав і свої істотні особливості. На ранньому етапі утвердився фольклорний (або народний) романтизм із такими ознаками: • незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини; • поєднання просвітительських і романтичних ідейно-естетичних засад; • ідеалізація патріархальних відносин, людських почуттів, наявність релігійної свідомості; • посилення уваги до проблеми літературної мови, національно-історичної тематики; • особливо тісний зв’язок із фольклором (сюжет, герої, художні засоби, стилістичні фігури); • наявність символів, антитез, персоніфікацій, метафор для вираження тужливих настроїв; • піднесена, емоційна, насичена яскравими народнопоетичними засобами художньої виразності мова.

Герой у творах романтизму має такі особливості: • ліричний герой перебуває в гармонії з природою, у центрі — незвичайні, часто фантастичні обставини; • романтичний герой пов’язує свою долю з долею народу, з боротьбою за національну незалежність; • це люди сильної волі, мужні, духовно багаті (часто це самотня, але сильна особистість, яка протистоїть жорстокому світу).

У цей період особливо посилився інтерес до дослідження фольклору після виходу у світ великої кількості різножанрових збірників усної народної творчості українців і фольклористичних наукових праць, адже, за словами М. Гоголя, «пісня для України все: і поезія, й історія, і батьківська могила».

3. Прочитайте літературно-критичний матеріал про поетів-романтиків і виконайте завдання.