Українська література. Повторне видання. 7 клас. Авраменко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вступ

Художній твір як явище мистецтва

Перед вами підручник з української літератури, з яким працюватимете протягом цього навчального року. Українську літературу як навчальний предмет ви вивчали в 5 і 6 класах, опановуватимете її і до кінця навчання в школі. Цей предмет є не тільки науковою, а й мистецькою дисципліною, адже художній твір — це явище мистецтва.

Чим відрізняється фотографія від картини, а опис історичних подій у підручнику від опису тих же подій у художньому літературному творі? Передусім, звичайно, способом зображення. Адже як у картині, так і в художньому літературному творі основну роль відіграють творча уява та фантазія митця, а фотографія і підручник — це, по суті, відображення нашої дійсності. Порівняйте різне словесне зображення вітру й переконайтеся в цьому.

Якщо не можна вітер змалювати

прозорий вітер на ясному тлі, —

змалюй дуби, могутні і крислаті,

котрі од вітру гнуться до землі.

Л. Костенко

Відтворити на полотні рух потоку повітря (вітер) у горизонтальному напрямку можна за допомогою зображення нахиленої до землі розложистої крони дуба — багаторічного листяного дерева з міцною деревиною, яке може жити століттями.

Текст вірша емоційно насичений та образний, адже це твір Л. Костенко, яка так проникливо сказала про поезію:

Поезія — це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

Мистецький твір має зміст (явища життя, проблеми, картини, відображені автором, а це — сюжет, тема, проблематика, образи) і художню форму (спосіб розкриття змісту твору, який виявляється передусім у його будові, у мовно-виражальних засобах).

Мистецтво — це творче відображення дійсності в художніх образах. Справді, письменники не копіюють дійсність, а, осмисливши й доповнивши її за допомогою творчої уяви, словесно відображають у художніх образах. До речі, саме художній образ як специфічна форма відтворення дійсності є спільним для всіх його видів.

У давнину мистецтво було пов'язане з процесом праці. Пісні та танці тих часів сприяли полегшенню праці людей. Потім воно відокремилося від їхньої виробничої діяльності, тобто пісні, танці, музика й живопис почали задовольняти лише естетичні потреби. Отже, виникли різні види мистецтва, кожний із яких своєрідно відображав життя і забезпечував різноманітні естетичні потреби людей. Окрім декоративно-ужиткового мистецтва (художнього оздоблення предметів повсякденного користування) та архітектури, розвинулися художня література, живопис і графіка, скульптура, музика й хореографія, театр і кіно.

Які ж функції відіграє мистецтво в житті людини?

По-перше, під час читання художнього твору ви дістаєте позитивні емоції. Мистецький твір прищеплює естетичний смак.

По-друге, твори з цікавим сюжетом (пригадайте хоча б пригоди Яви й Павлуші з повісті В. Нестайка «Тореадори з Васюківки») підказують, як треба повестися в тій чи іншій ситуації, тобто навчають жити.

По-третє, художні твори мають виховне значення. Освічені люди в деяких життєвих ситуаціях цитують рядки з різних художніх творів. Саме в байках і притчах як сюжет, так і повчальна частина (мораль) викривають ті негативні риси людини й недоліки в суспільстві, з якими треба боротися.

Однією з важливих функцій літературного твору є розширення кругозору читача: з книжок ми дізнаємося багато нового про людину та світ, про історію і культуру тощо.

Відомий український літературний критик М. Осадчий так сказав про роль мистецтва, зокрема про письменників: «Без них (справжніх письменників) нам було б сумно жити, нецікаво, світ знебарвів би, утратив би для нас сенс свого існування, ми, напевно, не вміли б любити, якби не письменники...»

1. В оформленні обкладинки цього підручника використано твір1

  • А літературний
  • Б театральний
  • В малярський
  • Г музичний

1 Відповіді на тестові завдання треба записувати в зошиті.

2. Мистецькому твору, на відміну від наукового, властиві

  • А точні дані про розмір і масу описуваних об'єктів
  • Б терміни на позначення предметів і понять
  • В творча уява та фантазія автора
  • Г точність і відсутність емоцій

3. Установіть відповідність.

Митець (мисткиня)

Вид мистецтва

1 Іван Айвазовський

2 Микола Лисенко

3 Ліна Костенко

4 Богдан Ступка

А кіно

Б музика

В малярство

Г архітектура

Д художня література

4. Який вид мистецтва вам найбільше до вподоби й чому?

5. У чому виявляються зміст і художня форма літературного твору?

6. Чим особлива дійсність, зображена в художньому творі?

7. Які функції виконує мистецтво, зокрема художня література, у житті людини?

8. Доведіть, що вірш Л. Костенко «Якщо не можна вітер змалювати...» є мистецьким твором.

9. Що відмінного у фотографії і картині?

10. Чому, на вашу думку, Л. Костенко називає поезію «безсмертним дотиком до душі»?

11. Подумайте над словами М. Осадчого й скажіть, як ви розумієте такі з них: «...ми, напевно, не вміли б любити, якби не письменники...»

12. Під час дискусії висловте свої міркування щодо функцій мистецтва, його місця в житті людини.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.